วิธีการใช้ Dcomcnfg สำหรับโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ DCOM Visual Basic

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:268550
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายการตั้งค่าความปลอดภัยที่คุณสามารถเลือกได้ ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ Dcomcnfg ที่บางสถานการณ์สมมติทั่วไปมากที่สุดเมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์แจกจ่ายส่วนประกอบของวัตถุรูปแบบ (DCOM) ที่ได้รับการพัฒนาใน Visual Basic
ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าที่คุณต้องเลือกใน Dcomcnfg ขึ้นอยู่กับประเด็นหลักสาม:
 1. การกำหนดของเครือข่ายค่า เช่นว่าคุณกำลังเรียกใช้ภายใต้โดเมน หรือโดยใช้ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์
 2. ระบบปฏิบัติการ (OS) คุณจะใช้ บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 3. บางส่วนของลักษณะการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เช่นทำให้เกิดเหตุการณ์หรือการเรียกกลับ แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ และสต็อกบางสถานการณ์สมมติทั่วไปที่มีการกล่าวถึงในบทความในภายหลัง

Dcomcnfg

ทั้งหมดของการตั้งค่าที่อธิบายไว้ที่นี่คุณสามารถตั้ง โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เรียกว่า Dcomcnfg ที่จัดเก็บการตั้งค่าในรีจิสทรี ในส่วนนี้ คุณสามารถดูการสนทนาโดยย่อเกี่ยวกับตัวเลือกการตั้งค่าที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถเลือก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
176799 รายละเอียด: ใช้การกำหนดค่า DCOM (Dcomcnfg.exe) บน Windows NT
182248 วิธีการใช้การกำหนดค่า DCOM (Dcomcnfg.exe) กับ Windows 95/98
นอกจากนี้ วิธีใช้แบบตามบริบทที่ให้ไว้ โดย Dcomcnfg อธิบายถึงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละเขตข้อมูลที่มีรายละเอียดมากกว่า

การเรียกใช้ Dcomcnfg บนเมนูStartเลือกเรียกใช้พิมพ์ใน Dcomcnfg และจากนั้น คลิกตกลง

ใน Microsoft Windows NT และ Windows 2000 ของ Microsoft, Dcomcnfg มีการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการ และคุณต้องการให้สิทธิ์ผู้ดูแลเพื่อเรียกใช้งาน สำหรับ Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows 95 คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Dcomcnfg ก่อนที่คุณสามารถใช้

เมื่อต้องการดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ DCOM สำหรับ Windows 95 หรือ Windows 98 ไปกับเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

DCOM สำหรับ Windows 95: DCOM สำหรับ Windows 98:หน้าต่างหลักใน Dcomcnfg มีสี่แท็บ: ที่
การเชื่อมโยงแสดงรายการของเซิร์ฟเวอร์ DCOM ซึ่งสามารถแสดงแทน ด้วยชื่อที่เรียกง่ายของพวกเขา หรือ โดยการ AppID ซึ่งเป็น GUID (ระบุเฉพาะส่วนกลาง) คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าแบบกำหนดเองของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ที่
การเชื่อมโยงช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า ระดับการรับรองความถูกต้องค่าเริ่มต้น ระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้น และค่าอื่น ๆ ที่พื้นฐาน

ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าที่ใช้มากที่สุดในแท็บนี้:
 1. เปิดใช้งาน COM ที่แจกจ่ายบนคอมพิวเตอร์นี้ - ตรวจสอบเสมอ
 2. เปิดใช้งาน COM บริการอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์นี้ - ซึ่งโดยปกติจะไม่ถูก เว้นแต่ว่าคุณวางแผนที่จะใช้บริการอินเทอร์เน็ต COM (CIS) ใช้ CIS เพิ่มอีกชั้นของความซับซ้อนเนื่องจากการมีอยู่ของพร็อกซี บทความนี้ไม่แก้ไขปัญหานี้ สำหรับการใช้งานปกติของ DCOM ในอินทราเน็ต การตั้งค่านี้สามารถยังไม่ได้ตรวจสอบ
 3. เริ่มต้นระดับการรับรองความถูกต้อง - บ่งชี้ที่ DCOM ระดับรับรองผู้ใช้ที่ต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ บทความนี้ concentrates บนเพียงสองอ็อพชัน:
  • เชื่อมต่อ - การรับรองความถูกต้องผู้ใช้เพียงครั้งเดียว เมื่อทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ สามารถใช้ตัวเลือกนี้เมื่อผู้ใช้ทุกคนที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ ผู้ใช้โดเมน
  • ไม่มี - ไม่มีการรับรองความถูกต้องจำเป็น ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้เข้าถึงผู้ใช้ที่ไม่ใช่โดเมน
 4. ค่าเริ่มต้นระดับการเลียนแบบ - มักจะมีการตั้งค่าเพื่อระบุ
 5. เพิ่มความปลอดภัยสำหรับการติดตามการอ้างอิง - โดยปกติแล้วจะไม่ได้ตรวจสอบ
ในการ
มีปุ่มสามปุ่มที่ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ต่อไปนี้:
 • เริ่มต้นสิทธิ์การเข้าถึง - ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรายชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถทำความเข้าใจสิทธิ์เป็นสิทธิ์ในการเรียกเมธอด หรือคุณสมบัติในวัตถุของคุณการเข้าถึง คุณควรรวมระบบเสมอในรายการนี้
 • เริ่มต้นสิทธิ์การเปิดใช้งาน - ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรายชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธสิทธิ์ในการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของคุณ บน Windows 95 และ Windows 98 ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากระบบปฏิบัติการไม่เปิดเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์จะต้องใช้กำลังรอสำหรับการโทรศัพท์ในสถานการณ์สมมติ DCOM ด้วย
 • เริ่มต้นสิทธิ์การตั้งค่าคอนฟิก - ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรายชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่ควรมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนการตั้งค่า (ตัวที่อธิบายไว้ที่นี่) สำหรับเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ รายการนี้ไม่มีผลกับเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้งานจริง เพียง ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ถ้าคุณทำความเข้าใจผลที่เกิดขึ้นของพวกเขาอย่างแน่นอน การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการตั้งค่านี้ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในรีจิสทรี
ทั้งหมดของรายการก่อนหน้านี้อนุญาตให้คุณรวมถึงผู้ใช้หรือกลุ่ม และระบุว่า คุณมีสิทธิ หรือการปฏิเสธด้านขวาที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละรายการ กลุ่มบางสิ่งสำคัญที่คุณควรทราบคือ:
 • ทุกคน - รวมโดเมนทั้งหมดและผู้ใช้ท้องถิ่น
 • ระบบ - ระบบปฏิบัติการ
 • INTERACTIVE - รวมผู้ใช้ทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (ที่คอนโซล)
ที่
แท็บช่วยให้คุณสามารถเลือกโพรโทคอลที่คุณต้องการใช้สำหรับการสื่อสารของ DCOM DCOM พยายามที่จะใช้ในใบสั่งที่จะปรากฏบนรายการ จนกว่าจะพบโพรโทคอลทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง Microsoft ขอแนะนำว่า คุณเสมอให้ TCP/IP เป็นที่แรกในรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TCP/IP เป็นโพรโทคอลเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์ม Windows 95 และ Windows 98

การตั้งค่าแบบกำหนดเอง

พารามิเตอร์ก่อนหน้านี้มีพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำหนด และจะใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุเว้นแต่เซิร์ฟเวอร์ที่มีการตั้งค่าแบบกำหนดเองของตัวเอง การตั้งค่าแบบกำหนดเองจะมีบทบาทเหนือการตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ คลิกที่แท็บแอพลิเคชันเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายชื่อของแอพลิเคชัน และจากนั้น คลิกปุ่มคุณสมบัติ เมื่อคุณอยู่ในหน้าต่างคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ คุณจะเห็นแท็บต่อไปนี้: ความหมายสำหรับตัวเลือกส่วนใหญ่จะเหมือนกับที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย Microsoft แนะนำว่า คุณได้ตั้งค่าเริ่มต้น ด้วยการรักษาความปลอดภัยระดับสูง ระดับการรับรองความถูกต้องที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อเก็บค่าเริ่มต้นสิทธิ์การเข้าถึงและการเปิดใช้งานจำกัดกลุ่มจำกัดมากของบุคคล สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการลดความปลอดภัย คุณควรทำได้ โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง เพื่อให้การตั้งค่าที่ต่ำกว่าถูกนำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุนี้เท่านั้น

ในการ
แท็บ คุณสามารถตั้งค่าระดับการรับรองความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าคุณเลือกค่าเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ใช้ระดับการรับรองความถูกต้องที่ระบุไว้ในแท็บคุณสมบัติค่าเริ่มต้นที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ตัวเลือกทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่มีหรือเชื่อมต่ออธิบายว่า เรียบร้อยแล้ว

ที่
แสดงการเชื่อมโยงที่ควรเรียกใช้แอพลิเคชันของเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่าจะแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ที่คุณเรียกใช้ไคลเอนต์:
 • บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ - ตรวจสอบการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลือก
 • บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ - ใช้แท็บนี้เพื่อตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบเฉพาะการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่ต่อไปนี้เลือก และแสดงชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใส่ชื่อคอมพิวเตอร์หรืออยู่ IP ต่อไป
ที่
แท็บมีลักษณะเหมือนกับแท็บเริ่มต้นการรักษาความปลอดภัยที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ใช้สามปุ่มเพื่อกำหนดการตั้งค่าแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการเปิดใช้งานปุ่มที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าแบบกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องเลือกที่เกี่ยวข้องเลือกใช้สิทธิ์แบบกำหนดเอง

ที่
แท็บช่วยให้คุณสามารถกำหนดบัญชีที่คุณต้องการใช้เพื่อเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ จึงควรทำความเข้าใจว่าแต่ละของค่าเฉลี่ยของตัวเลือกเหล่านี้ให้มั่นว่า คุณทำถูกต้องสำหรับกรณีและปัญหาของคุณ
 • ผู้ใช้แบบโต้ตอบ - เซิร์ฟเวอร์ทำงานโดยใช้บริบทความปลอดภัยของผู้ใช้เข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ จุดที่ควรพิจารณาได้แก่:
  1. ถ้าไม่มีผู้ใดเข้าสู่ระบบ แล้วแอพลิเคชันไม่ทำงาน
  2. ตัวเลือกเดียวที่ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้อยู่
  3. แตกต่างกันสิทธิ์ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปตามที่จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน - เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงาน โดยใช้บริบทความปลอดภัยของผู้ใช้ที่เริ่มต้นใช้งานแอพลิเคชัน กล่าว เซิร์ฟเวอร์ใช้บริบทความปลอดภัยเดียวกันเป็นของไคลเอ็นต์ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ และไคลเอนต์หลาย มีบริบทการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันสร้างอินสแตนซ์ของวัตถุจากเซิร์ฟเวอร์นี้ แล้วอินสแตนซ์หลายของเซิร์ฟเวอร์เปิด หนึ่งสำหรับแต่ละบริบทการรักษาความปลอดภัย จุดเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาได้แก่:
  1. ไม่สามารถใช้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้
  2. ไม่สามารถใช้ได้ถ้าทำให้เซิร์ฟเวอร์เรียก backs หรือแรกทำเหตุการณ์ หรือ ถ้า instantiates วัตถุบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สาม เว้นแต่การมอบหมายถูกเปิดใช้งานได้ Windows 2000 เท่านั้นช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานการมอบหมาย
  3. ไม่สามารถใช้เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ ผู้ใช้ไม่ใช่โดเมน
  4. ให้ตรวจสอบตัวเลือกการดำเนินการทำงานอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์การคอมไพล์ คุณสามารถกำหนดตัวเลือกนี้ได้ในหน้าต่างคุณสมบัติของโครงการในแท็บทั่วไป
 • ผู้ใช้รายนี้ - ตัวเลือกนี้ คุณสามารถใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้ รันภายใต้บริบทการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้รายนี้ จุดเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาได้แก่:
  1. ไม่สามารถใช้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้
  2. คือโดยปกติแล้วตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ เนื่องจากคุณสามารถกำหนดได้อย่างแม่นยำสิทธิ์ใดที่คุณต้องการให้ไปยังเซิร์ฟเวอร์นี้ คุณไม่สามารถสร้างผู้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในแง่ของภาระงาน
  3. ให้ตรวจสอบตัวเลือกการดำเนินการเมื่อการคอมไพล์เซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถกำหนดตัวเลือกนี้ได้ในหน้าต่างคุณสมบัติของโครงการในแท็บทั่วไป
โดยปกติแล้วคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าแบบกำหนดเองในการ
แท็บเก็บค่าเริ่มต้นโพรโทคอลระบบมากที่สุดคือตั้งค่าทั่วไปที่นี่

Dcomcnfg สำหรับ Windows 95 และ Windows 98

เมื่อคุณเรียกใช้ Dcomcnfg ในคอมพิวเตอร์ Windows 95 และ Windows 98 คุณเห็นเฉพาะส่วนย่อยของเขตข้อมูลอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ตัวอย่าง บน Windows 95 และ Windows 98 คุณไม่พบการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากเปิด Windows 95 และ Windows 98 ไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้าคุณต้องการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ภายใต้ Windows 95 และ Windows 98 คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานอย่างชัดเจน และทำการรอสำหรับไคลเอนต์เมื่อต้องการเรียกใน นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในชื่อของกลุ่มบางระบบ ตัวอย่างเช่น เหมือนกับทุกคนจะเรียกว่าโลกบน Windows 95 และ Windows 98

ตั้งค่าความสำคัญหนึ่งที่คุณต้องการตรวจสอบจะอนุญาตให้เชื่อมต่อระยะไกลในแท็บความปลอดภัยเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องมีซึ่งถ้าคุณกำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ภาย ใต้ Windows 95 หรือ Windows 98 หรือ บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทุกเครื่องถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกกลับไปยังไคลเอ็นต์ของคุณ หรือคุณต้องยกเหตุการณ์การตรวจสอบ

วิธีการตั้งค่าคอนฟิกบางสถานการณ์ทั่วไป

ส่วนนี้แสดงวิธีการตั้งค่าบางอย่างของสถานการณ์สมมติทั่วไปมากที่สุด

ระดับการรับรองความถูกต้องบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

 1. เชื่อมต่อ- ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถรับรองความถูกต้องผู้ใช้ทั้งหมด เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ผู้ใช้ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้โดเมน สำหรับโดเมนเดียวกันภายใต้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ หรือโดเมนที่เชื่อถือได้
 2. ไม่มี- ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีที่ไม่เป็นไปได้ เช่นเมื่อผู้ใช้ไม่ล็อกอินเป็นผู้ใช้โดเมนรับรองความถูกต้องหรือถ้าผู้ใช้ล็อกอินไปยังโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ
หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ระดับการรับรองความถูกต้องมีผลบังคับใช้ถูกจำกัดมากที่สุดระหว่างเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ดังนั้นถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รับรองความถูกต้อง =ไม่มีจาก นั้นคุณจำเป็นต้องตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง

สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย Microsoft แนะนำว่า คุณตั้งระดับการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์เป็นการตั้งค่าแบบกำหนดเองในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์

ระดับการรับรองความถูกต้องบนฝั่งไคลเอ็นต์

 1. เชื่อมต่อ- ใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ Windows NT หรือ Windows 2000 และ ถ้าผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์นี้ล็อกอินไปยังโดเมนที่เป็นที่เชื่อถือได้ไปยังเซิร์ฟเวอร์
 2. ไม่มี- ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด
หมายเหตุ: Dcomcnfg ไม่อนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับไคลเอนต์ ดังนั้นคุณถูกจำกัดการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องเริ่มต้นระดับเท่านั้น ถ้าคุณต้องใช้การตั้งค่าที่กำหนดเอง คุณสามารถทำได้ โดยใช้ขั้นตอนอธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
268884 วิธีการระดับการรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์ชุด/เรียก DCOM
239561 วิธีการใช้ CoInitializeSecurity ใน Visual Basic
การเข้าถึงและการเปิดใช้สิทธิ์

การเข้าถึงและสิทธิ์ Launching เพียงตั้งค่าบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณกำลังใช้การรับรองความถูกต้องระดับเป็นการเชื่อมต่อคุณสามารถกำหนดค่ารายการของผู้ใช้และกลุ่มสำหรับสิทธิการเข้าถึงและการเปิดใช้งานตามความต้องการของคุณ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับทุกคน โดยใช้กลุ่มทุก หรือคุณสามารถกำหนดรายการแบบจำกัดของผู้ใช้หรือกลุ่ม อย่างไรก็ตาม คุณเสมอต้องมีบัญชีผู้ใช้ระบบในรายชื่อของสิทธิ์การเข้าถึงและการเปิดใช้งานนอกเหนือจากความต้องการของคุณเอง

ถ้าคุณกำลังใช้การรับรองความถูกต้องระดับเป็นไม่มีรวมทุกคนในทั้งสองรายการนั้น

รหัสประจำตัว

รหัสประจำตัวถูกตั้งค่าบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เฉพาะดังนี้:
 1. ผู้ใช้แบบโต้ตอบ - ไม่มีการตั้งค่าที่สะดวกด้วยเหตุผลสองประการ อันแรกเป็นว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานเลยถ้าไม่มีผู้ใดจะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่สองคือ ว่า สิทธิที่มอบให้แก่เซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่กับการที่จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ คุณควรหลีกเลี่ยงการตั้งค่านี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ ถ้าเป็นกรณีนี้ ผู้ใช้แบบโต้ตอบมีตัวเลือกของคุณเท่านั้น
 2. ผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน - การตั้งค่านี้เริ่มต้นหนึ่งอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละผู้ใช้ไคลเอนต์ที่แตกต่างกัน คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้:
  • ระดับการรับรองความถูกต้องจะไม่มีและคุณมีโดเมนไม่ใช่ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
  • เซิร์ฟเวอร์ของคุณแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้
  • เซิร์ฟเวอร์ของคุณยกเหตุการณ์ เรียกไคลเอนต์ หรือเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์อื่นที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ยกเว้นว่าคุณกำลังใช้ Windows 2000 และคุณมีการมอบหมายที่เปิดใช้งาน
  • คุณได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้ที่แตกต่างกันมากมาย ดังที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ คุณได้รับหนึ่งอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับแต่ละผู้ใช้ มีการตั้งค่านี้ และคอมพิวเตอร์อาจทำงานออกจากหน้าต่างสถานี
 3. ผู้ใช้รายนี้ - การกำหนดให้ผู้ใช้กำหนดเพื่อกำหนดบริบทความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีตัวเลือกที่สะดวกที่สุด สถานการณ์เฉพาะที่ซึ่งคุณไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้คือ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้
กำลังค้นหาตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ของคุณในรายการของโปรแกรมประยุกต์ของไคลเอ็นต์

เมื่อคุณค้นหาเซิร์ฟเวอร์ของคุณบนแท็บแอพลิเคชันเมื่อคุณกำลังเรียกใช้ Dcomcnfg บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณอาจไม่พบว่าภายใต้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายขึ้น แทน คุณอาจพบว่าภายใต้ AppID นั้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อมีการลงทะเบียนแฟ้ม VBR และ TLB ของเซิร์ฟเวอร์ในระหว่างการติดตั้งไคลเอนต์ คำอธิบาย AppID ไม่รวมอยู่ในรีจิสทรี เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องทราบ AppID นั้น มีหลายวิธีในการค้นหา AppID เซิร์ฟเวอร์ของคุณ วิธีหนึ่งคือ ด้วยการดูในรีจิสทรีต่อไปนี้:
 1. เริ่ม regedit
 2. ภายใต้การ HKEY_CLASSES_ROOT ค้นหา ProgID ของคลาสของคุณ ตัวอย่างเช่น MyServer.Class1 ภายใต้คีย์นี้ คุณค้นหาคีย์ย่อยที่เรียกว่า Clsid เน้นที่คีย์ย่อย Clsid และค่าเริ่มต้นให้แก่คุณ ClassID ของคลาสของคุณ จดค่านี้
 3. ภายใต้การ HKEY_CLASSES_ROOT ค้นหาคีย์ CLSID และ ภายใต้ HKCR\CLSID ค้นหา ClassID คุณเขียนไว้ในขั้นตอนข้างต้น เลือก และคุณควรเห็นค่าเรียกว่า AppID ในบานหน้าต่างด้านซ้าย โดยทั่วไปมีค่าเดียวกัน กับ ClassID แต่ไม่จำเป็นต้อง นี่คือการ AppID คุณควรค้นหาในรายการของโปรแกรมประยุกต์บนฝั่งไคลเอ็นต์
อีกวิธีหนึ่งในการค้นหาการ AppID โดยใช้ Oleview อยู่ แท้ที่จริง Oleview ไม่แสดง AppID เฉพาะ ClassID แต่ เนื่อง จากส่วนใหญ่ของเวลา AppID จะเหมือนกับ ClassID เป็นวิธีง่ายในการเรียกข้อมูลนี้ เพื่อรับการ ClassID ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Start Oleview
 2. ภายใต้เมนูแฟ้มเลือกTypelib มุมมองและจากนั้น เปิดปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (yourserver.exe) โปรดสังเกตว่า IDL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ทั้งหมดจะถูกแสดงในบานหน้าต่างด้านซ้ายเท่านั้น ค้นหา uuid ของ coclass ของคุณ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างขึ้น ด้วย Visual Basic นี้จะเท่ากับ ClassID
 3. คุณจำเป็นเนื่องจากส่วนใหญ่ของเวลา AppID จะเหมือนกับ ClassID คือหมายเลข ถ้าคุณไม่พบรหัสนี้อยู่ภายใต้รายการของแอพลิเคชันใน Dcomcnfg ใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อตรวจสอบในรีจิสทรีถ้า AppID แตกต่างของการ ClassIDจุดอื่นในการพิจารณาคือ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีหลายชั้น คุณค้นหาหนึ่งรายการสำหรับแต่ละคลาสเนื่องจากขั้นตอนการติดตั้งบนไคลเอนต์สร้าง AppID หนึ่งสำหรับแต่ละคลาส

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 268550 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 21:04:27 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB268550 KbMtth
คำติชม