Exchange Server การแมปการพอร์ตแบบคง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:270836
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทความนี้เป็นภาครวมของบทความต่อไปนี้พร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 270836, 148732, 155831, 833799, 291615, 264035, 302914, 278339, 280132, 298369, 194952, 259240, 832017, 320529, 320228 และ 154596

สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการแบบคงแมปพอร์ตที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ MAPI รุ่นก่อน ๆ ใช้การเชื่อมต่อผ่านไฟร์วอลล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Microsoft Exchange Server 2003 คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ MAPI รุ่นก่อน ๆ รวมคอมพิวเตอร์ของไคลเอ็นต์ Exchange Server และคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Outlook ในโหมดที่องค์กรหรือกลุ่มทำงาน นอกจากนี้บทความนี้อธิบายวิธีการแมปที่เซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย perimeter (หรือที่เรียกว่า DMZ โซน demilitarized และ screened subnet) พอร์ตแบบคงสภาพแวดล้อมอีเทอร์เน็ตเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถล็อกออนเข้าสู่เครือข่าย และสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

การแม็ปสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ MAPI เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 ผ่านไฟร์วอลล์พอร์ตแบบคง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานรุ่นก่อน ๆ MAPI ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 ผ่านไฟร์วอลล์ เพิ่มรายการรีจิสทรีเพื่อทำให้พอร์ตต่าง ๆ ที่กำหนดให้กับการเชื่อมต่อเหล่านี้คงที่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 3. เพิ่มรายการต่อไปนี้สำหรับการ RFRInterface Microsoft Exchange SA:
  ชื่อค่า: พอร์ต TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ข้อมูลค่า: หมายเลขพอร์ตที่จะกำหนด ในรูปแบบทศนิยม
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าให้คุณกำหนดค่าพอร์ตที่แตกต่างกันกับแต่ละ registrykey ถ้าคุณเรียกใช้คำสั่งเอาต์ - ผิดที่พร้อมท์คำสั่ง คุณสามารถดูทั้งหมด TCP/IP connectionsand พอร์ตในรูปแบบตัวเลข คุณต้องใช้พอร์ตที่มีที่ไม่ได้ใช้สำหรับการแม็ป thestatic

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการกำหนดค่าพอร์ตแบบคงที่ของ Exchange Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  154596 วิธีการตั้งค่าคอนฟิกการปันส่วนการพอร์ตแบบไดนามิก RPC เพื่อทำงานร่วมกับไฟร์วอลล์
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 5. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับอินเทอร์เฟซ Microsoft ExchangeDirectory NSPI พร็อกซี:
  ชื่อค่า: พอร์ต NSPI TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ข้อมูลค่า: หมายเลขพอร์ตที่จะกำหนด ในรูปแบบทศนิยม
 6. ค้นหา และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 7. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับอินเทอร์เฟซที่เก็บ ExchangeInformation ของ Microsoft:
  ชื่อค่า: พอร์ต TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ข้อมูลค่า: หมายเลขพอร์ตที่จะกำหนด ในรูปแบบทศนิยม
 8. ค้นหา และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS\Parameters
 9. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับการ Microsoft ExchangeSite จำลองแบบบริการ (SRS):
  ชื่อค่า: TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ข้อมูลค่า: หมายเลขพอร์ตที่จะกำหนด ในรูปแบบทศนิยม
 10. ออกจาก Registry Editor
 11. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอน กำหนดค่าตัวกรองแพคเก็ตหรือให้ไฟร์วอลล์เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ TCP จะทำให้พอร์ต 135 สำหรับบริการ Attendant ระบบ Exchange Microsoft และพอร์ตต่าง ๆ ที่คุณกำหนดในขั้นตอนที่ 3, 5, 7 และ 9

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 2003 และที่มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
 3. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: พอร์ต TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ฐาน: ฐานสิบ
  ข้อมูลค่า: หมายเลขพอร์ตที่จะกำหนด ในรูปแบบทศนิยม
 4. ออกจาก Registry Editor
เริ่มเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางเพื่อให้มีอ่านการแมปแบบคงที่เมื่อชื่อบริการผู้ให้บริการอินเทอร์เฟซ (NSPI) ถูกเตรียมใช้งานใหม่

หมายเหตุ หมายเลขพอร์ตที่เลือกไม่ควรขัดแย้งกับโปรแกรมอื่น หากหมายเลขพอร์ตที่ขัดแย้งกับโปรแกรมอื่น NSPI จะไม่เริ่มทำงาน

การแม็ปสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ MAPI เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Server 5.5 ผ่านไฟร์วอลล์พอร์ตแบบคง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานรุ่นก่อน ๆ MAPI ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Exchange Server 5.5 ผ่านไฟร์วอลล์ เพิ่มรายการรีจิสทรีเพื่อทำให้พอร์ตต่าง ๆ ที่กำหนดให้กับการเชื่อมต่อเหล่านี้คงที่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDS\Parameters
 3. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: พอร์ต TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ฐาน: ฐานสิบ
  ข้อมูลค่า: 5000
  หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณกำหนดพอร์ตในช่วง 5000-65535 (ฐานสิบ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับการกำหนดพอร์ตแบบคงที่ของบริการ Exchange Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  154596 วิธีการตั้งค่าคอนฟิกการปันส่วนการพอร์ตแบบไดนามิก RPC เพื่อทำงานร่วมกับไฟร์วอลล์
 4. ค้นหา และคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 5. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: พอร์ต TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ฐาน: ฐานสิบ
  ข้อมูลค่า: 5001
  หมายเหตุ เราขอแนะนำให้ คุณกำหนดพอร์ตในช่วง 5000-65535 (ฐานสิบ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับการกำหนดพอร์ตแบบคงที่ของบริการ Exchange Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  154596 วิธีการตั้งค่าคอนฟิกการปันส่วนการพอร์ตแบบไดนามิก RPC เพื่อทำงานร่วมกับไฟร์วอลล์
 6. ออกจาก Registry Editor
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอน กำหนดค่าตัวกรองแพคเก็ตหรือไฟร์วอลล์เพื่ออนุญาตให้มีการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลตัวควบคุมโพรโทคอล (TCP) จะทำให้พอร์ต 135 สำหรับบริการ Attendant ระบบ Exchange Microsoft และพอร์ตต่าง ๆ ที่คุณกำหนดในขั้นตอนที่ 3 และ 5

แมปแบบคงพอร์ตสำหรับการเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบในขอบเขตเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถล็อกออนเข้าสู่เครือข่าย และสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง

เมื่อต้องการติดตั้ง Exchange Server 2003 หรือ Exchange 2000 Server บนคอมพิวเตอร์ที่แยกจากของ Windows Server 2003 หรือเครือข่ายใน Microsoft Windows 2000 ด้วยไฟร์วอลล์ และที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบ perimeter ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เมื่อต้องการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows2000 เข้าสู่ระบบโดเมนผ่านไฟร์วอลล์ เปิดพอร์ต thefollowing สำหรับทราฟฟิคขาเข้า:
  • 53 (ส่งควบคุม Protocol [TCP], ผู้ใช้เดตาแกรมโพรโทคอล [UDP]) - ระบบชื่อโดเมน (DNS)
  • 80 (TCP) - จำเป็นสำหรับการเข้าถึง Outlook Web Access สำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Exchange เวอร์ส่วนหน้า และ ส่วนหลัง
  • 88 (ส่งควบคุม Protocol [TCP], UDP) - การรับรองความถูกต้อง Kerberos
  • 123 (UDP) - ซิงโครไนส์ Protocol (NTP) เวลาของ Windows ข้อมูลนี้ไม่จำเป็นสำหรับความสามารถในการเข้าสู่ระบบ Windows 2000 อย่างไรก็ตาม ก็อาจตั้งค่าคอนฟิก หรือจำเป็นต้องใช้ โดยผู้ดูแลเครือข่าย
  • 135 (TCP) - EndPointMapper
  • 389 (TCP, UDP) - โพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีเบา (LDAP)
  • 445 (TCP) - บล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB) สำหรับ Netlogon, LDAP แปลง และการค้นพบ Microsoft แจกจ่ายแฟ้มระบบ (DFS)
  • 3268 (TCP) - LDAP เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง
  • พอร์ตหนึ่งสำหรับส่วน Active Directory เข้าสู่ระบบและไดเรกทอรีจำลองแบบติดต่อ (ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันโดยสากลทั่ว [UUIDs] 12345678-1234-abcd-ef00-01234567cffb และ 3514235-4b06 - 11d 1-ab04-00c04fc2dcd2) โดยทั่วไปซึ่งถูกกำหนดให้พอร์ต 1025 หรือ 1026 ระหว่างการเริ่มต้น ไม่มีตั้งค่านี้ในรหัสแหล่งที่มา DSProxy หรือระบบ Attendant (MAD) ดังนั้น คุณต้องแมปพอร์ตในรีจิสทรีบนตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ให้ต้องติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ผ่านไฟร์วอลล์ในการประมวลผลการเข้าสู่ระบบ แล้ว เปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์

   เพื่อแมปพอร์ตในรีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
   2. ค้นหา และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกคีย์ต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
   3. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
    ชื่อค่า: พอร์ต TCP/IP
    ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
    ฐาน: ฐานสิบ
    ค่า: ค่าที่มากกว่า 1024
   4. ออกจาก Registry Editor
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมายทับใน "TCP/IP" เครื่องหมายทับ นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้กำหนดค่าที่มากกว่า 1024 (ฐานสิบ) หมายเลขนี้คือ คุณต้องเปิด (TCP, UDP) ในไฟร์วอลล์พอร์ตเพิ่มเติม การตั้งค่ารีจิสทรีนี้บนทุกตัวควบคุมโดเมนภายในไฟร์วอลล์มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ การตั้งค่ารีจิสทรีนี้ครอบคลุมเปลี่ยนเส้นทางการร้องขอการเข้าสู่ระบบใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังลง บทบาทที่เปลี่ยนแปลง หรือแบนด์วิดท์ของความต้องการ
  หมายเหตุ
  • สำหรับเซิร์ฟเวอร์ภายในไฟร์วอลล์ในการสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก คุณต้องมีพอร์ต 1024 ผ่าน 65535 ที่กำหนดค่าไว้สำหรับการติดต่อสื่อสารขาออก คอมพิวเตอร์ที่เริ่มต้นการสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ใช้ฝั่งไคลเอ็นต์ที่มีกำหนดแบบไดนามิก และไม่สามารถกำหนดค่าพอร์ต
  • Windows 2000 นำรูปแบบของลำดับของการร้องขอการ ping TCP/IP ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server เข้าสู่ระบบโดเมนผ่านไฟร์วอลล์ Windows 2000 ไม่นี้เพื่อตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จะเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนผ่านการเชื่อมโยงช้าเมื่อต้อง การใช้'นโยบายกลุ่ม' หรือ การดาวน์โหลดโปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต
 2. ติดตั้ง Exchange Server 2003 หรือ Exchange 2000 Server บนคอมพิวเตอร์ theexternal คุณไม่จำเป็นต้องมีเปิดพอร์ตเพิ่มเติมเพื่อติดตั้ง ExchangeServer 2003 หรือ Exchange 2000 Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอก
 3. การตั้งค่าคอนฟิก Exchange Server 2003 หรือ Exchange 2000 Serverfront-สิ้นสุด และการเชื่อมต่อไว้ Exchange Server 2003 หรือ 2000Server แลกเปลี่ยนเวอร์ และส่วนเชื่อมต้องที่ beopen อื่น ๆ พอร์ตต่าง ๆ ตามความจำเป็นเฉพาะสำหรับการติดต่อสื่อสารใดก็ตามที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น Webclient เวอร์ และส่วนเชื่อมต่อจำเป็นต้องใช้พอร์ต 80 [TCP] เปิด IMAP143 [TCP], ฯลฯ นอกจากนี้ ใด ๆ เชื่อม โดยโพรโทคอลการรักษาความปลอดภัย suchas Ipsec หรือรุ่น HTTP ที่ปลอดภัยแบบ SSL การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer, AccessProtocol ข้อความอินเทอร์เน็ต (IMAP), หรือ Post Office Protocol 3 (POP3), ที่คุณ needrequires ฟิกเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในบทความนี้ไม่ ถ้าสิ้น thefront เซิร์ฟเวอร์ในเครือข่าย perimeter มีเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกัน ทำ surethat ที่คุณต้องเพิ่มเครือข่ายย่อยนั้น ในไดเรกทอรีของ ไซต์ที่ใช้งานอยู่ และ Servicessnap ใน

  หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มเครือข่ายย่อยได้ถ้าคุณไม่ได้สร้างวัตถุซับ aseparate ในไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และบริการ


  Ina perimeter อีเทอร์เน็ตระบบเครือข่าย คุณต้องกำหนด routesfrom TCP/IP คอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมการอีเทอร์เน็ตเครือข่าย perimeter ไป everycomputer ในเครือข่ายภายในที่คุณต้องการสื่อสารกับทาง

  หมายเหตุ ในสถานการณ์สมมติไฟร์วอลล์เครือข่าย perimeter จะไม่มีการเชื่อมต่อของ InternetControl ข้อความโพรโทคอล (ICMP) ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ Exchange และตัวควบคุมโดเมน โดยค่าเริ่มต้น การเข้าถึงไดเรกทอรี (DSAccess) ใช้ ICMP toping แต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่จะเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ isavailable เมื่อมีการเชื่อมต่อไม่มี ICMP, responds เข้าถึงไดเรกทอรีเป็นตัวควบคุมโดเมน ifevery ได้ไม่พร้อมใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดการ ping เข้าถึงไดเรกทอรี โดยการสร้างคีย์รีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  320529 ใช้ DSAccess ในไฟร์วอลล์เครือข่าย perimeter สถานการณ์จำเป็นต้องมีการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์
  320228 ค่ารีจิสทรี "DisableNetLogonCheck" และวิธีการใช้

วิธีการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Exchange Server 5.5 Outlook Web Access เพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange Server 5.5 ผ่านไฟร์วอลล์ได้

เมื่อต้องการติดตั้ง Exchange Server 5.5 Outlook Web Access บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 5.5 ที่กำลังทำงานอยู่ภายในเครือข่าย perimeter และไฟร์วอลล์ ภายนอก คุณต้องเปิดพอร์ต Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 ที่มีการกล่าวถึง ณจุดเริ่มต้นของการ "แบบคงแมปพอร์ตให้กับเซิร์ฟเวอร์ front-end ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบในขอบเขตเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถล็อกออนเข้าสู่เครือข่าย และสื่อสารกับส่วนหลัง เซิร์ฟเวอร์"ส่วน นอกจากนี้ คุณต้องแม็ปแบบคงที่สำหรับบริการไดเรกตอรี Exchange Server 5.5 (UUID f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426), บริการเก็บข้อมูล Exchange Microsoft (UUID a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da), และระบบ Attendant (UUID 469d6ec0-0d87-11ce-b13f-00aa003bac6c)

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกพอร์ต RPC สำหรับบริการไดเรกทอรีของ Microsoft Exchange ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกเลือก registrysubkey ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDS\Parameters
 3. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: พอร์ต TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ฐาน: ฐานสิบ
  ข้อมูลค่า: หมายเลขพอร์ตที่จะกำหนด ในรูปแบบทศนิยม
 4. ออกจาก Registry Editor
เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกพอร์ต RPC สำหรับบริการการจัดเก็บข้อมูล Exchange Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: พอร์ต TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ฐาน: ฐานสิบ
  ข้อมูลค่า: หมายเลขพอร์ตที่จะกำหนด ในรูปแบบทศนิยม
 4. ออกจาก Registry Editor
เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกพอร์ต RPC สำหรับบริการ Attendant ระบบ Exchange Microsoft ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 2. ค้นหา และคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 3. เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: พอร์ต TCP/IP
  ชนิดมูลค่า: REG_DWORD
  ฐาน: ฐานสิบ
  ข้อมูลค่า: หมายเลขพอร์ตที่จะกำหนด ในรูปแบบทศนิยม
 4. ออกจาก Registry Editor
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ข้อจำกัดของ Exchange Server การแมปการพอร์ตแบบคง

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงข้อจำกัดบางประการของ Exchange Server การแมปการพอร์ตแบบคง:
 • ปัญหาการเข้าถึงไคลเอ็นต์ outlook

  ถ้ากระบวนการกำลังใช้อยู่แล้วในแบบคง assignedport เมื่อเริ่มต้นบริการอัตราแลกเปลี่ยน บริการ Exchange ไม่สามารถใช้ thatport อย่างไรก็ตาม การบริการที่เก็บข้อมูลของ Microsoft Exchange หรือบริการไดเรกตอรี Exchange theMicrosoft หรือ บริการทั้งสอง จะยังคงลงทะเบียน alltheir ปลายทางอื่น ๆ และเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว

  อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้ tryto เปิด Outlook และจะ เชื่อมต่อกับ Exchange Server พวกเขาอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด thefollowing:
  ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ defaulte จดหมายของคุณ คุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
  เมื่อต้องการแก้ไข thisissue โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ Exchange ได้เตรียมใช้งานพอร์ตสำหรับการบริการที่เก็บข้อมูล MicrosoftExchange บริการระบบ Attendant และ NSPIservice คุณสามารถตรวจสอบนี้ได้ โดยการเรียกใช้ RPCDump บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับ TCP/IPprotocol

  คุณสามารถแบบคงแม็ปบริการ Exchange Server ที่ arelisted ในบทความนี้หมายเลขพอร์ต TCP/IP ใด ๆ ว่างในช่วง (1-65535) แบบเต็ม ถ้าคุณเรียกใช้คำสั่งเอาต์ - ผิดที่พร้อมท์คำสั่ง คุณได้รับรายการของ theports ทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้บนเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้รายการนี้ tohelp ใหม่ ที่ถูกต้อง (ที่ไม่ได้ใช้) พอร์ตที่คุณสามารถใช้บริการ Exchange mapthe แบบคงที่กำหนดได้
 • ข้อความการติดตามประเด็น

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความฟังก์ชันการติดตามบนเซิร์ฟเวอร์ thatis ที่เรียกใช้ Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2) หรือ andthat รุ่นใหม่กว่าอยู่ในเครือข่าย perimeter, Windows ManagementInstrumentation (WMI) ต้องได้รับอนุญาตเพื่อเชื่อมต่อไปยัง targetserver

  บริการ WMI ได้เริ่มทำงานเมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อที่เริ่มต้นที่พอร์ต 1024 พอร์ต lowestnumbered ช่วงเวลา หมายเลขพอร์ตที่จะใช้ byWMI เพิ่มขึ้นตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแมปพอร์ตพอร์ตสำหรับบริการ WMI แบบคง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  154596 วิธีการตั้งค่าคอนฟิกการปันส่วนการพอร์ตแบบไดนามิก RPC เพื่อทำงานร่วมกับไฟร์วอลล์

Microsoft Exchange Server 2007

ในบทความนี้ กระบวนการสำหรับการแม็ปพอร์ตแบบคงที่สำหรับ Exchange Server 2003 และ Exchange 2000 Server ยังคงทำงานใน Exchange 2007 อย่างไรก็ตาม การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์ในเครือข่าย perimeter ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุนการย้ายเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์ ในเครือข่าย perimeter (หรือที่เรียกว่า DMZ โซน demilitarized และ screened subnet) หรือ ในการตั้งค่าคอนฟิกใด ๆ มีไฟร์วอลล์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์นั้นและตัวควบคุมกล่องจดหมายหรือโดเมน พอร์ตไฟร์วอลล์ที่ต้องถูกเปิดสำหรับ Exchange 2007

เว็บเพจที่ TechNet ต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต การรับรองความถูกต้อง และการเข้ารหัสลับสำหรับเส้นทางข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ โดย Exchange 2007 ส่วน "บันทึก" ที่ตามแต่ละตารางอธิบาย หรือกำหนดวิธีการเข้ารหัสลับหรือการรับรองความถูกต้องที่ไม่เป็นมาตรฐาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขพอร์ต UDP สำหรับ Outlook 2003 และ Outlook 2007 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
839226 คุณลักษณะการค้นหาของ Outlook และการแจ้งเตือนจดหมายใหม่ไม่ทำงานหลังจากที่คุณใช้ Windows XP Service Pack 2
เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดยกเว้นขอบเซิร์ฟเวอร์ควรถูกปรับใช้บนเครือข่ายขององค์กร ซึ่งแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าของอัตราแลกเปลี่ยน Microsoft ไม่สนับสนุนการติดตั้ง และปรับใช้ Exchange 2007 ในเครือข่าย perimeter ดูข้อมูลเพิ่มเติม TechNet บทความต่อไปนี้:
หมายเหตุ ไม่สนับสนุนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์ในเครือข่าย perimeter เมื่อไฟร์วอลล์ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 เซิร์ฟเวอร์ Exchange 2007 ที่ควรติดต่อสื่อสารได้อย่างอิสระกับอีกแบบหนึ่ง ไฟร์วอลล์ควรอยู่ระหว่างสภาพแวดล้อมการผลิตและไคลเอนต์

Exchange Server 2010

TechNet หัวข้อต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต การรับรองความถูกต้อง และการเข้ารหัสลับสำหรับเส้นทางข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ โดย Exchange 2010 ตารางนี้กำหนดวิธีการรับรองความถูกต้องค่าเริ่มต้นและ Supported อย่างชัดเจน ส่วน "บันทึก" ที่ตามหลังแต่ละตารางให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกพอร์ตการสื่อสารแบบคงที่ใน Outlook 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
833799 วิธีการตั้งค่าคอนฟิกพอร์ตการสื่อสารแบบคงที่ใน Outlook 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ Outlook 2000 เข้าถึงบริการไดเรกทอรี Active Directory คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
302914 วิธีที่ Outlook 2000 เข้าถึงไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ตที่ใช้ Exchange 2000 Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
278339 พอร์ต TCP/UDP ที่ใช้ Exchange 2000 Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ไคลเอนต์ MAPI เข้าถึง Active Directory คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256976 วิธีการที่ไคลเอนต์ MAPI เข้าถึงไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook ไคลเอนต์เชื่อมต่อผ่านไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำการแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) ระหว่างเครือข่ายสาธารณะ และส่วนตัว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291615 Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำการแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) ระหว่างเครือข่ายสาธารณะ และส่วนตัวใน Outlook 2002 และ Outlook 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกพอร์ต UDP แพ็กเก็ตแจ้งเตือนจดหมายใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
264035 ไม่มีวิธีการกำหนดค่าพอร์ต UDP แพ็กเก็ตแจ้งเตือนจดหมายใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการพอร์ตสำหรับระบบ Windows Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832017 ภาพรวมของบริการ และความต้องการพอร์สำหรับระบบ Windows Server ของเครือข่าย
แมปแผนผังการแม็ปพอร์ตแบบสแตติก XCCC

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 270836 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 21:18:55 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbnofix kbmt KB270836 KbMtth
คำติชม