ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเพิ่มรหัสผลิตภัณฑ์ไปยังตัวจัดการการดำเนินงาน System Center 2012 เวอร์ชั่น Eval

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2699998
สรุป
หลังจากที่คุณติดตั้งตัวจัดการการดำเนินการ Microsoft System Center 2012 และจากนั้น คุณดู เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับการ ความช่วยเหลือ เมนู คุณอาจพบ (Eval) หลังจากข้อมูลรุ่นหรือไม่ ซึ่งหมายความ ว่า คุณกำลังใช้งานโปรแกรมรุ่นทดลอง

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มรหัสผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นทดลองของระบบศูนย์การดำเนินงานตัวจัดการ 2012
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการตั้งค่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ ใช้ cmdlet การตั้งค่า SCOMLicenseใน PowerShell

หมายเหตุ ใช้ cmdletชุด SCOMLicenseคุณต้องการยกระดับสิทธิ์(เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล).

  1. เปิด PowerShell ในฐานะผู้ดูแล
  2. โหลดโมดูลOperationsManager (นำเข้าโมดูล operationsmanager)
  3. เชื่อมต่อกับกลุ่มของการจัดการ (New SCOMManagementGroupConnection)
  4. เรียกใช้การชุด SCOMLicense - ProductId "yourlicensekey> "สั่ง
  5. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีทำการเปลี่ยนแปลง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
    รับ SCOMManagementGroup | ft skuforlicense เวอร์ชั่น timeofexpiration –a
หมายเหตุ คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่า มีการลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletชุด SCOMLicensehttp://technet.microsoft.com/en-us/library/hh920237.aspx.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าอายุรุ่น Eval คุณต้องใช้การปรับปรุง Rollup 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าก่อนที่คุณเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คำติชม