ACC2000: มาตราส่วนข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการสอบถามตารางที่เชื่อมโยง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:270704
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ใน Access 2000 เมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชันการรวมกับชนิดของข้อมูลเลขทศนิยมที่ปรากฏขึ้นในตารางที่เชื่อมโยงจากแหล่งข้อมูล ODBC คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"ความแม่นยำของฟิลด์หลักทศนิยมมีขนาดเล็กเกินไปที่ตัวเลขที่คุณพยายามที่จะเพิ่มการยอมรับ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Jet 4.0 service pack ล่าสุดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับและวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุดของ Jet 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239114วิธีการ: รับ Service Pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมของฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Jet 4.0 Service Pack 6 (SP6) ก่อน
ความแม่นยำของฟิลด์ทศนิยม s มีขนาดเล็กเกินไปเพื่อยอมรับ ตัวเลขที่คุณพยายามที่จะเพิ่ม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 270704 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/24/2014 00:42:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kberrmsg kbfix kbmt KB270704 KbMtth
คำติชม