ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

IIS Transform Manager [Step by Step]

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Patpong Buparat ตำแหน่ง Developer Security: Architecture MVP คุณ Patpong เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA และ Software Process Improvement Network หรือThailand SPIN (Software Process Improvement Network ) และยังเป็นนักเขียนให้นิตยสาร E-Leader ในประเทศไทยด้วยติดตาม Patpong Buparat ได้ที่ http://patpongb.blogspot.com/
บทนำ
IIS Transform Manager ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการแปลงวีดีโอไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ในการทำสตรีมมิ่ง ตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะทำวีดีโอสตรีมมิ่งไปยังเครื่องมือถือ หรือเราต้องการที่จะส่งวีดีโอสตรีมมิ่งไปยังเครื่องไคลเอนต์ที่เป็น Silverlight เป็นต้น IIS Transform Manager จะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นโดยการแปลงไฟล์ให้อยู่ในรูปที่สามารถใช้งาน Smooth Streaming ได้อย่างอัตโนมัติ

IIS Transform Manager สามารถช่วยเราได้ในหลายๆ ด้าน
 • ใช้ในการเปลี่ยนแปลงฟอร์แมตของไฟล์เดิมตัวอย่างเช่นถ้าเรามีไฟล์ WMV หรือ MP4 อยู่เราสามารถเปลี่ยนไฟล์เหล่านี้ (โดยเชื่อมต่อกับ Expression Encoder 4) ให้เป็นไฟล์แบบ Multiple-Bit Rate (MBR) เพื่อใช้สำหรับการสตรีมมิ่งแบบ Smooth Streaming เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรมคอยตรวจสอบโฟล์เดอร์ (Watch Folder) ที่เราต้องการ เมื่อมีการนำไฟล์มีเดียมาวางในโฟล์เดอร์นั้น โปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์ให้เป็นแบบ Multiple-Bit Rate โดยอัตโนมัติเพื่อพร้อมใช้สำหรับการทำ Smooth Streaming
 • Transmux ไฟล์ MP4 สำหรับการทำ Smooth Streamingจัดเตรียมแพคเกจของไฟล์ .mp4 ที่มีให้อยู่ในรูปที่จะใช้สำหรับการทำ Smooth Streaming (.ismv, .isma) โดยไม่ได้ทำการ Encode ใหม่
 • Transmux สำหรับการทำ Smooth Streamiing บนอุปกรณ์ iOS ของ Apple เพียงแค่นำไฟล์วีดีโอ แบบ Smooth Streaming ที่มีอยู่เดิมที่เราต้องการจะทำ Smooth Streaming บนอุปกรณ์ iOS ของ Apple มาวางที่โฟล์เดอร์ที่เราตั้งค่าไว้ (Watch Folder) ระบบจะทำการแปลงไฟล์ ให้กลายเป็นไฟล์แบบ MPEG-2 Transport Stream และทำการจัดแพคเกจและสร้าง Manifest (.m3u8) เพื่อให้สามารถนำไปทำ Smooth Streaming ผ่าน IIS ไปยังอุปกรณ์ iOS ของ Apple ได้ทันที
 • การเข้ารหัสเพื่อทำ DRM เข้ารหัสไฟล์ Smooth Streams ที่มีการร้องขอแบบ On-Demand โดยใช้ Microsoft PlayReady
ความต้องการ
 • Internet Information Services 7 (IIS 7)  ซึ่งสามารถติดตั้งบน
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Vista with SP1
 • IIS Management Console
 • Desktop Experience (ในกรณีที่ติดตั้งบน Server)
 • .Net Framework 4
 • Expression Encoder 4 Pro

การติดตั้ง
o   สำหรับ x86 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=21035

o   สำหรับ x64 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=5991


หลังจากดาวน์โหลไฟล์และติดตั้ง Transform Manager แล้ว ตัว Transform Manager จะถูกเพิ่มเข้าไปใน IIS Management Console แต่ว่าเราจะยังไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องตั้งค่าก่อน หลังการติดตั้ง Service ของ Transform Manager จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Services ชื่อ IIS Transform Manager Host เราไม่สามารถเข้าไป Start Service ตัวนี้ตรงๆ ได้ (จริงๆ แล้ว Start ได้แต่ตัวโปรแกรมจะไม่ทำงาน) ต้องเข้าไปตั้งค่า Credentials ใน Transform Manager ก่อน แล้วค่อย Start ตัว Service ใน Transform Manager โดย User ที่จะใช้เพื่อตั้งค่าใน Credential นั้นเราสามารถใช้ User ที่เป็น Administrator หรืออยู่ในกลุ่มของ Administrator ของระบบก็ได้ แต่แนะนำให้สร้าง User ขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีสิทธิน้อยที่สุดแต่สามารถทำงานได้โดย User คนนี้จำเป็นต้องมีสิทธิ์ดังนี้
 • Generate Security Audits
 • Impersonate a client after authentication
 • Log on as a batch job
 • Log on as a service
  ตั้งค่า IIS Transform Manager Service

      1. คลิ๊ก Start > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager

      2. ใน IIS Manager ที่ช่อง Connection คลิ๊กที่ Transform Manager

      3. ถ้า Transform Manager กำลังรันอยู่ ในช่อง Action ให้คลิ๊ก  Stop Transform Manager Service

      4. ในช่อง  Action ให้คลิ๊ก Set Credentials

      5. ใน Set Credential ใส่ Username และ Password ที่เราเตรียมไว้เพื่อให้ IIS Transform Manager Host Service ใช้ในการ log on โดย Username Username ใน Domain หรือ Username ของเครื่องนั้น

- Domain\User สำหรับ User ของโดเมน

- .\User สำหรับ User ภายในเครื่องนั้น

      6. ถ้า User ที่เราใช้เป็น User ที่สร้างขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้ Assign สิทธิ์อะไรให้เขาเลยเราจำเป็นต้องให้สิทธิ์เขาสามารถทำงานได้ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านบน ดังนี้

       a) เปิด Microsoft Management Console (MMC) Local Security Policy โดยคลิ๊ก Start > Run แล้วพิมพ์ secpol.msc และคลิ๊ก OK
 
       b) ขยายตัว Local Policies และคลิ๊ก User Right Assignment

       c) ที่ Policy คลิ๊กขวาที่ Generate security audits แล้วคลิ๊ก Properties

       d) ใน Properties คลิ๊ก Add User or Group

       e) ใน Select Users, Computers, Service Account, or Group ให้คลิ๊ก Object Types ดูว่าที่ User นั้นถูกเลือกแล้วหรือยัง

       f) ใน Enter the object names to select พิมพ์ชื่อ Username ที่ต้องการแล้วคลิ๊ก OK

       g) ในหน้า Properties คลิ๊ก OK

       h) ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ c) จนถึงข้อ g) สำหรับ Policy ที่เหลืออีก 3 ข้อด้านบน

       i) ปิด Local Security Policy

      7. ในหน้า Set Credential (จากข้อ 5) คลิ๊ก OK

      8. ในช่อง Actions ของ IIS Manager คลิ๊ก Start Transform Manager Service

ตั้งค่า Job Templates

ขั้นต่อไปคือการตั้งค่า Job Templates ก่อนว่าเราต้องการจะแปลงไฟล์ไปเพื่อจุดประสงค์ใด โดยปรกติแล้วเมื่อติดตั้ง Transform Manager เสร็จ ระบบจะมี Job Templates ที่เป็นค่าพื้นฐานมาให้ทั้งหมด 4 ตัว เราสามารถเพิ่ม Job Template ของเราเองได้หากต้องการรูปแบบการทำงานที่แปลกออกไปจากที่มีมาให้ ค่าพื้นฐานมีดังนี้

Job Templates

Job Templateคำอธิบาย
H.264 MP4 files to H.264 Smooth Streamsใช้สำหรับแปลงไฟล์วีดีโอ MP4 ให้เป็น Smooth Streaming แบบ On-Demand สำหรับ Client ที่เป็น Silverlight
H.264 Smooth Streams to Apple HTTP Live Streamsใช้สำหรับแปลง Smooth Streaming แบบ On-Demand ให้เป็น Apple HTTP Live Streaming (MPEG-2 TS)
Smooth Streams to encrypted Smooth Streamsใช้สำหรับเข้ารหัส Smooth Stream แบบ On-Demand สำหรับ Client ที่เป็น Silverlight
Video files to H.264 Smooth Streams and Apple HTTP Live Streamsใช้สำหรับแปลงไฟล์วีดีโอให้อยู่ใน Format ของ H.264 Smooth Stream แบบ On-Demand สำหรับ Client ที่เป็น Silverlight หลังจากนั้นก็จะแปลงไฟล์ที่ได้มาให้เป็น MPEG-2 TS เพื่อให้สามารถทำ Streaming บนอุปกรณ์ของ Apple ได้
Video files to VC-1 Smooth Streamsแปลงไฟล์วีดีโอให้อยู่ใน Format ของ VC-1 Smooth Stream แบบ On-demand สำหรับ Client ที่เป็น Silverlight
อย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่า Transform Manager นั้นสามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Expression Encoder 4 ได้ แต่หากเราไม่ติดตั้ง Microsoft Expression Encoder 4 ลงไปเราก็จะสามารถใช้ Job Template ได้แค่ 2 ตัวเท่านั้นคือ H.264 MP4 files to H.264 Smooth Streams กับ H.264 Smooth Streams to Apple HTTP Live Streams

แต่หากเราติดตั้ง Microsoft Expression Encoder 4 ซึ่งมีอยู่ 2 เวอร์ชั่น รุ่นธรรมดา กับรุ่น Pro หากเราติดตั้งรุ่นธรรมดาเราจะสามารถใช้ได้เพียงแค่ตัว VC-1 (Video files to VC-1 Smooth Streams) เท่านั้นไม่สามารถใช้ H.264 ได้ เพราะตัว H.264 จะมีแต่ในเฉพาะเวอร์ชั่นที่เป็น Pro เท่านั้น ถ้าติดตั้งรุ่น Pro เราก็จะสามารถใช้ Video files to H.264 Smooth Streams and Apple HTTP Live Streams ได้

หรือถ้าจะสรุปง่ายๆ คือ ถ้าเราต้องการ Streaming บนเครื่อง iOS ของ Apple ต้องใช้ Video files to H.264 Smooth Streams and Apple HTTP Live Streams หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือต้องซื้อ Microsoft Expression Encoder 4 Pro ราคาประมาณ $199


ตั้งค่า Watch Folders

ส่วนสุดท้ายคือการตั้งค่า Watch Folders ซึ่งก็คือการกำหนดว่าเราจะใช้ Folder ใดในการรอรับไฟล์วีดีโอที่เราต้องการจะแปลงไฟล์ในรูปแบบของ Template ที่เราต้องการซึ่งโดยมาตรฐานแล้วหลังการติดตั้ง IIS Transform Manager จะมีตัวอย่างของ Watch Folder มาให้ทั้งหมด 5 ตัว ซึ่งก็ตรงตาม Job Template ที่มีตัวอย่างมาให้ Watch Folder แต่ละตัวถูกสร้างมาเพื่อตอบสนอง Job Template แต่ละตัวนั่นเอง และแน่นอนว่าเราสามารถสร้าง Watch Folder ของเราเองขึ้นมาใหม่ได้ สามารถเลือกใช้ Job Template ที่เราต้องการได้เช่นกัน

 Watch Folder
Watch Folderคำอธิบาย
H.264 Smooth Streams to Apple HTTP Live Streamsใช้สำหรับแปลง Smooth Streaming แบบ On-Demand ให้เป็น Apple HTTP Live Streaming (MPEG-2 TS)
MP4 files to H.264 Smooth Streamsใช้สำหรับแปลงไฟล์วีดีโอ MP4 ให้เป็น Smooth Streaming แบบ On-Demand สำหรับ Client ที่เป็น Silverlight
Play Ready Protectionใช้สำหรับเข้ารหัส Smooth Stream แบบ On-Demand สำหรับ Client ที่เป็น Silverlight
Video files to H.264 Smooth Streams and Apple HTTP Live Streamsใช้สำหรับแปลงไฟล์วีดีโอให้อยู่ใน Format ของ H.264 Smooth Stream แบบ On-Demand สำหรับ Client ที่เป็น Silverlight หลังจากนั้นก็จะแปลงไฟล์ที่ได้มาให้เป็น MPEG-2 TS เพื่อให้สามารถทำ Streaming บนอุปกรณ์ของ Apple ได้
Video files to VC-1 Smooth Streamsแปลงไฟล์วีดีโอให้อยู่ใน Format ของ VC-1 Smooth Stream แบบ On-demand สำหรับ Client ที่เป็น Silverlight

ในช่อง Status จะเป็นการระบุ สถานะของ Watch Folder นั้นๆ


Watch Folder Status

ถ้าเป็นรูป  แสดงว่า Watch Folder นั้น Enable แล้ว และถูก Start แล้ว สามารถใช้งานได้เลย

ถ้าเป็นรูป  แสดงว่า Watch Folder นั้นไม่สามารถใช้งานได้ ต้องติดตั้ง Software อื่นเพิ่มเติม

ถ้าเป็นรูป  แสดงว่า Watch Folder นั้นถูก Disable อยู่ ต้อง Enable และ Start ก่อนถึงจะใช้งานได้

ถ้าเป็นรูป  แสดงว่า Watch Folder นั้นยัง Stop อยู่ต้อง Start ก่อนถึงจะใช้งานได้

เริ่มใช้งาน

เมื่อเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้ว และ Watch Folder นั้นได้ Enable และ Start แล้ว เมื่อกด Start ตัว IIS Transform Manager จะสร้าง Folder ย่อยขึ้นใน Folder ที่เรากำหนดไว้
โดย Folder ชื่อ Logs มีไว้เพื่อเก็บ Log ต่างๆ ส่วน WorkQueue มีไว้เก็บไฟล์ที่แปลงเสร็จแล้วหรือไฟล์ที่ไม่สามารถแปลงได้ เมื่อเราแปลงไฟล์เสร็จแล้วไฟล์ก็จะถูกเก็บไว้ที่ Finished

เมื่อเราต้องการที่แปลงไฟล์ใดๆ ให้เป็นแบบ Smooth Stream ก็แค่ copy ไฟล์นั้นไปใส่ใน Folder ที่เราตั้งค่า Watch Folder ไว้เท่านั้นเองหรือจะ Drag and Drop ก็ได้ หลังจากนั้น IIS Transform Manager ก็จะทำการแปลงไฟล์ให้เรียบร้อยและเก็บไฟล์ไว้ที่  Finishedเมื่อเรานำไฟล์ที่เราต้องการไปวางไว้ที่ Watch Folder แล้ว เพียงไม่กี่วินาที IIS Transform Manager ก็จะเริ่มจัดการกับไฟล์นั้นทันทีซึ่งเราสามารถเข้าไปดูสถานะของการแปลงไฟล์นั้นได้ใน Job Monitor ใน Internet Information Services (IIS) Managerเมื่อ IIS Transform Manager จัดการแปลงไฟล์เรียบร้อยแล้วก็จะ Copy ไฟล์ไปไว้ที่ Folder ชื่อ Finish ซึ่งตัวอย่างที่ยกมาเป็นการใช้ Job Template และ Watch Folder ที่ชื่อ Video files to H.264 Smooth Streams and Apple HTTP Live Streams ซึ่ง Output ที่ออกมาจะมี 2 ชุดคือ ชุดที่ใช้กับ Client ที่เป็น Silverlight (EE4Output) และ ชุดที่ที่ใช้กับ Client ที่เป็น iOS (AppleOutput)
จากไฟล์ที่ได้เราจะเห็นได้ว่า IIS Transform Manager ได้ทำการแปลงไฟล์ออกมาหลายตัวเพื่อให้เหมาะสมกับการส่งแบบ Smooth Stream และเราสามารถ Copy ไฟล์ทั้งหมดนี้ไปใช้งานได้ทันที

สรุป

IIS Smooth Stream จะช่วยให้การทำ Streaming นั้นทำได้ง่ายขึ้นและผู้ดูเองก็จะได้รับชมวีดีโออย่างต่อเนื่องไม่มีติดขัดสมกับชื่อ Smooth Stream ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายด้วยความเร็วเท่าไร ก็ยังสามารถรับชมวิดีโอได้อย่างต่อเนื่อง

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม
MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม