ใช้ตัวควบคุมการปรับให้เหมาะสม WAN หรือปริมาณการใช้งาน/ตรวจสอบอุปกรณ์กับ Office 365

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2690045
สรุป
Microsoft Office 365 ต้องให้คุณใช้ตัวควบคุมการปรับให้เหมาะสม WAN อุปกรณ์ (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเร่ง WAN และอุปกรณ์แคช) หรือปริมาณการใช้งานรูปร่าง/ตรวจสอบอุปกรณ์ (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแพคเก็ตรูปร่าง/ตรวจสอบ) ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ VPN หรืออุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่อาจใช้ตัวกรอง หรือการตรวจสอบปริมาณการใช้งาน นอกจากนี้ เราไม่ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ลูกค้าอาจตัดสินใจที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใต้เงื่อนไขของเวลาแฝงที่สูงหรือแบนด์วิธต่ำสำหรับ Microsoft Exchange ออนไลน์และ Microsoft SharePoint ออนไลน์ เราแนะนำให้ใช้ดุลพินิจของตนในการปรับใช้อุปกรณ์เหล่านี้กับ Office 365 ลูกค้าว่า ในผู้เช่าหลาย (MT), จัดสรรไว้ (D), หรือ ITAR บริการตั้งค่าคอนฟิก

Microsoft ไม่มีการสนับสนุนลูกค้าทางเทคนิคของบริษัทก่อนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสุดของตัวควบคุม (WOC) forWAN เช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่น ๆ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เราไม่ทดสอบการใช้อุปกรณ์เหล่านี้กับ Office 365 เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขาทำงาน หรือเรามีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการทำให้แน่ใจว่า จะทำงานต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงการบริการทั่วไป ลูกค้าจะสามารถทำงานได้โดยตรงกับผู้จัดจำหน่ายของ WOC จะได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิค

ในระหว่างเหตุการณ์สนับสนุน เราต้องให้ลูกค้าเพื่อแจ้งเราว่าพวกเขากำลังใช้อุปกรณ์ WOC เรายังกำหนดว่า ลูกค้ามีวิธีที่ง่ายในการข้ามการ WAN ปรับให้เหมาะสมหรือปริมาณการใช้งานรูปร่าง/ตรวจสอบ servicesfor Office 365 เมื่อเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าใน Office 365 เราอาจขอให้ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใส่ในโหมดข้ามก่อนเราดำเนินการแก้ปัญหาการวินิจฉัยและการตัดสินค้าจากคลัง โดยโหมดข้าม เราหมายถึง ชุดของการกำหนดค่าเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่ทางกายภาพ หรือทางตรรกะเอาอุปกรณ์จากเส้นทางโครงสร้างพื้นฐานระหว่างลูกค้าและ Office 365
ข้อมูลเพิ่มเติม
Office 365 ทุ่มเท/ITAR ลูกค้าสามารถติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ WOC ร่วมกับบริการของพวกเขาที่เกิดขึ้นตามดุลพินิจของตนเอง อุปกรณ์สามารถติดตั้งในไซต์ขอบที่จะใช้ในการ interconnect เครือข่ายส่วนตัวของลูกค้ากับสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลที่ให้ไว้ โดย Microsoft (ในกรณีนี้ ไซต์ขอบคือ ความการขนส่งที่สามฝ่าย-ฉันห้องสิ่งอำนวยความสะดวก [MMR] ที่เชื่อมโยงกับไซต์โรงแรมหรือจุดยึดของผู้ขนส่ง) โปรดทราบว่า ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งาน สำหรับการจัดวาง เฉพาะ/ITAR Office 365 เท่านั้น และไม่ใช่ สำหรับการบริการผู้เช่าหลายทาง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ผู้จำหน่ายบางรายมีตัวเลือกในการปรับใช้ของ WOC ในศูนย์ข้อมูลของลูกค้าแทนในไซต์ขอบ เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ WOC อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริการ Office 365 ลูกค้าต้องยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อพวกเขาเลือกที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้:
  • ถ้าการร้องขอการสนับสนุนของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัญหาการเข้าถึงบริการ ลูกค้าต้องเปิดเผยอุปกรณ์ WOC ที่กำลังถูกใช้เมื่อเขาหรือเธอติดต่อ Microsoft ออนไลน์บริการสนับสนุน โดยส่งออนไลน์ (ให้ดูที่http://support.microsoft.com/kb/2694621) หรือ ทางโทรศัพท์ (ให้ดูที่ http://support.microsoft.com/kb/2573289).
  • ถ้าพบอุปกรณ์ WOC เพื่อส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือพร้อมใช้งานของคอมโพเนนต์บริการ Office 365 ในระหว่างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดย Microsoft เราอาจขอให้ลูกค้าเมื่อต้องการเลี่ยงผ่านอุปกรณ์ WOC เพื่อให้แน่ใจว่า มีรักษาความพร้อมใช้งานการบริการ
  • ก่อนที่ลูกค้าเปิดอุปกรณ์ WOC เขาหรือเธอต้องตรงแลกสนับสนุนทางด้านเทคนิคทรัพยากรของอุปกรณ์ vendorto การตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์
  • เหตุการณ์ใด ๆ ที่มีผลต่อบริการและเราพิจารณาว่ามีสาเหตุจากอุปกรณ์ WOC อยู่ผล จะระบุเป็นข้อยกเว้นของข้อตกลงระดับบริการ (SLA) ที่
สำหรับการปรับใช้ลูกค้าทั้งหมด Microsoft ไม่ให้สนับสนุนลูกค้าทางเทคนิคแรกของบริษัทสำหรับการรวมและการใช้อุปกรณ์ WOCortrafficshaping/ตรวจ สอบกับ Office 365 (ในผู้เช่าหลาย เฉพาะ และตั้งค่าคอนฟิก ITAR) ตำแหน่งของเราและ rationale จะเป็นดังนี้:
  • เราไม่สามารถให้การสนับสนุนมาตรการ สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เราควบคุมไม่ อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ของเรา จะมีผลต่อทุกการสื่อสารบนเครือข่าย และอาจมีผลต่อการบริการของเรา เราไม่สามารถรับความรับผิดชอบสำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้
  • Becausewe ไม่สามารถวินิจฉัยอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยตรง เราอาจขอให้การข้ามรายการเหล่านั้นในระหว่างการวินิจฉัยการสนับสนุนหรือการแก้ไขปัญหา ถ้าข้ามการทำงานของอุปกรณ์ WOC แก้ปัญหา ลูกค้าต้องทำงานกับผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อขอรับวิธีแก้ปัญหาระยะยาว (เช่นการปรับปรุงรหัส) และจากนั้น จะเปิดใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
  • เรารับรู้ว่า ลูกค้าของเราอาจจำเป็นต้องปรับใช้อุปกรณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจาก มีความซับซ้อนของพวกเขา อุปกรณ์เหล่านี้ยังคงอยู่ ความรับผิดชอบของลูกค้าเมื่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสรุป WOC ortraffic รูป ร่าง/inspectiondevices จะถูกพิจารณาว่า เป็นส่วนหนึ่งของของลูกค้าในสถานแนวนอน และถ้ามีใช้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบของลูกค้า ในขณะที่เราดำเนินต่อเพื่อปรับปรุงการบริการ Office 365 เปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อทำการแก้ไขใด ๆ ที่จำเป็นในการสนับสนุนบริการของเราที่เปลี่ยนแปลง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2690045 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 04/23/2016 12:04:00 - ฉบับแก้ไข: 11.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal, Microsoft Office 365, Skype for Business Online

  • vkbportal226 o365 o365022013 kbmt KB2690045 KbMtth
คำติชม