ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Cmdlet เพิ่ม ADPermission พร้อมกับพารามิเตอร์ DomainController ล้มเหลวในสภาพแวดล้อมที่มี Exchange Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2698899
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถมีสองโด (โดเมน A และ B ของโดเมน) ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010
  • คุณสามารถปรับใช้เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่มีในโดเมน A และจากนั้น คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ในโดเมน B.
  • คุณพยายามที่จะได้รับอนุญาตผู้ใช้ไปยังกล่องจดหมายในโดเมน A. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณรันชุดงานนี้ เพิ่ม ADPermission cmdlet และระบุเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่อยู่ในโดเมน B เป็นตัวควบคุมโดเมน
ในสถานการณ์สมมตินี้ cmdlet ล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ผู้ใช้ ไม่พบ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้พิมพ์ให้ถูกต้อง
+ CategoryInfo: InvalidArgument: (/) [เพิ่ม-ADPermission], ManagementObjectNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId: รหัสข้อผิดพลาด, Microsoft.Exchange.Management.RecipientTasks.AddADPermission
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ใช้เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่ระบุเมื่อสร้างรอบเวลาการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หลังจากกระบวนการตรวจสอบขึ้นอยู่กับบทบาทการเข้าถึงตัวควบคุม (RBAC) ขอบเขตที่เสร็จสมบูรณ์
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ต่อไปนี้:
2706690 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานกล่องจดหมายcmdlet ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ cmdlet - เพิ่ม ADPermissionไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ