ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่สามารถเข้าใช้งานซีดีรอมและเกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Code 31" ใน Device Manager หลังจากคุณลบโปรแกรม Adaptec Easy CD Creator จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Windows XP เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่ 314060.

บทความนี้ใช้ได้กับ Adaptec Easy Creator 5.01 ด้วย ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแก้รีจิสทรี ก่อนที่จะปรับแก้รีจิสทรี โปรดสำรองข้อมูลก่อน และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายของรีจิสตรีของ Microsoft Windows
อาการ
หลังจากคุณลบโปรแกรม Adaptec Easy CD Creator versions 5.01 และรุ่นก่อนหน้าหรือโปรแกรม DirectCD version 3.01 หรือ 3.01c จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีการทำงานต่อไปนี้:
 • คุณไม่สามารถเข้าถึงซีดีรอมใน My Computer ได้
 • ใน Device Manager จะปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้โดยมีอุปกรณ์ซีดีรอมเชื่อมต่ออยู่กับระบบของคุณ:
  The device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device (Code 31).
 • Device Manager แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  A driver for this device was not required, and has been disabled (Code 32 or Code 31).
  หมายเหตุ: คุณอาจได้รับการแจ้งข้อความแสดงข้อผิดพลาด Code 39 ที่ระบุว่าไดรเวอร์เสียหายด้วย

 • Device Manager แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Your registry might be corrupted. (Code 19)
รหัสนี้หมายความว่ารีจิสทรีคืนผลลัพธ์ที่ไม่รู้จัก
การแก้ไข
คำเตือน: หากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง การใช้งาน Registry Editor ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

มีวิธีการสนับสนุนสองวิธีในการแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 1

 1. ลบค่า Upperfilters และ Lowerfilters ทั้งหมดจากคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  หมายเหตุ: หากคุณได้รับข้อความ code 39 อาจเป็นไปได้ที่มีการเพิ่มฟิลเตอร์ไดรเวอร์อื่นๆ ให้กับค่า UpperFilters และ LowerFilters นอกจากฟิลเตอร์ไดรเวอร์ Adeptec ในกรณีนั้น คุณอาจลองพยายามลบฟิลเตอร์ไดรเวอร์ที่ไม่ใช่ของ Adaptec ก่อน โดยยังไม่ลบฟิลเตอร์ของ Easy Creator เพื่อดูว่าความผิดพลาด code 39 หายไปหรือไม่ หากคุณยังได้รับข้อความรหัสความผิดพลาด 39, 32 หรือ 31 ให้ลบค่า Upperfilters และ Lowerfilters ทั้งหมดในคีย์ก่อนหน้านี้

 2. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

วิธีที่ 2

หากวิธีการข้างต้นไม่สามารถแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาด code 31 และทำให้เข้าถึงซีดีรอมของคุณได้ หากคุณยังมีโปรแกรม Media Player version 7.0 ติดตั้งไว้ คุณสามารถยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม Media player version 7.0 จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งรุ่นล่าสุดที่ได้รับการโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สถานะ
นี่คือปัญหาที่ทราบของโปรแกรม Easy CD Creator versions 5.01 และรุ่นก่อนหน้าและโปรแกรม DirectCD versions 3.01c และรุ่นก่อนหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นกับรุ่นล่าสุดของโปรแกรม Easy CD Creator 5.01 และ DirectCD 3.01d หรือรุ่นใหม่กว่า

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังอาจมีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีอื่นๆ ที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดสามารถใช้งานได้หากมีการเพิ่มรายการต่างๆ ในค่ารีจิสทรี UpperFilters หรือ LowerFilters โดยการเพิ่มฟิลเตอร์ไดรเวอร์หรือโดยการลบคีย์รีจิสทรีและค่าต่างๆ ที่มีการกำหนดเค้าร่างไว้ในบทความนี้ที่เริ่มต้นด้วย:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
คำเตือน: อย่าลืมแบ็คสำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ