ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเรียกใช้ IIS 5.0 และ Windows Media Services ด้วย HTTP Streaming การเปิดใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:268585
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
สรุป
อยู่ใน Windows Media คอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์และบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) สามารถร่วมบนคอมพิวเตอร์เมื่อคุณใช้เป็นค่าเริ่มต้นเป็นดังนี้:
บริการแบบผู้รับเดียวสื่อ Windows binds พอร์ต 1755

บริการของ Windows Media สถานี binds พอร์ต 7007

iis binds พอร์ต 80
เมื่อต้องการสตรีมเนื้อหาผ่าน HTTP แบบผู้รับ เดียวสื่อ Windows หรือ Windows Media สถานี บริการต้องมีที่อยู่ IP พร้อมใช้งานพอร์ต 80 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องกำหนดค่า IIS เพื่อที่จะไม่อัตโนมัติผูกเข้ากับพอร์ต 80 บน IP แอดเดรสทั้งหมด กับ IIS รุ่น 4.0 หรือรุ่นใหม่กว่า คุณสามารถระบุที่อยู่ IP ที่สามารถใช้ IIS เมื่อมัน binds พอร์ต 80 เพื่อที่ทำหน้าที่กระแสข้อมูล HTTP จากนั้นบริการแบบผู้รับเดียวสื่อ Windows หรือ Windows Media สถานีสามารถใช้ที่อยู่ IP ที่พร้อมใช้งานอื่นเพื่อสตรีมเนื้อหา ASF ผ่าน HTTP เมื่อต้องการเปิดการใช้งานของ HTTP ส่งกระแสข้อมูลแบบผู้รับเดียวสื่อ Windows หรือ Windows Media สถานีบริการ เว็บไซต์ที่ทำงานอยู่ภาย ใต้ IIS 4.0 หรือใหม่กว่าไม่สามารถกำหนดค่า ip แอดเดรส unassigned ทั้งหมดที่ใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการใช้การส่งกระแสข้อมูล HTTP เมื่อ IIS 5.0 และคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ Windows Media มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ที่อยู่ IP อย่างน้อยสองที่ผูกเข้ากับการ์ดเครือข่ายของคุณจะต้องใช้
 1. กำหนดที่อยู่ IP ไปยังเว็บไซต์บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในการ IIS Microsoft Management Console (MMC), เลือกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Media เซิร์ฟเวอร์
  2. คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. ในการคุณสมบัติของเว็บไซต์เริ่มต้นกล่องโต้ตอบ คลิกการเว็บไซต์แท็บ
  4. ในการเว็บไซต์แท็บ ในการที่อยู่ ipกล่องโต้ตอบ เลือก ip แอดเดรสที่คุณต้องการนี้เว็บไซต์ที่ใช้
  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 สำหรับเว็บไซต์ใด ๆ เพิ่มเติมที่คุณทำงานภายใต้ IIS รวมทั้งเว็บไซต์การจัดการ
 2. ปิดใช้งานซ็อกเก็ตร่วมกันสำหรับ IIS เว็บไซต์:
  1. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:\inetpub\adminscripts ซีดี.
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง \Inetpub\AdminScripts พิมพ์การตั้งค่า cscript adsutil.vbs w3svc/disablesocketpooling จริง.

   พรอมต์คำสั่งส่งกลับค่าต่อไปนี้:
   disablesocketpooling : (BOOLEAN) TRUE
 3. เปิดใช้งานการส่งกระแสข้อมูลสำหรับคอมโพเนนต์ของเซิร์ฟเวอร์ Windows Media ของ HTTP:
  1. ใน เมนู เฟรม ที่ ผู้ ดูแล สื่อ Windows คลิ กคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์.
  2. บน หน้า คุณสมบัติ Server ให้ คลิ ก ที่HTTP Streaming และ แจก จ่ายแท็บ
  3. ในการHTTP Streaming และ แจก จ่ายแท็บ การเลือกเปิด ใช้ งาน การ กระจาย ของ HTTPสำหรับ บริการ แบบ ผู้ รับ เดียว หรือ สถานี (ขึ้น อยู่ กับ กำหนด ค่า ของ คุณ แบบ กระแส ข้อมูล) และ แล้ว คลิ กนำไปใช้.

  หมายเหตุ:: คำ สั่ง ณ จุด นี้ คุณ อยู่ แล้ว เพื่อ รี เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ การ เปลี่ยน แปลง เหล่า นี้ มี ผล ใช้ ได้ คุณ จะ ทำ ใน ภาย หลัง ได้

 4. แก้ไขรีจิสทรีเพื่อให้บริการคอมโพเนนต์ของ Windows Media ขึ้นอยู่กับบริการเวิลด์ไวด์เว็บการเผยแพร่:คำเตือน: ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)

   หมายเหตุ:: จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณใช้ Regedt32.exe และไม่ Regedit.exe
  2. คลิกเพื่อเน้นDependOnServiceค่าภายใต้คีย์ในรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\nsunicast
  3. ในการแก้ไขเมนู คลิกสายอักขระหลายค่า...ประเภท:w3svcในตอนท้ายของรายชื่อของบริการ แล้วคลิกตกลง.
  4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
netshow WMS IIS HTTP Streaming

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 268585 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/24/2014 00:40:43 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Windows Media Services 4.0, Microsoft Windows Media Services 4.1, Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB268585 KbMtth
คำติชม