ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�นส่วนตัวและคุกกี้" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
 • เครื่องหมายการค้า
 • © 2016 Microsoft
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่ถูกต้องของผู้ใช้บริบทคุกกี้พบพร็อกซีการตอบสนอง" และเหตุการณ์ ID 4999 เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange CAS RU1 การติดตั้ง SP2 2010 เป็นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 CAS

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2696649
  อาการ
  พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) เป็นเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAS)
  • เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010 SP2 จะใช้เป็นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 2007
  • คุณติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Update Rollup 1 (RU1) บนพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
  ในสถานการณ์สมมตินี้ การเชื่อมต่อพร็อกซีล้มเหลวจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ RU1 SP2 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2007 และ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  คุกกี้บริบทของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องที่พบในการตอบสนองของพร็อกซี
  นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกล็อกใน Event Viewer:

  รหัสเหตุการณ์: 4999
  ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
  แหล่งที่มา: MSExchange สามัญ
  ประเภทของงาน: ทั่วไป
  ระดับ: ข้อผิดพลาด
  คำอธิบาย: การรายงาน Watson จะถูกส่งสำหรับรหัสกระบวนการ: 744 มีพารามิเตอร์: E12, c-RTL-AMD64, 14.02.0283.003, OWA, M.E.Clients.Owa, M.E.C.O.C.ProxyUtilities.UpdateProxyUserContextIdFromResponse, M.E.C.O.Core.OwaAsyncOperationException, 413, 14.02.0283.003

  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงคุกกี้บริบทผู้ใช้ใน Exchange Server 2010 SP2 RU1
  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  การหลีกเลี่ยงปัญหา
  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้การเปลี่ยนเส้นทางแทนการใช้พร็อกซี
  ข้อมูลอ้างอิง
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงสะสม 7 สำหรับ SP3 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange แวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ