คุณไม่สามารถปลดล็อกคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้หลายภาษารุ่น ของ Windows Vista SP2 หรือ Windows Server 2008 SP2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2686917
อาการ
หลังจากคุณล็อกคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้หลายภาษารุ่น ของ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 SP2 คุณไม่สามารถปลดล็อกคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ระบบหยุดการตอบสนองที่หน้าจอต้อนรับ
สาเหตุ
ปัญหานี้มีสาเหตุบางรอยรั่วหมายเลขอ้างอิงอินเทอร์เฟซอุปกรณ์กราฟิก (GDI) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ Logonui.exe
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 SP2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows Vista และ Windows Server 2008 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
  • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
    รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
    6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
  • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Authui.dll.mui6.0.6002.2282528,67226 2012 มีนาคม16:30
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:30
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม18:00
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม18:11
Authui.dll.mui6.0.6002.2282536,86426 2012 มีนาคม17:50
Authui.dll.mui6.0.6002.2282536,86426 2012 มีนาคม17:55
Authui.dll.mui6.0.6002.2282528,67226 2012 มีนาคม15:19
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม18:03
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม18:08
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม18:06
Authui.dll.mui6.0.6002.2282536,86426 2012 มีนาคม18:06
Authui.dll.mui6.0.6002.2282528,67226 2012 มีนาคม17:06
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:35
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม17:56
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:35
Authui.dll.mui6.0.6002.2282524,57626 2012 มีนาคม16:57
Authui.dll.mui6.0.6002.2282524,57626 2012 มีนาคม17:40
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:33
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม18:07
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:34
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม18:11
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม17:41
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:58
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม17:46
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม17:18
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:59
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:32
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:30
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม18:01
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม17:52
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:30
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม17:45
Authui.dll.mui6.0.6002.228253276826 2012 มีนาคม16:34
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,48026 2012 มีนาคม17:18
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,48026 2012 มีนาคม17:05
Authui.dll6.0.6002.228251,985,02426 2012 มีนาคม15:09
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,99226 2012 มีนาคม18:22
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226 2012 มีนาคม17:20
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826 2012 มีนาคม17:30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826 2012 มีนาคม18:43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282525,60026 2012 มีนาคม18:43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282526,62426 2012 มีนาคม19:04
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,99226 2012 มีนาคม16:14
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226 2012 มีนาคม17:30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,01626 2012 มีนาคม18:31
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026 2012 มีนาคม17:54
Authui.dll.mui6.0.6002.2282525,60026 2012 มีนาคม18:43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282518,43226 2012 มีนาคม18:46
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826 2012 มีนาคม17:47
Authui.dll.mui6.0.6002.2282524,06426 2012 มีนาคม19:04
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026 2012 มีนาคม17:30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282514,84826 2012 มีนาคม17:54
Authui.dll.mui6.0.6002.2282514,33626 2012 มีนาคม19:35
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026 2012 มีนาคม19:14
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026 2012 มีนาคม17:47
Authui.dll.mui6.0.6002.2282521,50426 2012 มีนาคม18:43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282524,57626 2012 มีนาคม17:30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226 2012 มีนาคม17:30
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826 2012 มีนาคม19:23
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226 2012 มีนาคม19:12
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026 2012 มีนาคม18:22
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226 2012 มีนาคม17:55
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226 2012 มีนาคม17:20
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826 2012 มีนาคม18:22
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,04026 2012 มีนาคม18:31
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,01626 2012 มีนาคม18:43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826 2012 มีนาคม17:47
Authui.dll.mui6.0.6002.2282522,52826 2012 มีนาคม19:12
Authui.dll.mui6.0.6002.2282523,55226 2012 มีนาคม18:31
Authui.dll.mui6.0.6002.2282511,26426 2012 มีนาคม18:43
Authui.dll.mui6.0.6002.2282511,77626 2012 มีนาคม19:23
Authui.dll6.0.6002.228252,272,25626 2012 มีนาคม16:09
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Authui.dll.mui6.0.6002.2282525,60026 2012 มีนาคม17:06
Authui.dll.mui6.0.6002.2282520,99226 2012 มีนาคม14:46
Authui.dll.mui6.0.6002.2282525,60026 2012 มีนาคม17:06
Authui.dll.mui6.0.6002.2282514,84826 2012 มีนาคม17:08
Authui.dll.mui6.0.6002.2282514,33626 2012 มีนาคม17:36
Authui.dll.mui6.0.6002.2282511,26426 2012 มีนาคม17:26
Authui.dll.mui6.0.6002.2282511,77626 2012 มีนาคม17:16
Authui.dll6.0.6002.228252,942,46426 2012 มีนาคม16:12
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มX86_021617f8a4e5a67307258a56812796ea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c8bfe7616ab4ea26.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_11d7f6f209db72b70ab5e7ab25870f14_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_bb9fc31f40c8bf04.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_1481ae4dbf139612ea204f1ef9defc13_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_a61fecf2e592439b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_20f31907b34e229be31d30269923d1eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_e4868b8755e6b3f0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_21583efacc029b479ed621f418a48b20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_e4de7b0439f1741e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_2a844df77fea0ab398fcf660c8cb614b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_0c31d16deffde0fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_2a858765356b33e5a5bdc27c68b987dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_852db14b691aa893.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_2cf2a22b3fb249abdaca89a44f4a3573_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_610e577161cc190b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_2d86f75c8cb01cfdb7b7a92f9897d32e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_65fdcc1b57a69899.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_36e1c389eadc332b594eabc7d7515145_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_b10bab169a794e49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_3ce248c9109e1dcbfb1edf92f6fb0702_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_596ff4841d582ba8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_4f499b5e26756b5faa0c84594ac6c6e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_4b9a8bdaf94fed3b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_5bc06808b41e5764b1dd18f813b9ea20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_6fad8d7271b51171.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_5cea0727e9c14486fef833400d88136f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_6fa2cfffbd85acdb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_5faa9ce745baa65c6122c7fe0b2095fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_72d36add8c331ba1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_61ca059d34cb4b47e5b9999fe26a7c73_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_5a35d0cf9a41c702.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_747fe877b32892e241454b6a447b5951_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_502dfbdcffed08f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_74c2bbb6bcfc342b4faf505ce7e5eca3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_6ca96b5dae2ea87f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_7978d981a83d42cc0127320f2cde9a0d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_fec3e921797910e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_7fb126d9ca396554eeeb1864bccf20a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_43753b78dc762c89.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_8173f0cda97fb5d30acf16bfc3a04e73_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f1b93e27ce3bde30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_82cd2e725ae9edb76c6be788ab9bce4d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_af8a1754e2851824.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_89ab2e1a971d12f36aaaf4f62af382a2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ee5ae1f203b6758c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_9b85600b500b0267f5ea12a5c793b15f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ef0a03f64a5b122c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_ac841b77682475d919edddde6fb546b8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ebee407aa9835335.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_b4787774d926c6a0651daaadbda1ad07_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_d1356c432060be40.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_b6596c3eb0b33465499604a1ba73652b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_9d87496866f9fb12.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_b985cbf94b1367a8dcde29a961f7f3f4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_85401de9f556b1c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_ba4f2d119ee1760d48e55c9a306071c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f06d1ba5ce0c7a46.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_bacb8ca9447c893a2a2b82c7ebe3f4b8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_d498ad2616012a9c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_bc4ea42d3582a119cba6a4fa0af0b420_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_d31e193d1704332a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_c4394d640c9e231dbdabd13d4b3a1a00_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_796f5b149c12cb9f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_d9e7d7dbe2600ec683a6e5388eb8c357_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_39c76f8fd5e605e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_e91def5fda3d3488912f55f04c24232a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ed0e8eb0f2c6bf7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_eac65be9f7fc94ee16eb51e67874e028_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_1675d83c619e22d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_f8e7918b3c1f212ab752a54b58a957e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_931af0318e44f964.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ar-sa_f93c7737ee568017.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:41
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_bg-bg_9f7c58c0ded6d16e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:41
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_cs-cz_4a85cf5bcc5ead99.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:11
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_da-dk_e7bfaf82c2a4a998.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:18
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_de-de_e4eb44bec47afe32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:05
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_el-gr_8d817251b39066c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:06
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_en-us_8ddc1ab7b35909f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)15:24
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_es-es_8da7779bb37ffb9c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:13
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_et-ee_8767432bb785d82b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:14
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fi-fi_2cc27c48a899edc6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:15
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fr-fr_305eed9aa65211fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:14
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_he-il_747e953c8cc112ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:13
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_hr-hr_769b481c8b747fb2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:44
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_hu-hu_77cf6de28ab1e11a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:08
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_it-it_1a86e3e17d83f77c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:46
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ja-jp_bcac62ee709f0957.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:04
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ko-kr_60163fa3630fd06d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:58
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_lt-lt_03e16ba455379c0a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:42
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_lv-lv_04aeda2854b5dcfa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:13
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_nb-no_48a8c0d83b34fc29.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:45
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_nl-nl_46e80c163c6105fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:19
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pl-pl_8d246698218373b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:58
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pt-br_8f78513c200d0796.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:07
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pt-pt_905a20a81f7c7772.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:00
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ro-ro_d494e6e005e342ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:25
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ru-ru_d6fd326c045e059e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:08
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sk-sk_76183718f977f7c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:42
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sl-si_752a58d0fa120aab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:41
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน - authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sr-...-cs_14b3d563736a6df3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,717
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:09
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sv-se_72f81ce0fb870ff9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:05
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_th-th_18023e93eccbcd3a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:41
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_tr-tr_1c056727ea4311ea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:59
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_uk-ua_b7e549cee1743836.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:43
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-cn_ed6285259a7ae409.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:26
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-tw_f15ec27b97ebc079.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,697
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:12
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-รับรองความถูกต้อง-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_0e5300600bb77100.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม57,625
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)15:29
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มAmd64_01ea05e90d4bbb361f6681d6f6ab6b3c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_2f7fc1593bb05858.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_024e4e68ec53d8b3f80626e603abf0f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_89d637c5dfd04ec9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_02657aadfe53247f42685ef6bb81acd3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_905aa3636665b0c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_166020430aabc300daf7bd9a9cb8c991_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_d581f5dc01b179f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_1726cd66386b94e4baa269e2cec55b4d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f37dfbe620a4df43.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_1fcadf139d88c888e1b6b227b8e2bfc6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c8cfade69843313e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_2243818e1b00a192d68db5a6317fdf29_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_1c887920c4c2baff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_29965a886945acb63d8388cfd2b77d6e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_9dc87ffcaee26a94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_2d2e2254fac775a7bf62982a6d160aed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_a254e4db30fb495c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_2e0792e17f6c77983073376c9801e4a4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_53ee8eb193a7adca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_3e40464d1162187a352a053ba0e49e46_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_19d4705f04c5ee7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_52b820cd6834bfd467f6bb2e364b12a2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_5fcec89dc205f90a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_586ff9059fa9b1baa77102dcb0a4da3d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_eaeb2c68b1053bce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_5c33736b07320031947afd341aecb0b4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_359a1e32253e13d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_5d2fd620449d00ffe62041d5a8afa977_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c9e633628ec7189f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_607199f97a36abeb87ac310a2194bf60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_9807f14fdaeafb44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_6cf997d11e30f56bcbf34526dc06636f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_cccbbcf77e34b080.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_6f8d9da6ad43d8e3b587d31e02c6e7ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f1fa2d125f14a0bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_7d6db06937346e7b9dc20c79cbca36f7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_8818dca37a323637.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_7d9b568a415d27c57ef9fc066ea2bfa9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_041d90cdbc3d27c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_7e7a98aa665f3e86de1187e7a513a391_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_068f5fff1f84e0f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,092
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_80c5ceeb14ea0ec036a40a7c34200de7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_97c0f8c96e469d28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_8f0446b6e9b529e99f6c5cf9c0bbb04e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_359d26a8b3aa2a43.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_963b37283b47c1c3e213ec40428aaf9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_05ffd2dffcaa3112.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_9a3a59b73228156f8bcee56a0eab1dd8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_550b8d9b49321e54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_a16be0be6e8388fce98b795f301439ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f531c6c4151a5d73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_a630062418ce7686286a66f7ed40da32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_f92c32ceb3674d5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_ab8e7e7b301d9d0d24d2d2a4086f2682_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_605adbb006b3a113.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_bc35e8af56561f41d1eca293d6005d37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_bffb8d87eeef8fc8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_c4f6d26632a5b4bf1c648c9aae0498dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_a28aeb245cc3fc0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_c51265d043212e3c8e7c331fe3d91462_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_5e3dbc443f752b7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_c6743c08e1d6e2cb94481087479c19d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_4ce7d54eecf5cf27.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_db684a7e82ea4b4580f1da6466e3ac0f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_9f3ad1a54601dee0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_dc37eb3d407c8c63001c6acadaea2447_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_e0df67f7d5f3b7b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_e10a551c9d0ec1c2dcbd986c3dbe42ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_08aa5003c06f10ea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_fac3e9e27ea10b32af369be86615be22_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_626aabcad031035e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ar-sa_555b12bba6b3f14d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:51
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_bg-bg_fb9af444973442a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:32
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_cs-cz_a6a46adf84bc1ecf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:43
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_da-dk_43de4b067b021ace.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:01
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_de-de_4109e0427cd86f68.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:02
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_el-gr_e9a00dd56bedd7f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:15
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_en-us_e9fab63b6bb67b2d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:25
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_es-es_e9c6131f6bdd6cd2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:43
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_et-ee_e385deaf6fe34961.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:00
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fi-fi_88e117cc60f75efc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:06
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fr-fr_8c7d891e5eaf8334.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:03
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_he-il_d09d30c0451e8422.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:12
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_hr-hr_d2b9e3a043d1f0e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:03
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_hu-hu_d3ee0966430f5250.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:15
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_it-it_76a57f6535e168b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:43
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ja-jp_18cafe7228fc7a8d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:04
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ko-kr_bc34db271b6d41a3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:41
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_lt-lt_600007280d950d40.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:25
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_lv-lv_60cd75ac0d134e30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:03
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_nb-no_a4c75c5bf3926d5f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:01
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_nl-nl_a306a799f4be7734.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:43
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pl-pl_e943021bd9e0e4e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:43
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pt-br_eb96ecbfd86a78cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:31
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_pt-pt_ec78bc2bd7d9e8a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:22
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ro-ro_30b38263be40b404.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:51
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ru-ru_331bcdefbcbb76d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:09
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sk-sk_d236d29cb1d568fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:32
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sl-si_d148f454b26f7be1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:51
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน - authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sr-...-cs_70d270e72bc7df29.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,719
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:59
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_sv-se_cf16b864b3e4812f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:01
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_th-th_7420da17a5293e70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)18:03
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_tr-tr_782402aba2a08320.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:21
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_uk-ua_1403e55299d1a96c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:00
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-cn_498120a952d8553f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:00
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-tw_4d7d5dff504931af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,699
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)19:30
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-รับรองความถูกต้อง-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_6a719be3c414e236.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม57,683
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:32
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มIa64_0b24eb1a04794c6f3c178d9593d3d7a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c1125ad3d0977b34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,064
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มIa64_219df223851a71e1fa386683d3afd504_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_b6b48cb1faf417e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มIa64_2c54b4d1af29cc9fef0ea038e968ef39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_ef7fc64f6d769a8f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มIa64_af831e0649d0c1b687bf6e65e50d5a23_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_a932667568693877.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มIa64_b1e1cdbf4434f55bfc5e314f569353eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_0e1a32c311a1b188.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มIa64_bfc669695b82e08bf5682894189ea84d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_c19687a79c46cb99.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มIa64_ce547c52f13c43f6cfbec133d8a89305_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_334b2feb1e562778.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มIa64_fbd5f9dadfba71635dff6ed7981cc1e9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_cfd467f277e4a45d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,080
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)21:03
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_de-de_e4ece8b4c479072e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,698
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:17
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_en-us_8dddbeadb35712f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,698
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:16
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_fr-fr_30609190a6501afa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,698
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:17
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ja-jp_bcae06e4709d1253.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,698
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:13
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_ko-kr_6017e399630dd969.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,698
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:43
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-cn_ed64291b9a78ed05.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,698
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:33
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-a ...บน-authui.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_zh-tw_f160667197e9c975.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,698
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)17:24
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-รับรองความถูกต้อง-authui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22825_none_0e54a4560bb579fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,708
วัน (UTC)26 2012 มีนาคม
เวลา (UTC)16:25

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2686917 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/09/2012 13:26:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2686917 KbMtth
คำติชม