ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับ "ไม่รู้จัก" ข้อผิดพลาด (0x80040e37) ใน 2012 ที่ Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างจุดการกู้คืนข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล SQL Server หรือ SharePoint

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2711168
อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง หรือปรับรุ่นเป็น Microsoft System Center 2012 ที่ Data Protection Manager คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในขณะรันงาน (ID รายละเอียด 104: ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก (0x80040e37) (0x80040E37))

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องกันหรือเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างจุดการกู้คืนข้อมูล สำหรับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server หรือ สำหรับฐานข้อมูลของ Microsoft SharePoint
สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่ถูกป้องกันโดยที่ Data Protection Manager เพื่อใช้เปรียบเทียบเทียบ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้:

การปรับปรุงสะสมที่ 2 สำหรับ System Center 2012 - ที่ Data Protection Manager: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30413

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อช่วยในการระบุปัญหานี้ ตรวจทานแฟ้มบันทึก DPMRACURR.err ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

Manager\dpm\temp\ การป้องกันข้อมูล files\Microsoft C:\Program

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น มีบันทึกข้อความที่มีลักษณะต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึก DPMRACURR.err:

ปกติการ sqlwriterhelperplugin.cpp(1126) [0000000000 C 24190] 18:34:52.004 31 10C 8 04/09 12DC ได้รับการกู้คืนฐานข้อมูลจำลองแบบสอบถามเลือก RECOVERY_MODEL_DESC จาก SYS = ฐานข้อมูลที่ชื่อ = N 'SQL_DB_NAME' ตัวอย่างเช่น = INSTANCE_NAME
12DC 10C 8 04/09 18:34:52.004 03 sqlqueryhelper.cpp(288) [000000000339F010] คำเตือน SQL - ICommandText::Execute ของ " RECOVERY_MODEL_DESC เลือกจาก SYS ฐานข้อมูลที่ชื่อ = N 'SQL_DB_NAME' " - ล้มเหลว
12DC 10C 18:34:52.004 8 04/09 03 sqlqueryhelper.cpp(332) [000000000339F010] คำเตือน SQL - คำอธิบายข้อผิดพลาด "ชื่อวัตถุไม่ถูกต้อง ' SYS ฐานข้อมูล"
คำเตือนของ [000000000339F010] sqlqueryhelper.cpp(345) 18:34:52.004 8 04/09 03 10C 12DC ที่ล้มเหลว: Hr: = [0x80040e37] SQL - รหัส sql = 208 (Errorlevel - 0)
12DC 10C 18:34:52.004 8 04/09 03 sqlqueryhelper.cpp(353) [000000000339F010] SQL - อธิบายรายละเอียดคำเตือน "ชื่อวัตถุไม่ถูกต้อง ' SYS ฐานข้อมูล"
คำเตือน sqlwriterhelperplugin.cpp(1133) 18:34:52.004 8 04/09 31 10C ของ 12DC [0000000000 C 24190] ล้มเหลว: Hr: = [0x80040e37] ข้อผิดพลาดในขณะทำแบบสอบถามแบบกู้คืนฐานข้อมูล SQL_DB_NAME จาก SQLInstance INSTANCE_NAME
Sqlwriterhelperplugin.cpp(1135) 18:34:52.004 8 04/09 31 10C ของ 12DC [0000000000 C 24190] คำเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของ SQL: ชื่อวัตถุไม่ถูกต้อง ' SYS ฐานข้อมูล
Aasubtask.cpp(906) 18:34:52.004 8 04/09 31 10C ของ 12DC [0000000000C704F0] คำเตือน < ? รุ่น xml = "1.0" ? >
Aasubtask.cpp(906) 18:34:52.004 8 04/09 31 10C ของ 12DC [0000000000C704F0] คำเตือน < สถานะ xmlns = "http://schemas.microsoft.com/2003/dls/StatusMessages.xsd" StatusCode =เหตุผล "-2147217865" = "ข้อผิดพลาด" CommandID = CommandInstanceID "RAPreBackup" = "ddee385e-ace6-45fd-bb48-82bf5646eedb" GuidWorkItem = TETaskInstanceID "231de959-e1ca-4255-a47f-387186b58d43" = "8888c2d6-ec84-41f1-adb2-21b0e4368d38" >< ErrorInfo xmlns = "http://schemas.microsoft.com/2003/dls/GenericAgentStatus.xsd" รหัสข้อผิดพลาด = DetailedCode "998" = DetailedSource "-2147217865" = "2" / >< / สถานะ >
12DC 10C 18:34:52.004 8 04/09 03 [0000000000C07CE0] runtime.cpp(1389) ญาตร้ายแรงล้มเหลว ส่งสถานะการตอบสนอง XML = [< ? รุ่น xml = "1.0" ? >
Runtime.cpp(1389) 18:34:52.004 8 04/09 03 10C ของ 12DC [0000000000C07CE0] FATAL < สถานะ xmlns = "http://schemas.microsoft.com/2003/dls/StatusMessages.xsd" StatusCode =เหตุผล "-2147217865" = "ข้อผิดพลาด" CommandID = CommandInstanceID "RAPreBackup" = "ddee385e-ace6-45fd-bb48-82bf5646eedb" GuidWorkItem = TETaskInstanceID "231de959-e1ca-4255-a47f-387186b58d43" = "8888c2d6-ec84-41f1-adb2-21b0e4368d38" >< ErrorInfo xmlns = "http://schemas.microsoft.com/2003/dls/GenericAgentStatus.xsd" รหัสข้อผิดพลาด = DetailedCode "998" = DetailedSource "-2147217865" = "2" / >< / สถานะ >
Runtime.cpp(1389) 18:34:52.004 8 04/09 03 10 C ของ 12DC [0000000000C07CE0] FATAL]
คำเตือนการ 8888C2D6-EC84-41F1-ADB2-21B0E4368D38 [000000000339F010] sqlqueryhelper.cpp(290) 18:34:52.020 8 04/09 03 10C 12DC ที่ล้มเหลว: Hr: = [0x80040e37]: พบความล้มเหลว:: lVal: hr

หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ