ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ติดตั้งตัวจัดการการดำเนินงานการ System Center 2012 เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาดข้อยกเว้น: 0x80131604

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2713047
อาการ

ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การบริหารจัดการการดำเนินงาน System Center 2012 (OpsMgr) ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด:: สตริง sql ที่เรียกใช้งานข้อยกเว้น
sp_configure 'แสดงขั้นสูงตัวเลือก' 1
กำหนดค่าใหม่
: ส่ง Exception.Type: System.Data.SqlClient.SqlException รหัสข้อผิดพลาดข้อยกเว้น: 0x80131904, Exception.Message: ระบบไม่สนับสนุนการอัพเดกิจกับแค็ตตาล็อกของระบบ
เลือกการกำหนดค่า 'แสดงตัวเลือกขั้นสูง' เปลี่ยนจาก 1 ถึง 1 เรียกใช้คำสั่งกำหนดค่าการติดตั้ง
[14: 14:01]: ข้อผิดพลาด:: StackTrace: ที่ System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError (ยกเว้น SqlException, breakConnection บูลีน)
ใน System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning()

ข้อผิดพลาด:: RunAdminScripts ล้มเหลวโดย มีข้อยกเว้นต่อไปนี้:: ส่ง Exception.Type: System.Reflection.TargetInvocationException รหัสข้อผิดพลาดข้อยกเว้น: 0x80131604, Exception.Message: ข้อยกเว้นตามเป้าหมายของการเรียก

หมายเหตุ แฟ้มบันทึกของตัวจัดการการดำเนินงานจะอยู่ที่ %LocalAppData%\SCOM\Logs

สาเหตุ

มีข้อผิดพลาด "ปรับปรุงกิจการแค็ตตาล็อกของระบบจะไม่ได้รับการสนับสนุน" ระหว่างการติดตั้งคิว Intelligent ข้อผิดพลาดนี้หมายความ ว่า SQL Server จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงของแค็ตตาล็อก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับ "การอนุญาตให้ปรับปรุง" และตั้งค่าเป็น 1 เริ่มการทำงานกับ SQL Server 2005 การปรับปรุงตารางระบบโดยตรงไม่รับการสนับสนุนดังนั้นเราจำเป็นต้องปิดใช้งานการตั้งค่านี้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพิ่มเติมในตารางและแค็ตตาล็อก

ตัวเลือก 'อนุญาตให้มีการปรับปรุง' SQL อยู่ในกระบวนการ sp_configure ที่เก็บไว้

เมื่อต้องการทดสอบถ้าเป็นสาเหตุของปัญหาของคุณ ด้วยตนเองให้เรียกใช้แบบสอบถามด้านล่างเทียบกับต้นแบบของฐานข้อมูล:

sp_configure 'แสดงขั้นสูงตัวเลือก' 1

แล้วเรียกใช้

"การกำหนดค่าใหม่" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)

ถ้าคุณประสบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ คำสั่งจะไม่ มีข้อความ " Exception.Message: ไม่สนับสนุนการปรับปรุงกิจการแค็ตตาล็อกระบบ"

การแก้ไข

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เปลี่ยนค่าเป็น "0" แบบสอบถามด้านล่าง นี้จะช่วยให้ฐานข้อมูลของ SQL เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงใด ๆ ของแค็ตตาล็อก

EXEC sp_configure 'อนุญาตให้มีการปรับปรุง' 0

แล้วเรียกใช้

"การกำหนดค่าใหม่" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)

ซึ่งจะทำงานได้สำเร็จ

เมื่อเสร็จเรียบร้อย เริ่มต้นการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การจัดการ

หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ