ข้อความแจ้งเตือนจำนวนมากสำหรับ PolicyAgentInstanceProvider เข้าสู่ระบบเมื่อคุณติดตั้งตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก System Center 2012 ไคลเอนต์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2688239
อาการ
เมื่อคุณติดตั้งไคลเอนต์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft System Center 2012 คุณอาจพบว่า ข้อความแจ้งเตือนจำนวนมากสำหรับ PolicyAgentInstanceProvider ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ ข้อความที่มีลักษณะต่อไปนี้:
ชื่อบันทึก: แอปพลิเคชัน
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-WMI
วันที่: วันเวลา
รหัสเหตุการณ์: 63
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์: computer_name
คำอธิบาย:
ผู้ให้บริการ PolicyAgentInstanceProvider มีการลงทะเบียนใน root\ccm\Policy\S_1_5_21_1979764342_3823638770_2321459288_500 namespace Windows จัดการ Instrumentation เพื่อใช้บัญชี LocalSystem บัญชีผู้ใช้นี้จะมีสิทธิ์ และตัวให้บริการอาจทำให้เกิดการละเมิดความปลอดภัยนั้นไม่ถูกต้องเลียนแบบคำขอของผู้ใช้

เหตุการณ์ Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> </Event>
<System> </System>
<Provider name="Microsoft-Windows-WMI" guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" eventsourcename="WinMgmt"></Provider>
<EventID qualifiers="32768">63</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime=" systemtime=""></TimeCreated SystemTime=">วันเวลา" />
<EventRecordID>1470</EventRecordID>
<Correlation></Correlation>
<Execution processid="0" threadid="0"></Execution>
<Channel>แอพลิเคชัน</Channel>
<Computer></Computer>computer_name
<Security UserID=" userid=""></Security UserID=">UserID" />

<EventData> </EventData>
<Data>PolicyAgentInstanceProvider</Data>
<Data>root\ccm\Policy\S_1_5_21_1979764342_3823638770_2321459288_500</Data>

สาเหตุ
ข้อความเตือนเหล่านี้เป็นที่คาดไว้ ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก Theyoccurbecause จะไม่อยู่ในรายการข้อยกเว้นที่ Windows Management Instrumentation (WMI) ของผู้ให้บริการที่สามารถเรียกใช้ภายใต้บัญชี local system ในเวลาของการติดตั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อความเตือนเหล่านี้คาดไว้ระหว่างการติดตั้งไคลเอ็นต์ของโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิก และสามารถละเว้นได้อย่างปลอดภัย PolicyAgentInstanceProviderถูกลงทะเบียนเป็นการปลอดภัยกับ WMI ระหว่างการติดตั้งเพื่อให้ข้อความเตือนควรหยุดการเข้าสู่ระบบเป็นโปรแกรมติดตั้งจะเสร็จสิ้น

ถ้าข้อความ thewarning ยังเข้าสู่ระบบหลังจากการติดตั้งไคลเอ็นต์ของโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกเสร็จสมบูรณ์ อาจจะเนื่องจากการตั้งค่าคอนฟิก Manager ไคลเอ็นต์ลองภารกิจในงานที่จัดกำหนดการไม่ถูกลบออกหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากคุณยังพบข้อความเตือนเหล่านี้หลังจาก clientis ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกการติด ตั้งสำเร็จ การลบ หรือการปิดใช้งานนี้ในการจัดกำหนดการงานจะ หยุดข้อความเตือน WMI จำนวนมากจากการถูกสร้างขึ้น


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2688239 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/07/2015 03:13:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1

  • kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2688239 KbMtth
คำติชม