ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาด "แบบไม่ระบุชื่อรับรองความถูกต้องเปิดใช้งานสำหรับไดเรกทอรีเสมือน" เมื่อคุณใช้เครื่องมือตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลในการส่งการร้องขอ HTTP ที่ไม่ระบุชื่อจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไปยัง URL ใน Office 365

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2710605

หมายเหตุ
ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีตัวที่รวมอยู่ในคอนโซลการจัดการ Exchange ใน Microsoft Exchange Server 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุน ดังนั้น คุณควรใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลีเก่าไม่ ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี 365 Office ที่มีอยู่ที่แทน http://aka.ms/HybridWizard. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกไฮบริดสลี office 365 สำหรับ Exchange 2010.
ปัญหา
หมายเหตุ สถานการณ์สมมติต่อไปนี้จะใช้กับลูกค้า Microsoft Office 365 ที่มีการจัดวางในสถานที่ที่ไฮบริดสลี Exchange Server และการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์

คุณพยายามใช้เครื่องมือตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของ Microsoft เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาอัตโนมัติในองค์กร ในระหว่างการทดสอบ เครื่องมือเครื่องมือตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลส่งการร้องขอ HTTP ที่ไม่ระบุชื่อจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไปยัง URL ที่ตอบสนองกับที่อยู่ในการค้นหาอัตโนมัติสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไฮบริดสลีในสถานที่ นั้น ถ้าการร้องขอที่สำเร็จ แต่การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อไม่ควรถูกเปิดใช้งานบนไดเรกทอรีเสมือนนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในเครื่องมือ:
เปิดใช้งานสำหรับไดเรกทอรีเสมือนพิสูจน์ตัวจริงแบบไม่ระบุชื่อ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมประยุกต์และบริการต่อไปนี้ต้องใช้วิธีการรับรองความถูกต้องเฉพาะ:
  • Outlook Web App
  • Microsoft Exchange ActiveSync
  • Outlook ที่ใดก็ได้ (เคยเรียกกันว่าเป็น RPC ผ่าน HTTP)
  • การค้นหาอัตโนมัติ
  • เว็บเซอร์วิส Exchange อื่น ๆ เช่นบริการความพร้อมใช้งานและแจกจ่ายเว็บแบบออฟไลน์สมุดที่อยู่
ถ้าเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อถูกเปิดใช้งานแทน หรือนอก วิธีอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้การรับรองความถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณไม่ใช่จากมุมมองด้านความปลอดภัยความปลอดภัยมาก และผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การตรวจทานเอกสารต่อไปนี้ และยืนยันว่า วิธีการรับรองความถูกต้องที่ถูกต้องสำหรับแต่ละแอพลิเคชันหรือบริการจะเปิดใช้งานสำหรับไดเรกทอรีเสมือนบน Exchange server ของคุณ:
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ