ตัวจัดกำหนดการงานรันงานที่พลาดไปโดยไม่คาดคิดในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2698800
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณกำหนดตารางเวลางานบางอย่างในตัวจัดกำหนดการงานเพื่อรันทุกวัน สัปดาห์หรือรายเดือนในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการ เรียกใช้งานได้เร็วที่สุดหลังจากเริ่มต้นตามกำหนดการจะไม่ได้รับตัวเลือกในการ คุณสมบัติของงาน กล่องโต้ตอบ
 • คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนตในระหว่างการจัดตารางงาน แล้ว คุณเรียกคืนคอมพิวเตอร์จากโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนตหลังจากการจัดตารางงาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวจัดกำหนดการงานรันงาน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวจัดกำหนดการงานเรียกใช้งานโดยไม่คำนึงถึงการเรียกใช้งานได้เร็วที่สุดหลังจากเริ่มต้นตามกำหนดการจะไม่ได้รับ ตัวเลือก
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญต่อการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Hashcleanup.exe6.1.7600.211839,72807-เมษายน-201211:33x 86
Taskeng.exe6.1.7600.21183192,00007-เมษายน-201211:34x 86
Taskeng.exe6.1.7601.21965192,00010 2012 เมษายน4:21x 86
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,18810 มิย 200921:37ไม่เกี่ยวข้อง
Schedsvc.dll6.1.7600.21183749,05607-เมษายน-201211:39x 86
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68410 มิย 200921:37ไม่เกี่ยวข้อง
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,18810 มิย 200921:37ไม่เกี่ยวข้อง
Schedsvc.dll6.1.7601.21965750,59210 2012 เมษายน4:25x 86
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68410 มิย 200921:37ไม่เกี่ยวข้อง
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.21183351,23207-เมษายน-201211:40x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Hashcleanup.exe6.1.7600.2118310,24007-เมษายน-201212:24x 64
Taskeng.exe6.1.7600.21183464,89607-เมษายน-201212:25x 64
Taskeng.exe6.1.7601.21965464,89610 2012 เมษายน5:16x 64
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,18810 มิย 200920:57ไม่เกี่ยวข้อง
Schedsvc.dll6.1.7600.211831,114,62407-เมษายน-201212:30x 64
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68410 มิย 200920:57ไม่เกี่ยวข้อง
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,18810 มิย 200920:57ไม่เกี่ยวข้อง
Schedsvc.dll6.1.7601.219651,109,50410 2012 เมษายน5:20x 64
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68410 มิย 200920:57ไม่เกี่ยวข้อง
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.21183524,28807-เมษายน-201212:32x 64
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68422 2009 ก.ค.23:21ไม่เกี่ยวข้อง
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68413 2010 พฤศจิกายน0:00ไม่เกี่ยวข้อง
Taskeng.exe6.1.7600.21183192,00007-เมษายน-201211:34x 86
Taskeng.exe6.1.7601.21965192,00010 2012 เมษายน4:21x 86
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.21183351,23207-เมษายน-201211:40x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Hashcleanup.exe6.1.7600.2118319,96807-เมษายน-201211:04IA-64
Taskeng.exe6.1.7600.21183864,76807-เมษายน-201211:05IA-64
Taskeng.exe6.1.7601.21965864,76810 2012 เมษายน4:06IA-64
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,18810 มิย 200921:02ไม่เกี่ยวข้อง
Schedsvc.dll6.1.7600.211831,774,08007-เมษายน-201211:08IA-64
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68410 มิย 200921:02ไม่เกี่ยวข้อง
D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xmlไม่เกี่ยวข้อง3,18810 มิย 200921:02ไม่เกี่ยวข้อง
Schedsvc.dll6.1.7601.219651,774,08010 2012 เมษายน4:09IA-64
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68410 มิย 200921:02ไม่เกี่ยวข้อง
Wmicmiplugin.dll6.1.7600.21183939,52007-เมษายน-201211:09IA-64
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68422 2009 ก.ค.23:21ไม่เกี่ยวข้อง
Schedsvc.mofไม่เกี่ยวข้อง2,68413 2010 พฤศจิกายน0:00ไม่เกี่ยวข้อง
Taskeng.exe6.1.7600.21183192,00007-เมษายน-201211:34x 86
Taskeng.exe6.1.7601.21965192,00010 2012 เมษายน4:21x 86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มX86_1a064f70f9e43ea57c1803fcd7bf64fb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_859d55d338d4d815.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_28968b85913bbe78ec9817ab255484c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_63961d1891023b76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_529571cb57aa063c35d879c623a0d07f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_3ac71b9b92d1718f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_656b42ee4874b5ede38e76abcd60c3d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_1f542910001ac094.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_7fa004f4a3b4300c6dae51d81255a410_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_dc816b3320abba03.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,054
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_eea169a962a2b0356205ff2407c48bd9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_8649be9567387c5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_53be7cf5e3ac8e28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,437
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_e60a230f394d9210.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,472
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_e8084a453661c2ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,472
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)5:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_2f5ef47211759d71.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม119,025
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_315d1ba80e89ce0e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม119,025
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)5:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_bd6062c7a67af16f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,287
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มAmd64_067a0f0fcf454f40c1eb4074c05705b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_df48bf2432b2273b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1ca4f97e7b490824a8e31d630e0e5ba8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_753d2b5ab34867dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3552a1b63ff83423fae1fc4488c8730e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_07ceb37a2f01db8b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3cb66aa7f2557db268ac093e84f20fc6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_16ffa115e86c0498.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,760
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_529571cb57aa063c35d879c623a0d07f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_96e5b71f4b2ee2c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_656b42ee4874b5ede38e76abcd60c3d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_7b72c493b87831ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_662f35a91c2d0313916f356c4808aa97_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_538e4f17e6fbca6a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,060
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9547048cfa6b79868d0d8bd56730e265_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_e1d171a6d554fa0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,064
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_989c9f85f0ca13fa7a3b682894dfa611_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_347664baede8f347.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_aeee949c10018e56b5b8c55017dcb888_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_060e8f8b4d671ac3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c54864b2df77c602ee2b13ef530f2c52_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_f68dab2a285e2792.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม717
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cee1bbac8530733c0b69d736dc5b0bd2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_8232179142d82b62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,064
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e60c44b1832efc9f53bb5211904b1fee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_7c3dbbde9a8b9d70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ffb608006008643480124963e4fe801e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_aac8769777667a6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,068
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_afdd18799c09ff5e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,439
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)13:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_4228be92f1ab0346.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,476
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_4426e5c8eebf33e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,476
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)5:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_8b7d8ff5c9d30ea7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม119,031
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_8d7bb72bc6e73f44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม119,031
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)5:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_197efe4b5ed862a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,293
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)13:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_95d23a47fe33d0a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม45,326
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_97d0617dfb48013f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม45,326
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)4:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_e60a230f394d9210.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,472
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_e8084a453661c2ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,472
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)5:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_bd6062c7a67af16f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,287
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มIa64_26fa3833c73d42b907c7897b00cadc37_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_1d411b40c9148ec9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_30ad3f908b06e7f5d9d6932e220a1363_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_98f28f269e9bc637.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,062
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_a348e7b53dbcaf250b66de6f77b7cadf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_1b61ea16f3095b3c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,062
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_b5019638ffcb606485bcd93a01249785_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_d161e4514eaf099c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,412
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_f391055fff0164706e0f95b756a1794a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_b199980660c49ac9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)16:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...ched-hashcleanup-gc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_53c020ebe3aa9724.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,438
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_e60bc705394b9b0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,474
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_e809ee3b365fcba9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,474
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)5:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_2f6098681173a66d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม119,028
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_315ebf9e0e87d70a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม119,028
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)5:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-wmi-cmiplugin_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_bd6206bda678fa6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,290
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_95d23a47fe33d0a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม45,326
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_97d0617dfb48013f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม45,326
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)4:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21183_none_e60a230f394d9210.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,472
วัน (UTC)07-เมษายน-2012
เวลา (UTC)12:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-taskscheduler-engine_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21965_none_e8084a453661c2ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,472
วัน (UTC)10 2012 เมษายน
เวลา (UTC)5:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2698800 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/09/2012 11:08:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2698800 KbMtth
คำติชม