วิธีการใช้ ADO ในการเชื่อมต่อกับ SQL Server ที่อยู่หลังไฟร์วอลล์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:269882
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อคุณใช้วัตถุข้อมูล ActiveX (ADO) เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 7.0 หรือ SQL Server 2000 ที่มีอยู่หลังไฟร์วอลล์ ให้ลองต่อไปนี้:
  • ต้องกำหนดค่าให้อนุญาตให้มีขาเข้าของพอร์ต 1433 (หรือหมายเลขพอร์ตที่ SQL Server listens ไปบน TCP/IP), ไฟร์วอลล์ และพอร์ต 1024 กับ 65535 ขาออก
  • สายอักขระการเชื่อมต่อต้องระบุอยู่ของ sql server: อยู่ IP ชื่อ DNS เซิร์ฟเวอร์ หรือชื่อภายในแฟ้มโฮสต์
  • สายอักขระการเชื่อมต่อควรระบุชนิดของไลบรารีเครือข่าย ในกรณีนี้ "dbmssocn" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ไลบราสำหรับ TCP/IP Sockets สุทธิรี
คำเตือน: เปิดขึ้นพอร์ตในไฟร์วอลล์อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย ปรึกษาผู้ดูแลระบบของคุณหรือผู้ดูแลระบบความปลอดภัยการตั้งค่าไฟร์วอลล์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในโค้ดตัวอย่างต่อไปนี้Servernameควรชื่อ DNS เซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ IP หรือชื่อภายในแฟ้มโฮสต์:
Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection")Set Rs = CreateObject("ADODB.Recordset")Set Cmd = Createobject("ADODB.Command")	Conn.Open "Provider=SQLOLEDB;Password=password;Persist Security Info=True;User ID=username;Initial Catalog=DBNAME;Data Source=servername;Network Library=dbmssocn"Cmd.ActiveConnection=ConnSQL = "Select * from TABLE"Cmd.CommandText = SQLSet Rs = Cmd.Execute				
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
238949วิธีการตั้งค่าไลบรารีเครือข่าย SQL Server ในสายอักขระการเชื่อมต่อ ADO ข้อ
ole DB NetLib sockets TCP IP

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 269882 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 21:15:45 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB269882 KbMtth
คำติชม