ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การปรับปรุงพร้อมใช้งานที่เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ SOCKS 5 ใน Lync 2010 สำหรับ iPad

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2716470
คำแนะนำ
บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่เพิ่มการสนับสนุนซ็อก สำหรับซ็อกเก็ตที่ปลอดภัย (ซ็อก) 5 ใน 2010 Lync ของ Microsoft สำหรับ iPad โดยเฉพาะ การปรับปรุงนี้ใช้กับสถานการณ์ซึ่งในแฟ้มการกำหนดค่าพร็อกซีอัตโนมัติ (PAC) ถูกใช้เพื่อตั้งค่าพร็อกซีสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายเท่านั้น

หมายเหตุ ซ็อก ซ็อก 4 ไม่ได้รับการสนับสนุน
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับ SOCKS 5 ใน Lync 2010 สำหรับ iPad ติดตั้งการปรับปรุงสะสมต่อไปนี้:
2709412 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Lync 2010 สำหรับ iPad: 2012 มิถุนายน

บันทึกย่อ
  • เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกทั้งซ็อก ซ็อกพร็อกซีและพร็อกซี HTTP มีในแฟ้ม PAC รายการซ็อก ซ็อกพร็อกซีหลังพร็อกซี HTTP

    ตัวอย่างเช่น สภาพแวดล้อมการดูแลสามารถใช้ฟังก์ชัน JavaScript ดังต่อไปนี้ในแฟ้ม PAC:
    function FindProxyForURL(url, host){return "PROXY proxy.example.com:8080; SOCKS proxy.example.com:1080; DIRECT";}
  • เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าพร็อกซีสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายบน iPad มี คลิก WiFiในการ การตั้งค่าเปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และเมนูแล้ว เลือก โดยอัตโนมัติภายใต้การ พร็อกซี HTTP หัวเรื่อง พิมพ์อยู่ของแฟ้ม PAC แล้ว
  • ถ้าการตั้งค่าพร็อกซีไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง 2010 Lync สำหรับผู้ใช้ iPad ไม่สามารถดูแฟ้ม PPT ที่ใช้ร่วมกันในการประชุม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ