ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: ประสิทธิภาพช้าเมื่อคุณจัดการอินสแตนซ์ของโฮสต์ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์แบบออฟไลน์ โดยใช้คอนโซลการดูแลเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2701417
อาการ
สมมติว่า คุณใช้คอนโซลการดูแลเซิร์ฟเวอร์ BizTalk เพื่อจัดการอินสแตนซ์โฮสต์ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ BizTalk บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft BizTalk Server 2010 หรือ 2013 ที่ติดตั้ง เมื่อคุณพยายามที่จะขยาย หรือฟื้นฟูการอินสแตนซ์โฮสต์ โหนดที่อยู่ภายใต้โหนดตั้งค่าแพลตฟอร์มในคอนโซล คุณอาจพบประสิทธิภาพการทำงานช้าลงได้

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปถ้ามีมากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์โฮสต์แบบออฟไลน์ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอนโซลการจัดการ BizTalk Server สอบถามสถานะของแต่ละอินสแตนซ์ของโฮสต์ และรอหมดเวลา

หมายเหตุ
  • เมื่ออย่าง น้อยหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานบนเครือข่าย รอบระยะเวลาการหมดเวลาทั้งหมดที่อาจเพิ่มขึ้น
  • รอบระยะเวลาการหมดเวลาทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอินสแตนซ์ของโฮสต์ในกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

BizTalk Server 2010

ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงของ BizTalk Server 2010 สะสมต่อไปนี้:

2013 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ปัญหานี้ถูกถาวรแรกในการปรับปรุงของ BizTalk Server 2013 สะสมต่อไปนี้:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คและรายการปรับปรุงที่สะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2555976 เซอร์วิสแพ็คและรายการปรับปรุงที่สะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk และสนับสนุน Service Pack

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ