ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ame="Toggle Menu" tabindex="55">
Cart

เนื้อหาต้นฉบับของชนิดของการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์เดิมระบบศูนย์ 2012 จัดการการตั้งค่ายังคงอยู่ในแคชไคลเอ็นต์หลังจากแอพลิเคชันจะถูกเอาออก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2688244
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ชนิดของการปรับใช้ที่มีการการเก็บรักษาข้อมูลเนื้อหาที่อยู่ในแคชไคลเอนต์ตัวเลือก และจากนั้น ใช้ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft System Center 2012 Manager กำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์
  • คุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก
  • ในคอนโซลการดูแลจัดการการตั้งค่า คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงชนิดการปรับใช้ที่มีผลต่อแหล่งมาของโปรแกรมประยุกต์ และกระจายแหล่งข้อมูลใหม่นั้นไปจุดแจกจ่ายของคุณแล้ว
  • บนไคลเอ็นต์ คุณเอาโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้'แผงควบคุม'เพื่อ และเรียกใช้แล้ว นั้นรอบการประเมินปรับใช้โปรแกรมประยุกต์การดำเนินการ โดยใช้การ จัดการการตั้งค่า รายการใน'แผงควบคุม'
  • แหล่งเนื้อหาชนิดของการปรับใช้ที่ปรับปรุงถูกดาวน์โหลดมาไว้ในแคชไคลเอนต์

ในสถานการณ์สมมตินี้ แหล่งเนื้อหาต้นฉบับยังคงอยู่ในแคชไคลเอนต์ อย่างไรก็ตาม คุณคาดว่าแหล่งเนื้อหาเก่าจะถูกเอาออกจากแคชไคลเอนต์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้อหาต้นฉบับที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติออกจากแคช หลังจากที่ถูกดาวน์โหลด เนื้อหาต้นฉบับสำหรับชนิดการใช้งานทั้งหมดมีอยู่ในแคชอยู่อย่างน้อยหนึ่งวันหลังจากแคชเนื้อหาล่าสุดถูกอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำหนดค่าชนิดการปรับใช้ในขณะนี้การเก็บรักษาข้อมูลเนื้อหาที่อยู่ในแคชไคลเอนต์เปิดใช้งานตัวเลือก แหล่งมาจะไม่ถูกลบ
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เพิ่มขนาดของแคช หรือบังคับให้แพคเกจที่มีอยู่จะถูกลบทิ้ง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ