ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
id="shellmenu_1" href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839" ms.title="ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
  • เครื่องหมายการค้า
  • © 2016 Microsoft
  • ftware-removal-tool" ng-href="https://www.microsoft.com/en-us/download/malicious-software-removal-tool-details.aspx" target="_self" class="ng-binding" href="https://www.microsoft.com/en-us/download/malicious-software-removal-tool-details.aspx">เครื่องมือการถอนซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (เวปไซต์ภาษาอังกฤษ)