การปรับปรุงเฉพาะของประเทศพร้อมใช้งานสำหรับรายงานสมุดรายวันทางการเงินในอิตาลีสำหรับ 2012 AX ของ Microsoft Dynamics

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2711379
บทความนี้ใช้ได้กับ 2012 AX ของ Microsoft Dynamics สำหรับภูมิภาคอิตาลีนั้น
สรุป
บทความนี้อธิบายว่า การปรับปรุงเฉพาะของประเทศพร้อมใช้งานสำหรับรายงานสมุดรายวันทางการเงินในอิตาลีสำหรับ 2012 AX ของ Microsoft Dynamics

ภาพรวม

รายงานสมุดรายวันทางการเงินภาษาอิตาลีเป็นรายงานประจำเดือนที่แสดงรายการใบสำคัญและรายการในสมุดรายวันทั้งหมด ผลลัพธ์ของรายงานพิมพ์ตามลำดับเลขสำหรับรอบระยะเวลาและปีถัดไป

ด้วยเหตุผลทางกฎหมายในอิตาลี คุณจำเป็นต้องจัดทำรายงานที่ประกอบด้วยรายละเอียดของการลงรายการบัญชีตามลำดับวันที่ลงรายการบัญชี

รายงานสมุดรายวันทางการเงินต้องพิมพ์ต่อไปนี้:
 • หมายเลขของบรรทัด (ลงรายการบัญชีแต่ละบัญชีต้องมีลำดับเลขในลำดับต่อปี)
 • วันลงรายการบัญชี
 • หมายเลขใบสำคัญ
 • ใบสำคัญภาษี
 • วันในเอกสาร
 • หมายเลขบัญชีและคำอธิบาย
 • หมายเลขลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายและชื่อ
 • ข้อความการลงรายการบัญชี
 • การลงรายการบัญชียอดเงิน (ในคอลัมน์เดบิตหรือเครดิต)
 • ยอดรวมเดบิตและเครดิตที่มีคำนวณรายปี (ปีการเงิน)

ถ้ามีการร้องขอสำหรับรายงานที่จะพิมพ์ ด้วยหัวข้อ ชื่อบริษัท หมายเลขยกเว้นภาษี และหมายเลขหน้าต้องมีพิมพ์

ต้องมีลำดับเลขหน้าทั้งหมดของรายงานในรูปแบบต่อไปนี้:
AAAA/PPPPPPP
ในรูปแบบนี้ AAAA คือปีปฏิทินเป็นตัวเลขสี่หลัก และ PPPPPPP มีหมายเลขหน้าต่อเนื่องสำหรับปีปฏิทินปัจจุบัน

โปรแกรมปรับปรุง

 • หมายเลขหน้าและบรรทัดไว้ พร้อม ด้วยการเดบิตล่าสุดและจำนวนสินเชื่อสุดท้าย ในหน้าต่างรายงานก่อนพิมพ์รายงานสมุดรายวันทางการเงิน
 • การลงรายการบัญชีจากบัญชีบริษัทที่แตกต่างกันในขณะนี้รวมอยู่ในรายงานสมุดรายวันทางการเงิน
 • ตอนนี้คงเค้าโครงเรื่องของรายงานต่อไปนี้:
  • ปัญหาหมายเลขหน้า
  • แถวจะ widened ให้พอดีกับข้อความ
  • ที่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ เขตข้อมูล
  • ที่ ลูกค้า/ผู้ขาย คอลัมน์
  • ที่ เครดิต/เดบิต ยอดเงินในฟิลด์
  • ที่ รหัสลูกค้า/ผู้ขาย เขตข้อมูล
 • ใบแจ้งหนี้จากใบสั่งซื้อจะถูกรวมไว้ในรายงานสมุดรายวันทางการเงิน

ข้อควรพิจารณา

เมื่อคุณมีการพิมพ์ หรือส่งรายงานสมุดรายวันทางการเงินในแบบฟอร์มใด ๆ ที่นอกเหนือจากรายงาน Microsoft SQL เซิร์ฟเวอร์รายงานบริการ (SSRS) สร้างรายงาน SSRS แรก แล้วพิมพ์ หรือส่งรายงานสมุดรายวันทางการเงิน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft ไม่มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าคุณจะพบมีปัญหาดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างการร้องขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์ โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะของประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

คู่ค้าลูกค้าในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการเรียกอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง ใด ๆ

ข้อมูลการติดตั้ง

ถ้าคุณมีการกำหนดค่าเองอย่างน้อยหนึ่งของวิธีการหรือตารางที่ได้รับผลกระทบจากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจทานการเปลี่ยนแปลงที่มีในแฟ้ม.xpo
 2. นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในสภาพแวดล้อมการผลิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
893082 วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Dynamics AX 2012 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aximpactanalysis.exeไม่เกี่ยวข้อง60,28022 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axupdate.exeไม่เกี่ยวข้อง60,26422 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Licensetermsar.rtfไม่เกี่ยวข้อง2,17022 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermscs.rtfไม่เกี่ยวข้อง91,09922 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsda.rtfไม่เกี่ยวข้อง101,04322 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsde.rtfไม่เกี่ยวข้อง116,49622 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsen.rtfไม่เกี่ยวข้อง110,06722 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermses.rtfไม่เกี่ยวข้อง96,85022 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermset.rtfไม่เกี่ยวข้อง102,77822 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsfi.rtfไม่เกี่ยวข้อง105,98922 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsfr.rtfไม่เกี่ยวข้อง129,86922 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermshe-il.rtfไม่เกี่ยวข้อง43,37622 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermshu.rtfไม่เกี่ยวข้อง92,86322 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsis.rtfไม่เกี่ยวข้อง36,27522 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsit.rtfไม่เกี่ยวข้อง114,94722 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsja.rtfไม่เกี่ยวข้อง105,77822 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermslt.rtfไม่เกี่ยวข้อง122,40022 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermslv.rtfไม่เกี่ยวข้อง105,28922 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsnb-no.rtfไม่เกี่ยวข้อง115,55822 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsnl.rtfไม่เกี่ยวข้อง109,75622 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermspt-br.rtfไม่เกี่ยวข้อง101,38222 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsru.rtfไม่เกี่ยวข้อง148,30722 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermssv.rtfไม่เกี่ยวข้อง115,13822 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermsth.rtfไม่เกี่ยวข้อง153,64422 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermstr.rtfไม่เกี่ยวข้อง104,21022 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Licensetermszh-hans.rtfไม่เกี่ยวข้อง99,13122 2012 พฤษภาคม17:06ไม่เกี่ยวข้อง
Dynamicsax2012-kb2711379-extensions.axmodel6.1.1108.1148224,55207-มิย.-201209:20ไม่เกี่ยวข้อง
Dynamicsax2012-kb2711379-foundation.axmodel6.0.1108.1148336,16807-มิย.-201209:20ไม่เกี่ยวข้อง
Dynamicsax2012-kb2711379-fpplabels.axmodel6.0.1108.1148194,85607-มิย.-201209:20ไม่เกี่ยวข้อง
Dynamicsax2012-kb2711379-syplabels.axmodel6.0.1108.1148887,08007-มิย.-201209:20ไม่เกี่ยวข้อง
Axsetupsp.exe6.0.947.8531,361,76822 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axutillib.dll6.0.1108.806821,48022 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll6.0.888.43635,75222 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491382,84822 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56022 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65622 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65622 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56022 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491378,75222 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56022 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65622 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56022 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491374,65622 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491370,56022 2012 พฤษภาคม17:06x 86
Axsetupsp.resources.dll6.0.947.491407,42422 2012 พฤษภาคม17:06x 86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2711379 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/22/2012 18:30:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Dynamics AX 2012

 • kbmbsmigrate kbsurveynew kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmbsadministration kbexpertiseinter kbmt KB2711379 KbMtth
คำติชม