คำอธิบายของแพคเกจการปรับปรุงโครงการ Server 2010 (โครงการเซิร์ฟเวอร์แพ็คเกจ): 15 พฤศจิกายน 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2687565
สรุป
แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft โครงการ Server 2010 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหา 2010 เซิร์ฟเวอร์ของโครงการที่ได้รับการแก้ไขนับตั้งแต่การเปิดตัวของโครงการ Server 2010

หมายเหตุ นี่คือการสร้าง 14.0.6129.5003 ของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมไว้

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนปรับใช้เหล่านั้นในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และนำออกใช้แพคเกจการปรับปรุงโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2010 ก่อนหน้าของโครงการ

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office 2010 ขณะนี้อยู่หลายภาษา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับภาษาทั้งหมด
 • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้รวมเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด แพคเกจคอมโพเนนต์ นอกจากนี้ ปรับปรุงเฉพาะของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ที่คอมโพเนนต์ที่ติดตั้งบนระบบ

ปัญหาที่ทราบ

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสมนี้ คุณต้องเริ่มต้นบริการซิงโครไนส์ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้สำหรับการซิงโครไนส์ส่วนกำหนดค่าการทำงานอย่างถูกต้อง

การแก้ปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน 2010 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint Microsoft คลิกการจัดการจากส่วนกลางในบานหน้าต่างนำทาง และจากนั้น คลิกจัดการบริการในส่วนของการตั้งค่าระบบ
 2. ค้นหาการบริการซิงโครไนส์ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ในรายการของบริการ และจากนั้น คลิกหยุดถ้าสถานะของการบริการเริ่มต้นแล้ว
 3. เป็นสถานะของการบริการจะหยุดคลิกเริ่มและจากนั้น ใส่ข้อมูลประจำตัวในการเริ่มบริการการซิงโครไนส์ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้
การแก้ไข

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
 • 2760391 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (ems x none.msp, grs-x-none.msp, grs_hosted-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • 2760389 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Spsmui-xx-xx.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • 2687619 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint (Coreserver x none.msp, Wosrv x none.msp): Novmeber 15, 2012
 • 2687618 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Ifswfe-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • 2687617 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (wdsrv-x-none.msp, xlsrvwfe x none.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • 2687614 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreservermui-xx-xx.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • 2687610 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp Wosrv-x-none.msp Coreservermui-xx-xx.msp Wosrvmui-xx-xx.msp): 15 พฤศจิกายน 2012
 • 2687566 คำอธิบายของแพคเกจการปรับปรุง SharePoint Foundation 2010 (มูลฐาน SharePoint เซิร์ฟเวอร์แพ็คเกจ): 30 ตุลาคม 2012
 • 2687561 คำอธิบายของบริการ Excel ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Xlsrvwfe-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • 2687557 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 พื้นฐานของ SharePoint (Wss-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • 2687545 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): 15 พฤศจิกายน 2012
 • 2687544 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 (Ppsmawfe-x-none.msp): 30 ตุลาคม 2012
 • 2687564 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม SharePoint Server 2010 (SharePoint เซิร์ฟเวอร์แพ็คเกจ): 15 พฤศจิกายน 2012
 • 2687615 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนโครงการ Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none): 30 ตุลาคม 2012

วิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับโครงการ Server 2010

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ใน บทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณ จะไม่รุนแรงรับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการ update ซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้ามีโปรแกรมแก้ไขด่วน พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด ไม่เห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" อยู่ ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อ บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก จ่ายปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการสมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือเมื่อต้องสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษา ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเนื่องจากเป็น ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนของเซิร์ฟเวอร์ 2010 โครงการที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับโครงการ Server 2010

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยแฟ้ม.msp จัดทั้งหมดที่เรานำออกใช้ เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วน หรือ เป็นการปรับปรุงสาธารณะที่ระบุเป้าหมาย 2010 Server โครงการ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ยังเป้าหมาย SharePoint Server 2010 และ SharePoint Foundation 2010 ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งแพคเกจที่แยกต่างหาก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Microsoft โครงการ Server 2010 Service Pack ที่ 1
 • Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณทำได้ ไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนก่อนหน้านี้ออก โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ได้ ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการอย่างเต็ม รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีการแก้ไข ปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การใช้งาน โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Office2010-kb2687565-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.50031,043,471,5289 12 พฤศจิกายน13:54

ข้อมูลแฟ้ม.msp จัด Microsoft Windows Installer
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Acsrvmui-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง3,994,6249 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง4,091,3929 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง4,018,1769 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง4,018,6889 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง3,981,8249 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui-el-gr.mspไม่เกี่ยวข้อง4,075,5209 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง4,246,0169 12 พฤศจิกายน16:28
Es-Acsrvmui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง4,006,9129 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui อ ee.mspไม่เกี่ยวข้อง3,978,2409 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui-fi-fi.mspไม่เกี่ยวข้อง4,030,4649 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,977,2169 12 พฤศจิกายน16:28
Acsrvmui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง4,029,4409 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui-คะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง4,246,0169 12 พฤศจิกายน16:29
Hr-Acsrvmui-hr.mspไม่เกี่ยวข้อง5,041,6649 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง4,053,5049 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง3,983,8729 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง2,133,5049 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง3,991,5529 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,885,0569 12 พฤศจิกายน16:29
ลายเส้นบาง-Acsrvmui-lt.mspไม่เกี่ยวข้อง4,035,5849 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง4,030,4649 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง4,017,1529 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง3,983,8729 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง4,020,2249 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง4,005,3769 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง4,065,2809 12 พฤศจิกายน16:29
Ro.msp Acsrvmui-คะนะไม่เกี่ยวข้อง3,966,9769 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง4,056,5769 12 พฤศจิกายน16:29
Acsrvmui-sk-sk.mspไม่เกี่ยวข้อง3,923,9689 12 พฤศจิกายน16:30
Acsrvmui sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง4,005,8889 12 พฤศจิกายน16:30
Acsrvmui-โปรแกรม sr-1a-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง3,932,1609 12 พฤศจิกายน16:30
Acsrvmui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง3,962,8809 12 พฤศจิกายน16:30
Acsrvmui th th.mspไม่เกี่ยวข้อง4,068,3529 12 พฤศจิกายน16:30
Acsrvmui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,985,4089 12 พฤศจิกายน16:30
Acsrvmui ua.msp สหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวข้อง4,008,4489 12 พฤศจิกายน16:30
Acsrvmui-zh-cn.mspไม่เกี่ยวข้อง3,899,3929 12 พฤศจิกายน16:30
Acsrvmui-zh-tw.mspไม่เกี่ยวข้อง3,946,4969 12 พฤศจิกายน16:30
Acsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง3,274,2409 12 พฤศจิกายน16:30
Coreserver x none.mspไม่เกี่ยวข้อง109,425,6649 12 พฤศจิกายน16:33
Coreservermui-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง6,778,8809 12 พฤศจิกายน16:30
Coreservermui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง6,784,5129 12 พฤศจิกายน16:30
Coreservermui ca es.mspไม่เกี่ยวข้อง6,751,7449 12 พฤศจิกายน16:30
Coreservermui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง6,775,2969 12 พฤศจิกายน16:30
Coreservermui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง6,770,6889 12 พฤศจิกายน16:30
Coreservermui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง6,775,8089 12 พฤศจิกายน16:30
Coreservermui-el-gr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,796,2889 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง3,520,0009 12 พฤศจิกายน16:31
Es-Coreservermui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง6,772,7369 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui อ ee.mspไม่เกี่ยวข้อง6,766,0809 12 พฤศจิกายน16:31
Es.msp Coreservermui-อียูไม่เกี่ยวข้อง6,750,2089 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui-fi-fi.mspไม่เกี่ยวข้อง6,769,1529 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,779,3929 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui gl es.mspไม่เกี่ยวข้อง6,767,6169 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง6,765,5689 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui-คะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง6,782,9769 12 พฤศจิกายน16:31
Hr-Coreservermui-hr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,774,7849 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง6,779,9049 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง6,768,1289 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง6,896,6409 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง6,779,3929 12 พฤศจิกายน16:31
Coreservermui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,892,0329 12 พฤศจิกายน16:32
ลายเส้นบาง-Coreservermui-lt.mspไม่เกี่ยวข้อง6,773,2489 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง6,773,2489 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง6,765,5689 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง6,772,2249 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง6,777,8569 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง6,771,7129 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง6,772,7369 12 พฤศจิกายน16:32
Ro.msp Coreservermui-คะนะไม่เกี่ยวข้อง6,771,7129 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง6,965,2489 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui-sk-sk.mspไม่เกี่ยวข้อง6,778,3689 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง6,772,7369 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui-โปรแกรม sr-1a-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง6,772,7369 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง6,765,5689 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui th th.mspไม่เกี่ยวข้อง6,774,2729 12 พฤศจิกายน16:32
Coreservermui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,770,1769 12 พฤศจิกายน16:33
Coreservermui ua.msp สหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวข้อง6,782,4649 12 พฤศจิกายน16:33
Coreservermui-zh-cn.mspไม่เกี่ยวข้อง6,881,7929 12 พฤศจิกายน16:33
Coreservermui-zh-tw.mspไม่เกี่ยวข้อง6,890,4969 12 พฤศจิกายน16:33
Ifsmui-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง3,236,3529 12 พฤศจิกายน16:33
Ifsmui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง3,315,7129 12 พฤศจิกายน16:33
Ifsmui ca es.mspไม่เกี่ยวข้อง3,304,9609 12 พฤศจิกายน16:33
Ifsmui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง3,310,5929 12 พฤศจิกายน16:33
Ifsmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง3,234,3049 12 พฤศจิกายน16:33
Ifsmui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง3,236,8649 12 พฤศจิกายน16:33
Ifsmui-el-gr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,317,7609 12 พฤศจิกายน16:33
Ifsmui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง2,174,4649 12 พฤศจิกายน16:33
Es-Ifsmui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง3,234,8169 12 พฤศจิกายน16:33
Ifsmui อ ee.mspไม่เกี่ยวข้อง3,307,0089 12 พฤศจิกายน16:33
Es.msp Ifsmui-อียูไม่เกี่ยวข้อง3,303,4249 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui-fi-fi.mspไม่เกี่ยวข้อง3,309,0569 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,234,8169 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui gl es.mspไม่เกี่ยวข้อง3,303,4249 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง3,235,3289 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui-คะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง3,239,9369 12 พฤศจิกายน16:34
Hr-Ifsmui-hr.mspไม่เกี่ยวข้อง4,367,3609 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง3,311,1049 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง3,233,7929 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง3,234,8169 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง3,308,0329 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,232,7689 12 พฤศจิกายน16:34
ลายเส้นบาง-Ifsmui-lt.mspไม่เกี่ยวข้อง3,310,0809 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง3,310,5929 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง3,308,0329 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง3,235,3289 12 พฤศจิกายน16:34
Ifsmui-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง3,235,8409 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง3,235,3289 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง3,309,0569 12 พฤศจิกายน16:35
Ro.msp Ifsmui-คะนะไม่เกี่ยวข้อง3,311,1049 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง3,239,4249 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui-sk-sk.mspไม่เกี่ยวข้อง3,310,5929 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง3,310,0809 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui-โปรแกรม sr-1a-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง3,311,6169 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง3,233,7929 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui th th.mspไม่เกี่ยวข้อง3,239,4249 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,308,0329 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui ua.msp สหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวข้อง3,314,6889 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui-zh-cn.mspไม่เกี่ยวข้อง3,231,7449 12 พฤศจิกายน16:35
Ifsmui-zh-tw.mspไม่เกี่ยวข้อง3,231,7449 12 พฤศจิกายน16:35
Ifswfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง3,529,2169 12 พฤศจิกายน16:35
Lpsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง2,158,0809 12 พฤศจิกายน16:35
Pjsrvmui-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง2,147,3289 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง2,147,3289 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,3049 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui-el-gr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,148,3529 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง1,087,4889 12 พฤศจิกายน16:36
Es-Pjsrvmui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui-fi-fi.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง2,147,3289 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง2,147,3289 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,3049 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:36
Pjsrvmui-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง2,147,3289 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง2,147,8409 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui-sk-sk.mspไม่เกี่ยวข้อง2,147,3289 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,3049 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui ua.msp สหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวข้อง2,147,8409 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui-zh-cn.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvmui-zh-tw.mspไม่เกี่ยวข้อง2,146,8169 12 พฤศจิกายน16:37
Pjsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง7,750,6569 12 พฤศจิกายน16:37
Ppsmamui-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง6,181,8889 12 พฤศจิกายน16:37
Ppsmamui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง6,214,1449 12 พฤศจิกายน16:37
Ppsmamui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง6,192,6409 12 พฤศจิกายน16:37
Ppsmamui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง6,187,0089 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง6,190,5929 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui-el-gr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,217,7289 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง6,545,9209 12 พฤศจิกายน16:38
Es-Ppsmamui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง6,187,5209 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui อ ee.mspไม่เกี่ยวข้อง6,183,4249 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui-fi-fi.mspไม่เกี่ยวข้อง6,187,0089 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,191,6169 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง6,179,8409 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui-คะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง6,210,5609 12 พฤศจิกายน16:38
Hr-Ppsmamui-hr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,190,0809 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง6,196,2249 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง6,185,9849 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง6,190,5929 12 พฤศจิกายน16:38
Ppsmamui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง6,213,1209 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,185,4729 12 พฤศจิกายน16:39
ลายเส้นบาง-Ppsmamui-lt.mspไม่เกี่ยวข้อง6,192,6409 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง6,189,5689 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง6,182,4009 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง6,187,0089 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง6,193,6649 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง6,187,5209 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง6,188,5449 12 พฤศจิกายน16:39
Ro.msp Ppsmamui-คะนะไม่เกี่ยวข้อง6,187,5209 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง6,215,1689 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui-sk-sk.mspไม่เกี่ยวข้อง6,195,2009 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง6,190,0809 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui-โปรแกรม sr-1a-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง6,189,5689 12 พฤศจิกายน16:39
Ppsmamui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง6,182,9129 12 พฤศจิกายน16:40
Ppsmamui th th.mspไม่เกี่ยวข้อง6,204,9289 12 พฤศจิกายน16:40
Ppsmamui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง6,185,9849 12 พฤศจิกายน16:40
Ppsmamui ua.msp สหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวข้อง6,213,1209 12 พฤศจิกายน16:40
Ppsmamui-zh-cn.mspไม่เกี่ยวข้อง6,181,8889 12 พฤศจิกายน16:40
Ppsmamui-zh-tw.mspไม่เกี่ยวข้อง6,180,8649 12 พฤศจิกายน16:40
Ppsmawfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง3,126,7849 12 พฤศจิกายน16:40
Spsmui-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง2,183,6809 12 พฤศจิกายน16:40
Spsmui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง2,171,3929 12 พฤศจิกายน16:40
Spsmui ca es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:40
Spsmui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:40
Spsmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:40
Spsmui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:40
Spsmui-el-gr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,171,3929 12 พฤศจิกายน16:40
Spsmui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง1,111,5529 12 พฤศจิกายน16:41
Es-Spsmui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui อ ee.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
Es.msp Spsmui-อียูไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui-fi-fi.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui gl es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui-คะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง2,171,3929 12 พฤศจิกายน16:41
Hr-Spsmui-hr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,3689 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง2,171,3929 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง2,171,3929 12 พฤศจิกายน16:41
Spsmui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:41
ลายเส้นบาง-Spsmui-lt.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Ro.msp Spsmui-คะนะไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง2,171,3929 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui-sk-sk.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui-โปรแกรม sr-1a-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui th th.mspไม่เกี่ยวข้อง2,171,3929 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:42
Spsmui ua.msp สหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวข้อง2,171,3929 12 พฤศจิกายน16:43
Spsmui-zh-cn.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:43
Spsmui-zh-tw.mspไม่เกี่ยวข้อง2,170,8809 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง7,991,8089 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof ca es.mspไม่เกี่ยวข้อง4,639,2329 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง5,434,3689 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง3,861,5049 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof de de.mspไม่เกี่ยวข้อง5,737,4729 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง830,9769 12 พฤศจิกายน16:43
Es-Svrproof-es.mspไม่เกี่ยวข้อง4,818,9449 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง4,019,2009 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof-gu-in.mspไม่เกี่ยวข้อง3,102,7209 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof he il.mspไม่เกี่ยวข้อง6,333,4409 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof-คะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง3,129,8569 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof it it.mspไม่เกี่ยวข้อง5,121,0249 12 พฤศจิกายน16:43
Svrproof-kn-in.mspไม่เกี่ยวข้อง3,347,9689 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof mr in.mspไม่เกี่ยวข้อง3,226,6249 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง4,357,6329 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง4,941,8249 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof-nn-no.mspไม่เกี่ยวข้อง3,763,2009 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof pa in.mspไม่เกี่ยวข้อง3,053,5689 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง4,743,6809 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง4,439,0409 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง3,966,4649 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง4,275,7129 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง4,738,0489 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof-ta-in.mspไม่เกี่ยวข้อง3,118,0809 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof in.msp คะไม่เกี่ยวข้อง3,414,5289 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,392,5129 12 พฤศจิกายน16:44
Svrproof-ur-pk.mspไม่เกี่ยวข้อง3,061,2489 12 พฤศจิกายน16:45
Ulscommoncore สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง175,1049 12 พฤศจิกายน16:45
Vsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง1,281,5369 12 พฤศจิกายน16:45
Wasrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง1,295,8729 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrv x none.mspไม่เกี่ยวข้อง38,364,1609 12 พฤศจิกายน16:46
Wdsrvmui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง2,546,1769 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrvmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง3,137,0249 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrvmui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง1,094,6569 12 พฤศจิกายน16:45
Es-Wdsrvmui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,529,2809 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrvmui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง2,526,7209 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrvmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง2,516,9929 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrvmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง2,531,8409 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrvmui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,535,4249 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrvmui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,536,9609 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrvmui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง2,519,5529 12 พฤศจิกายน16:45
Wdsrvmui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,532,3529 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrv x none.mspไม่เกี่ยวข้อง6,806,5289 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง2,384,8969 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง2,396,6729 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui ca es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,368,5129 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง2,389,5049 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง2,385,9209 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง2,390,5289 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui-el-gr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,404,8649 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง2,289,6649 12 พฤศจิกายน16:46
Es-Wosrvmui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,387,9689 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui อ ee.mspไม่เกี่ยวข้อง2,381,8249 12 พฤศจิกายน16:46
Es.msp Wosrvmui-อียูไม่เกี่ยวข้อง2,368,0009 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui-fi-fi.mspไม่เกี่ยวข้อง2,385,9209 12 พฤศจิกายน16:46
Wosrvmui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,389,5049 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui gl es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,384,3849 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง2,381,3129 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui-คะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง2,393,6009 12 พฤศจิกายน16:47
Hr-Wosrvmui-hr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,389,5049 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง2,393,0889 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง2,384,3849 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง2,377,7289 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง2,391,5529 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,373,6329 12 พฤศจิกายน16:47
ลายเส้นบาง-Wosrvmui-lt.mspไม่เกี่ยวข้อง2,387,9689 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง2,387,4569 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง2,383,3609 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง2,387,9689 12 พฤศจิกายน16:47
Wosrvmui-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง2,391,0409 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,386,9449 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,387,9689 12 พฤศจิกายน16:48
Ro.msp Wosrvmui-คะนะไม่เกี่ยวข้อง2,387,9689 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง2,397,1849 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui-sk-sk.mspไม่เกี่ยวข้อง2,392,0649 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง2,387,9689 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui-โปรแกรม sr-1a-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง2,388,9929 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง2,382,8489 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui th th.mspไม่เกี่ยวข้อง2,387,4569 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,384,8969 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui ua.msp สหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวข้อง2,394,6249 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui-zh-cn.mspไม่เกี่ยวข้อง2,370,0489 12 พฤศจิกายน16:48
Wosrvmui-zh-tw.mspไม่เกี่ยวข้อง2,371,5849 12 พฤศจิกายน16:49
Wss x none.mspไม่เกี่ยวข้อง32,772,6089 12 พฤศจิกายน16:52
Wssmui-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง3,293,1849 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง3,290,1129 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui ca es.mspไม่เกี่ยวข้อง3,228,1609 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง3,257,3449 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง3,238,4009 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง3,262,4649 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui-el-gr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,321,8569 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง1,873,4089 12 พฤศจิกายน16:49
Es-Wssmui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง3,245,0569 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui อ ee.mspไม่เกี่ยวข้อง3,237,8889 12 พฤศจิกายน16:49
Es.msp Wssmui-อียูไม่เกี่ยวข้อง3,222,0169 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui-fi-fi.mspไม่เกี่ยวข้อง3,243,5209 12 พฤศจิกายน16:49
Wssmui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,255,8089 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui gl es.mspไม่เกี่ยวข้อง3,238,9129 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง3,247,1049 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui-คะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง3,298,3049 12 พฤศจิกายน16:50
Hr-Wssmui-hr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,250,1769 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง3,267,5849 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง3,238,4009 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง3,252,7369 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง3,282,4329 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,233,2809 12 พฤศจิกายน16:50
ลายเส้นบาง-Wssmui-lt.mspไม่เกี่ยวข้อง3,250,6889 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง3,248,1289 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง3,230,2089 12 พฤศจิกายน16:50
Wssmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง3,249,6649 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง3,262,9769 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง3,245,5689 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง3,245,5689 12 พฤศจิกายน16:51
Ro.msp Wssmui-คะนะไม่เกี่ยวข้อง3,254,2729 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง3,414,0169 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui-sk-sk.mspไม่เกี่ยวข้อง3,263,4889 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง3,248,1289 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui-โปรแกรม sr-1a-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง3,252,2249 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง3,232,2569 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui th th.mspไม่เกี่ยวข้อง3,280,8969 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,244,0329 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui ua.msp สหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวข้อง3,292,6729 12 พฤศจิกายน16:51
Wssmui-zh-cn.mspไม่เกี่ยวข้อง3,225,6009 12 พฤศจิกายน16:52
Wssmui-zh-tw.mspไม่เกี่ยวข้อง3,228,1609 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui-ar-sa.mspไม่เกี่ยวข้อง2,353,1529 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง2,356,2249 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui ca es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,351,6169 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui cz.msp ตำแหน่ง csไม่เกี่ยวข้อง2,391,0409 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง2,386,4329 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง2,354,6889 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui-el-gr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,359,2969 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui สั้น us.mspไม่เกี่ยวข้อง2,339,3289 12 พฤศจิกายน16:52
Es-Xlsrvmui-es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,389,5049 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui อ ee.mspไม่เกี่ยวข้อง2,350,5929 12 พฤศจิกายน16:52
Es.msp Xlsrvmui-อียูไม่เกี่ยวข้อง2,350,5929 12 พฤศจิกายน16:52
Xlsrvmui-fi-fi.mspไม่เกี่ยวข้อง2,351,1049 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,352,1289 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui gl es.mspไม่เกี่ยวข้อง2,350,5929 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง2,351,1049 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui-คะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง2,358,2729 12 พฤศจิกายน16:53
Hr-Xlsrvmui-hr.mspไม่เกี่ยวข้อง3,406,8489 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง2,352,6409 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui it it.mspไม่เกี่ยวข้อง2,387,4569 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง2,350,0809 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง2,356,2249 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,349,0569 12 พฤศจิกายน16:53
ลายเส้นบาง-Xlsrvmui-lt.mspไม่เกี่ยวข้อง2,351,6169 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง2,351,6169 12 พฤศจิกายน16:53
Xlsrvmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง2,385,4089 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง2,389,5049 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui-pl-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง2,354,6889 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui br.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,390,0169 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui pt.msp ขั้นไม่เกี่ยวข้อง2,388,4809 12 พฤศจิกายน16:54
Ro.msp Xlsrvmui-คะนะไม่เกี่ยวข้อง2,352,1289 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง2,356,2249 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui-sk-sk.mspไม่เกี่ยวข้อง2,352,6409 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง2,352,6409 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui-โปรแกรม sr-1a-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง2,352,1289 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui-sv-se.mspไม่เกี่ยวข้อง2,385,9209 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui th th.mspไม่เกี่ยวข้อง2,356,2249 12 พฤศจิกายน16:54
Xlsrvmui tr tr.mspไม่เกี่ยวข้อง2,387,9689 12 พฤศจิกายน16:55
Xlsrvmui ua.msp สหราชอาณาจักรไม่เกี่ยวข้อง2,355,7129 12 พฤศจิกายน16:55
Xlsrvmui-zh-cn.mspไม่เกี่ยวข้อง2,348,5449 12 พฤศจิกายน16:55
Xlsrvmui-zh-tw.mspไม่เกี่ยวข้อง2,349,0569 12 พฤศจิกายน16:55
Xlsrvwfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง7,961,0889 12 พฤศจิกายน16:55
Acsrvmui สั้น us.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.access.server.resources.dll14.0.6019.100075,6328-กุมภาพันธ์-1115:14
acsrvwfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Ascalc.dll14.0.6108.5000979,82420-ก.ค.-1113:59
Microsoft.office.access.server.application.dll14.0.6120.5000543,3363-เมษายน-1222:21
Microsoft.office.access.server.dataserver.dll14.0.6116.5000109,36018-ม.ค.-120:32
Microsoft.office.access.server.dll14.0.6110.50001,087,34430 11 Aug21:34
Microsoft.office.access.server.ui.dll14.0.6019.1000145,2648-กุมภาพันธ์-1115:14
coreserver x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Accountjoiner.dll4.0.2450.49199,27214 12 Aug20:28
Admapropertypages.dll4.0.2450.49223,85614 12 Aug20:28
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80814 12 Aug20:03
Atl90.dll9.0.21022.8179,7045 12 พฤศจิกายน13:49
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220,03229 11 Aug13:39
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75214 12 Aug20:05
Configdb.dll4.0.2450.491,665,63214 12 Aug20:28
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,50429 11 Aug13:39
Containerpicker.dll4.0.2450.4951,82414 12 Aug20:28
Csexport.exe4.0.2450.4943,61614 12 Aug20:28
Cssearch.dll4.0.2450.49129,63214 12 Aug20:28
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.49244,33614 12 Aug20:28
Docxpageconverter.exe14.0.6129.50001,221,72018-ต.ค.-1223:54
Edirectoryma.dll4.0.2450.4972,29614 12 Aug20:28
Exch2007extension.dll4.0.2450.4915,47214 12 Aug20:28
Exchangema.dll4.0.2450.49109,16014 12 Aug20:28
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.49182,90414 12 Aug20:28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72814 12 Aug20:28
Functionlibrary.dll4.0.2450.4947,72814 12 Aug21:19
Galsync.dll4.0.2450.4964,09614 12 Aug20:28
Globaloptions.dll4.0.2450.49281,19214 12 Aug20:28
Grouplistview.dll4.0.2450.49129,64014 12 Aug20:28
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4992,79214 12 Aug20:28
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.49125,56814 12 Aug20:28
Logging.dll4.0.2450.4918,52814 12 Aug20:28
Maexecution.dll4.0.2450.49240,23214 12 Aug20:28
Maexport.exe4.0.2450.4923,64814 12 Aug20:28
Mahostm.dll4.0.2450.49326,75214 12 Aug20:28
Mahostn.dll4.0.2450.4997,37614 12 Aug20:28
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85614 12 Aug20:05
Mapackager.exe4.0.2450.4943,62414 12 Aug20:28
Mapropertypages.dll4.0.2450.49350,83214 12 Aug20:28
Mcrypt.dll4.0.2450.492,858,59214 12 Aug20:28
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4916,04014 12 Aug21:19
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86414 12 Aug20:28
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86414 12 Aug21:19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54414 12 Aug21:19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54414 12 Aug21:19
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4939,56814 12 Aug21:19
Microsoft.metadirectoryservices.dll4.0.2450.4914,48014 12 Aug20:28
Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll4.0.2450.4984,63214 12 Aug20:28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04814 12 Aug20:28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.060,04814 12 Aug21:19
Microsoft.office.businessapplications.tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07229 11 Aug9:43
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6129.5000375,39219-ต.ค.-120:14
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6129.5000375,39219-ต.ค.-120:14
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6124.5000125,57628-Aug-1218:04
Microsoft.office.policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78429 11 Aug7:00
Microsoft.office.policy.dll14.0.6128.5000879,24020-1214:20
Microsoft.office.policy.dll14.0.6128.5000879,24020-1214:20
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6125.5000211,56828-Aug-1218:04
Microsoft.office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80028 11 พฤศจิกายน8:32
Microsoft.office.server.chart.dll14.0.6108.5000608,12829 11 Aug9:46
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-1210:41
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-1210:41
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76829 11 Aug10:04
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6128.5000236,20820-1210:41
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52029 11 Aug10:04
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6129.50001,251,43218-ต.ค.-1223:40
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-เมษายน-121:44
Microsoft.office.server.search.connector.dll14.0.6119.50001,096,49625-เมษายน-121:44
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6129.500113,285,480ต.ค.-24-121:44
Microsoft.office.server.search.dll14.0.6129.500113,285,480ต.ค.-24-121:44
Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6129.50002,759,28818-ต.ค.-1223:40
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6129.50002,759,28818-ต.ค.-1223:40
Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll14.0.6129.500172,320ต.ค.-24-121:31
Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-112:36
Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll14.0.6129.5000260,76018-ต.ค.-1223:40
Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287-กุมภาพันธ์-1222:14
Microsoft.office.workflow.actions.dll14.0.6120.5000154,24025-เมษายน-121:47
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77629 11 Aug7:00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6113.500088,91228 11 พฤศจิกายน8:31
Microsoft.office.workflow.routing.dll14.0.6108.5000132,98429 11 Aug7:00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829 11 Aug7:00
Microsoft.office.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829 11 Aug7:00
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6128.500064,15220-1214:20
Microsoft.resourcemanagement.automation.dll4.0.2450.4980,54414 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614 12 Aug20:19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.49989,84814 12 Aug20:28
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.49989,84814 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4915,58414 12 Aug21:19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe4.0.2450.4951,91214 12 Aug21:19
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-1214:30
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.6128.50005,003,92820-1214:30
Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll14.0.6128.50001,198,75220-1214:30
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76829 11 Aug13:52
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6129.50003,177,07218-ต.ค.-1223:54
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.6129.50003,177,07218-ต.ค.-1223:54
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49628 11 พฤศจิกายน8:29
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49628 11 พฤศจิกายน8:29
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6129.50001,051,24018-ต.ค.-1223:40
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6129.50001,051,24018-ต.ค.-1223:40
Miisactivate.exe4.0.2450.4923,65614 12 Aug20:28
Miisclient.exe4.0.2450.49830,05614 12 Aug20:28
Miiserver.exe4.0.2450.492,902,11214 12 Aug20:28
Miiskmu.exe4.0.2450.49375,39214 12 Aug20:28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52014 12 Aug20:28
Miisrcw.dll4.0.2450.4939,52014 12 Aug21:19
Mmscntrl.dll4.0.2450.49300,12814 12 Aug20:28
Mmsevent.dll4.0.2450.498,80014 12 Aug20:28
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49100,9285 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49102,9765 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.49105,5365 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4943,5845 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4946,6565 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4953,8245 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4959,9685 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4972,7685 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4978,9125 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4979,4245 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4984,5445 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4985,5685 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,0965 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4986,5925 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,1045 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4987,6165 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,1285 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4988,6405 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4990,1765 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,2005 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4991,7125 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4992,7365 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4994,7845 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4995,8085 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,3205 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4996,8325 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,3445 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4997,8565 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,3925 12 พฤศจิกายน14:05
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4999,9045 12 พฤศจิกายน14:06
Mmsmaad.dll4.0.2450.49583,77614 12 Aug20:28
Mmsmads.dll4.0.2450.49523,36014 12 Aug20:28
Mmsmaed.dll4.0.2450.49495,71214 12 Aug20:28
Mmsmaext.dll4.0.2450.49473,69614 12 Aug20:28
Mmsmafim.dll4.0.2450.4984,57614 12 Aug20:28
Mmsmaip.dll4.0.2450.49529,50414 12 Aug20:28
Mmsmaxml.dll4.0.2450.49427,61614 12 Aug20:28
Mmsperf.dll4.0.2450.4923,64814 12 Aug20:28
Mmsps.dll4.0.2450.49178,26414 12 Aug20:28
Mmsscpth.dll4.0.2450.493,052,12814 12 Aug20:28
Mmsscrpt.exe4.0.2450.49164,96014 12 Aug20:28
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4939,52814 12 Aug20:28
Mmsuihlp.dll4.0.2450.49953,95214 12 Aug20:28
Mmsuishell.dll4.0.2450.49199,27214 12 Aug20:28
Mmsutils.dll4.0.2450.49231,00814 12 Aug20:28
Mmswmi.dll4.0.2450.49150,62414 12 Aug20:28
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53625-เมษายน-121:45
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34425-เมษายน-121:45
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-ม.ค.-1219:26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-ม.ค.-1219:26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-ม.ค.-1219:26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,52815-พฤษภาคม-1214:25
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,2485 12 พฤศจิกายน13:49
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,4565 12 พฤศจิกายน13:49
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,2005 12 พฤศจิกายน13:49
Mvdesigner.dll4.0.2450.49166,50414 12 Aug20:28
Mvviewer.dll4.0.2450.49100,96014 12 Aug20:28
Nlsdata0000.dll14.0.6122.50002,030,76016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0002.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0003.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0009.dll14.0.6122.500022,957,22416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000a.dll14.0.6122.500011,378,85616-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000c.dll14.0.6122.50003,407,52816-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000d.dll14.0.6122.50002,977,44816-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata000f.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0010.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0018.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata001a.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata001b.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata001d.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0020.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0021.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0022.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0024.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0026.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0027.dll14.0.6122.50002,371,24016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata002a.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0039.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata003e.dll14.0.6122.50002,156,20016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0045.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0046.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0047.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0049.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004a.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004b.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004c.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata004e.dll14.0.6122.50004,426,92016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0414.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0416.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0816.dll14.0.6122.50005,584,04016-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata081a.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Nlsdata0c1a.dll14.0.6122.50002,369,70416-พฤษภาคม-1222:22
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.49121,46414 12 Aug20:28
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,10428 11 พฤศจิกายน8:29
Ntma.dll4.0.2450.4955,89614 12 Aug20:28
Objectlauncher.dll4.0.2450.4912,91214 12 Aug20:28
Objectviewers.dll4.0.2450.49207,46414 12 Aug20:28
Office.odf14.0.6106.50004,297,5681-1117:11
Operations.dll4.0.2450.4976,39214 12 Aug20:28
Osafehtm.dll14.0.6129.5000156,26418-ต.ค.-1222:58
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-ม.ค.-1219:26
Policy.12.0.microsoft.office.server.search.dll14.0.6107.500011,17629 11 Aug13:39
Preview.dll4.0.2450.49318,04814 12 Aug20:28
Prm0001.bin14.0.6122.500016,692,22415-พฤษภาคม-1214:55
Prm0005.bin14.0.6122.50006,469,12015-พฤษภาคม-1214:55
Prm0006.bin14.0.6122.50007,042,56015-พฤษภาคม-1214:55
Prm0007.bin14.0.6122.500011,598,84815-พฤษภาคม-1214:55
Prm0008.bin14.0.6122.50008,225,28015-พฤษภาคม-1214:55
Prm0009.bin14.0.6122.50005,697,53615-พฤษภาคม-1214:55
Prm000b.bin14.0.6122.50008,067,58415-พฤษภาคม-1214:55
Prm000e.bin14.0.6122.500010,399,23215-พฤษภาคม-1214:55
Prm0013.bin14.0.6122.50009,478,14415-พฤษภาคม-1214:55
Prm0019.bin14.0.6122.50008,624,64015-พฤษภาคม-1214:55
Prm001f.bin14.0.6122.500014,325,24815-พฤษภาคม-1214:55
Propertysheetbase.dll4.0.2450.49416,36814 12 Aug20:28
Query.dll14.0.6108.5000371,56829 11 Aug13:41
Rulerctrl.dll4.0.2450.4947,71214 12 Aug20:28
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-เมษายน-121:56
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,6966-Aug-1217:20
Svrexport.exe4.0.2450.4935,42414 12 Aug20:28
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625-เมษายน-121:56
Syncsetuputl.dll4.0.2450.49233,06414 12 Aug20:28
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,96028-Aug-1218:15
Uiutils.dll4.0.2450.49379,48814 12 Aug20:28
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.49383,60814 12 Aug20:28
coreservermui-สั้นเรา
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.server.msg.dll14.0.6108.5000338,84829 11 Aug10:04
Microsoft.office.server.perfmonmsg.dll14.0.6108.5000158,62429 11 Aug10:04
Notessetup.exe14.0.6112.5000558,4484-ต.ค.-1114:40
Ssetupui.dll14.0.6120.500069,24025-เมษายน-121:56
ifsmui สั้น us.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll14.0.6123.5000199,2726-Jun-125:07

ifswfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Htmlchkr.dll14.0.6126.50001,197,67228-Aug-1218:01
Microsoft.office.infopath.server.administration.commandline.dll14.0.6123.500012,9046-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.dll14.0.6128.50002,976,40020-1212:02
Microsoft.office.infopath.server.host.dll14.0.6123.500015,4646-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.intl.dll14.0.6123.5000199,2726-Jun-125:07
Microsoft.office.infopath.server.pages.dll14.0.6123.500047,7206-Jun-125:07

lpsrvwfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.slidelibrary.dll14.0.6019.100018,8247 11 กุมภาพันธ์7:56

pjsrvwfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Dataedit.dll14.0.6128.5000445,05620-1216:56
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6125.50005,323,36828-Aug-1218:51
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6129.5000289,37619-ต.ค.-121:02
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6129.5000498,27219-ต.ค.-121:02
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6129.50007,264,86419-ต.ค.-121:02
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6122.50002,148,96815-พฤษภาคม-1214:21
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6129.50001,051,28019-ต.ค.-121:02
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6129.50002,071,18419-ต.ค.-121:02
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6129.50005,966,43219-ต.ค.-121:02
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6129.5000494,17619-ต.ค.-121:02
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6119.5000133,93625-เมษายน-121:52
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6126.5000789,09628-Aug-1218:52

ppsmamui สั้น us.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Dashboarddesigner.exe.deploy14.0.6009.1000776,08820-ต.ค.-1010:33
Dashboarddesigner.resources.dll.deploy14.0.6009.1000366,43220-ต.ค.-1010:33
Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy14.0.6107.5000116,6241-ก.ค.-1118:10
Microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy14.0.6009.100030,56020-ต.ค.-1010:33
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy14.0.6114.50002,108,21616 11 พฤศจิกายน22:16
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy14.0.6109.50001,288,0329-Aug-1113:19
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy14.0.6107.500055,2241-ก.ค.-1118:10
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy14.0.6009.100012,12820-ต.ค.-1010:33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy14.0.6009.1000911,20020-ต.ค.-1010:33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy14.0.6009.1000345,95220-ต.ค.-1010:33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy14.0.6124.50005,958,23227-Jun-1212:07
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy14.0.6016.10003,749,7287-ม.ค.-119:46
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy14.0.6009.1000378,72020-ต.ค.-1010:33
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy14.0.6009.100011,10420-ต.ค.-1010:33
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll14.0.6117.50001,628,9607-กุมภาพันธ์-1222:19
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy14.0.6009.1000124,76820-ต.ค.-1010:33
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy14.0.6009.100055,13620-ต.ค.-1010:33
Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy14.0.6108.5000288,62421-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy14.0.4762.1000149,37626 มีนาคม-1021:15

ppsmawfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll14.0.6107.5000116,62429 11 Aug13:36
Microsoft.performancepoint.importutility.dll14.0.6107.5000165,76029 11 Aug13:35
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll14.0.6114.50002,108,21628 11 พฤศจิกายน8:42
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll14.0.6107.500055,22429 11 Aug13:36
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.standard.dll14.0.6129.5000187,08019-ต.ค.-123:25
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.dll14.0.6117.50001,633,0567-กุมภาพันธ์-1222:19
Microsoft.performancepoint.scorecards.server.dll14.0.6107.5000231,29629 11 Aug13:36
Microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6112.5000333,6965-ต.ค.-1115:27
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6120.5000547,41625-เมษายน-121:43
Microsoft.performancepoint.scorecards.upgrade.dll14.0.6107.500059,28829 11 Aug13:36
Microsoft.performancepoint.scorecards.webcontrols.dll14.0.6116.5000277,28019-ม.ค.-120:56

vsrvwfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.visio.server.dll14.0.6124.5000862,84027-Jun-1211:32

wasrvwfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.server.webanalytics.dll14.0.6105.5000403,32829 11 Aug6:47
Microsoft.office.server.webanalytics.ui.dll14.0.6129.5000354,91219-ต.ค.-123:12

wdsrv x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Exp_pdf_server.dll14.0.6128.5000131,73620-1210:23
Exp_xps_server.dll14.0.6124.500073,32828-Aug-1217:58
Gfxserver.dll14.0.6129.50002,537,04818-ต.ค.-1223:50
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,20829 11 Aug7:03
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52029 11 Aug10:04
Microsoft.office.word.server.dll14.0.6112.5000358,2724-ต.ค.-1115:14
Mshy7en.lex14.0.6126.5000475,64828-Aug-1219:28
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-ม.ค.-1219:46
Msoserver.dll14.0.6129.500021,330,03219-ต.ค.-120:02
Msptls.dll14.0.6112.50001,198,4644-ต.ค.-113:40
Oartserver.dll14.0.6129.500029,832,79219-ต.ค.-122:08
Office.odf14.0.6106.50004,297,5681-1117:11
Ogl.dll14.0.6128.50002,099,85627-1212:57
Riched20.dll14.0.6120.50001,871,45625-เมษายน-121:59
Sword.dll14.0.6129.50007,543,88019-ต.ค.-122:15
Wdsrvworker.dll14.0.6112.500060,2885-ต.ค.-1114:14
Wordwacflthost.dll14.0.6107.500088,93629 11 Aug14:03

wdsrvmui สั้น us.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Xlsrvintl.dll14.0.6128.5000106,12020-128:08
wosrv x none.msp

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-1210:41
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47220-1210:41
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76829 11 Aug10:04
Microsoft.office.server.intl.dll14.0.6128.5000236,20820-1210:41
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52029 11 Aug10:04
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6129.50001,251,43218-ต.ค.-1223:40
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45614 12 Aug21:19
Office.odf14.0.6106.50004,297,5681-1117:11
Osafehtm.dll14.0.6129.5000156,26418-ต.ค.-1222:58
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-เมษายน-121:56
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,01625-เมษายน-121:56

wosrvmui-สั้นเรา
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.server.msg.dll14.0.6108.5000338,84820-ก.ค.-1113:22
Microsoft.office.server.perfmonmsg.dll14.0.6108.5000158,62420-ก.ค.-1113:21

wss x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Csisrv.dll14.0.6129.50003,371,66420-ต.ค.-1212:52
Dwdcw20.dll14.0.6116.5000637,72817-ม.ค.-1219:47
Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll14.0.6128.5000125,57620-1210:33
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll14.0.6126.5000834,22428-Aug-1218:28
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll14.0.6108.5000608,12829 11 Aug13:52
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll14.0.6128.50001,063,60020-1210:33
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.6108.5000288,62429 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.6108.5000288,62429 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll14.0.6108.5000186,27229 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll14.0.6108.5000272,26429 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.dll14.0.6129.500216,845,3841 12 พฤศจิกายน14:16
Microsoft.sharepoint.dll14.0.6129.500216,845,3841 12 พฤศจิกายน14:16
Microsoft.sharepoint.dll14.900.6127.50001,796,74429-Aug-1215:08
Microsoft.sharepoint.dsp.dll14.0.6105.500059,26429 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll14.0.6108.5000124,80029 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll14.0.6108.500087,93629 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll14.0.6108.5000104,32029 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll14.0.6108.500087,93629 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll14.0.6120.5000109,17625-เมษายน-121:48
Microsoft.sharepoint.intl.dll14.0.6114.50001,010,48828 11 พฤศจิกายน8:33
Microsoft.sharepoint.library.dll14.0.6114.5000166,71228 11 พฤศจิกายน8:33
Microsoft.sharepoint.linq.dll14.0.6101.5000374,64029 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.powershell.dll14.0.6124.5000649,84828-Aug-1218:28
Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll14.0.6108.500067,45629 11 Aug13:53
Microsoft.sharepoint.search.dll14.0.6129.50014,854,400ต.ค.-24-121:44
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll14.0.6124.5000318,08028-Aug-1218:29
Microsoft.sharepoint.workflows.dll14.0.6108.500071,55229 11 Aug13:55
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6128.5000137,84820-128:40
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6128.5000137,84820-128:40
Microsoft.web.design.server.dll14.0.6108.5000382,8641-1117:17
Mssdmn.exe14.0.6119.5000790,85625-เมษายน-121:45
Mssearch.exe14.0.6116.5000524,61617-ม.ค.-1219:26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,05617-ม.ค.-1219:26
Mssrch.dll14.0.6122.50004,988,04015-พฤษภาคม-1214:25
Offparser.dll14.0.6129.50002,923,66418-ต.ค.-1223:29
Oisimg.dll14.0.6126.5000195,70428-Aug-1218:28
Oleparser.dll14.0.6126.500033,44028-Aug-1218:28
Onetnative.dll14.0.6123.5000584,8328-Jun-1212:17
Onetutil.dll14.0.6129.50022,987,1202 12 พฤศจิกายน13:06
Onfda.dll14.0.6129.50002,785,38419-ต.ค.-121:02
Owssvr.dll14.0.6129.50026,629,4721 12 พฤศจิกายน14:16
Owstimer.exe14.0.6129.500074,84818-ต.ค.-1223:29
Policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.dll14.0.6107.500011,16829 11 Aug13:39
Query.dll14.0.6108.5000371,05629 11 Aug13:42
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10425-เมษายน-121:56
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,43229 11 Aug13:53
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49629 11 Aug13:53
Spwriter.exe14.0.6126.500042,61628-Aug-1218:29
Stsadm.exe14.0.6128.5000355,00020-1210:33
Stssoap.dll14.0.6127.5000473,73629-Aug-1215:08
Stswel.dll14.0.6129.50023,260,0001 12 พฤศจิกายน14:16
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,47228-Aug-1218:15
Wssadmin.exe14.0.6126.500016,55228-Aug-1218:28
Wsssetup.dll14.0.6120.50007,595,61625-เมษายน-121:56
Wsstracing.exe14.0.6123.5000108,6648-Jun-1211:07

wssmui สั้น us.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.sharepoint.msg.dll14.0.6123.5000257,1768-Jun-1211:07
Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll14.0.6123.5000115,3608-Jun-1211:07
Wsetupui.dll14.0.6120.500069,23225-เมษายน-121:56

xlsrvmui สั้น us.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.excel.server.resources.dll14.0.6015.1000247,68821 10 Dec10:50
xlsrvwfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll14.0.6112.5000636,78412-ต.ค.-118:50
Microsoft.office.excel.webui.internal.dll14.0.6112.5000640,8965-ต.ค.-1114:55
Xlsrv.dll14.0.6129.500014,643,81620-ต.ค.-1212:57
Xlsrvintl.dll14.0.6129.5000106,09618-ต.ค.-1222:57

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2687565 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/16/2012 03:36:00 - ฉบับแก้ไข: 9.0

Microsoft Project Server 2010

 • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2687565 KbMtth
คำติชม