แก้ไข: ล็อกหน้าการปันส่วนจะเปิดใช้งาน โดยไม่มีคำเตือนใด ๆ หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น SQL Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2708594

Microsoft กระจายแก้ไข 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL เป็นแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้าของ SQL แก้ไขนำออกใช้
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติที่ 1
 • คุณมีรุ่นของตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ติดตั้งบน x 64 โดยใช้ระบบที่มีมาตรฐาน:
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft SQL Server 2008
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นบริการ SQL Server
 • คุณไม่เปิดใช้งานการตั้งค่าสถานะติดตาม 845 ดังนั้น อินสแตนซ์ของ SQL Server ไม่ใช้การปันส่วนของเพจที่ถูกล็อก
 • คุณปรับรุ่นอินสแตนซ์ของ SQL Server กับ SQL Server 2012
 • คุณเริ่มต้นอินสแตนซ์ที่ปรับรุ่นแล้วของ SQL Server

ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวอย่างที่ปรับรุ่นแล้วของ SQL Server เริ่มทำงาน โดยใช้การปันส่วนของเพจที่ถูกล็อก โดยไม่มีคำเตือน อย่างไรก็ตาม ในกา LPIM สำหรับ x 64 การติดตั้ง ปรับรุ่นกฎเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานนี้ นอกจากนี้ คุณสังเกตเห็นว่า กฎนี้ระบุ PASSED อย่างไม่ถูกต้อง

สถานการณ์ที่ 2
 • คุณมีรุ่นของตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ติดตั้งบน x 86 โดยใช้ระบบที่มีมาตรฐาน:
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft SQL Server 2008
  • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ขวาไปที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นบริการ SQL Server
 • นอกจากนี้คุณไม่ตั้งค่า และการกำหนดค่าคุณลักษณะที่อยู่ Windowing Extensions (AWE) ดังนั้น อินสแตนซ์ของ SQL Server ไม่ใช้การปันส่วนของเพจที่ถูกล็อก
 • คุณปรับรุ่นอินสแตนซ์ของ SQL Server กับ SQL Server 2012
 • คุณเริ่มต้นอินสแตนซ์ที่ปรับรุ่นแล้วของ SQL Server

ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวอย่างที่ปรับรุ่นแล้วของ SQL Server เริ่มทำงาน โดยใช้การปันส่วนของเพจที่ถูกล็อก โดยไม่มีคำเตือน อย่างไรก็ตาม ในกา LPIM สำหรับ x 86 การติดตั้ง ปรับรุ่นกฎเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานนี้ นอกจากนี้ คุณสังเกตเห็นว่า กฎนี้ระบุ PASSED อย่างไม่ถูกต้อง
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาที่ทราบในรหัสการปรับรุ่นกฎ กฎการปรับรุ่นไม่ถูกต้องตรวจสอบสำหรับผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ที่ด้านขวา โดยเฉพาะ จะตรวจสอบสำหรับผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ขวา สำหรับตัวระบุความปลอดภัยของบริการ (SID) และไม่ใช่ สำหรับบัญชีผู้ใช้บริการ
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้การแก้ไขนี้ การแก้ไขนี้แก้ไขปัญหาที่ทราบในรหัสการปรับรุ่นกฎ การตรวจสอบอย่างถูกต้องสำหรับผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ที่ด้านขวา และเตือนคุณในระหว่างการปรับรุ่น เมื่อคุณใช้วิธีการตั้งค่าการจัดส่งแบบกระแสข้อมูลการใช้การปรับปรุงนี้ร่วมกับรุ่นที่วางจำหน่ายของ 2012 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft SQL กฎการปรับรุ่นแสดงคำเตือนอย่างถูกต้อง

SQL Server 2012

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2012 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2703275 แพคเกจการปรับปรุง 2 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้าของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 การเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2012
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าสถานะการติดตาม 845 จะมีประโยชน์ในรุ่น Standard Edition ของ SQL Server เพื่อเปิดใช้งานทางด้านขวาของผู้ใช้ "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" การทำงาน ตามที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
970070 การสนับสนุนสำหรับล็อกหน้า บน SQL Server 2008 R2 Standard Edition x 64 ใน SQL Server 2005 มาตรฐานรุ่น 64 บิตระบบ และ บนระบบ SQL Server 2008 มาตรฐานรุ่น 64 บิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานตัวเลือก "ล็อกหน้าในหน่วยจำ" ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานหน้าถูกล็อกใน SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2659143 วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ "ล็อกหน้า" ใน SQL Server 2012
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2708594 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/18/2012 23:43:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Standard, SQL Server 2012 Enterprise Core

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2708594 KbMtth
คำติชม