SMTP / ทำให้การเปลี่ยนแปลงสถานะการเชื่อมต่อของ กลุ่มการกำหนดเส้นทางตัวเชื่อมต่อ needless toggling สถานะใน Exchange 2000 Server

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

271996
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
อาการ
ตัวเชื่อมต่อแบบธรรมดาจดหมายส่งผ่านโพรโทคอล/กำหนดเส้นทาง กลุ่ม (SMTP/RG) อาจเข้าสู่สถานะ "ลง" ชั่วคราว และเปลี่ยนแปลงภายในเป็นนาที "ถึง" สถานะหลังจากที่ขั้นสูงจัดคิว (AQ) retries ที่เชื่อมต่อ และกำหนดว่า มีการตอบสนองบริการ SMTP/RG ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายได้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีเซิร์ฟเวอร์ SMTP/RG บนอีกด้านหนึ่งไม่ปิดการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง เมื่อมีการเชื่อมต่ออยู่ในสถานะลง AQ สถานะการเชื่อมต่อเพื่อบ่งชี้ว่า จะอยู่ในสภาวะข้อผิดพลาด ชนิดของการเชื่อมต่อสถานะ toggling นี้สามารถเกิดขึ้นหลายครั้งในหนึ่งชั่วโมง

ปัญหานี้ให้ impacts ประสิทธิภาพการทำงานเนื่องจากจะทำให้เกิด needless สายงานการผลิตกลุ่มรุ่นเปลี่ยน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคำนวณ ResetRoutes AQ costly ปัญหานี้ยังทำให้เกิดแจ้งเตือนการดูแล needless ที่จะส่งไปผู้ดูแลระบบ Exchange 2000 ถ้ามีการกำหนดค่า Exchange 2000 เพื่อส่งการแจ้งเตือน (การทำเช่นนั้น คลิกเพื่อขยายเครื่องมือใน Exchange System Manager แล้วคลิกการขยายตรวจสอบและสถานะ).

เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน
แก้ไขปัญหาให้กับฉัน
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำ ตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard
หมายเหตุ:ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ:<a0>$$$$</a0>การแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง
เมื่อต้องการแก้ไขนี้ yorself ปัญหา แก้ไขรีจิสทรีเพื่อประวิงส่งต่อของการเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเชื่อมต่อและการเปลี่ยนแปลงของเซิร์ฟเวอร์ (DMON ข้อมูล) โดยจำนวนเวลาที่คุณระบุในรีจิสทรี คุณยังสามารถแก้ไขรีจิสทรีเพื่อกำจัดองค์ประกอบที่ซ้ำซ้อนในคิวที่ ดังนั้นองค์ประกอบ "ตัวเชื่อมต่อลง" จะถูกลบเมื่อคิวยังประกอบด้วยองค์ประกอบ "ตัวเชื่อมต่อขึ้น" ถ้าคุณกำหนดค่าการตั้งค่าเหล่านี้ Exchange 2000 เพียงส่งที่ล่าสุดตัวเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องสถานะและเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลแจ้งเมื่อคิวการลบข้อมูลใน Exchange 2000

กระบวนการStateChangeDelayค่ามีผลต่อช่วงเวลาที่ตัวเชื่อมต่อถูกทำเครื่องหมายลง และการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ของตัวเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณตั้งค่านี้ เซิร์ฟเวอร์สามารถเท่านั้นสามารถทำเครื่องหมายขึ้น หรือ ลงหนึ่งครั้งในแต่ละรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนั้นStateChangeDelayค่า

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี
เมื่อต้องการเพิ่มStateChangeDelayค่า:
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: StateChangeDelay
  ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
  radix: เลขฐานสิบ
  ค่าข้อมูล: ตั้งค่านี้กับจำนวนวินาทีที่คุณต้องการระหว่างการปรับปรุง (หากคุณไม่ได้ตั้งค่านี้ ค่าเริ่มต้นคือ 300 ซึ่งเป็น 5 นาที)
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. คุณต้องการเริ่มต้นบริการโพรโทคอลการส่งผ่านจดหมายแบบธรรมดา (Smtpsvc) และสายงานการผลิตโปรแกรมบริการ (Resvc) สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผล
ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่สองในสถานการณ์ที่ซึ่งอย่างไม่ร้ายแรงหากเป็นการเชื่อมต่อไปลงเท่านั้น เมื่อต้องการเพิ่มSuppressStateChangesค่า:
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า: SuppressStateChanges
  ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
  radix: เลขฐานสิบ
  ค่าข้อมูล: ถ้าคุณตั้งค่านี้จะมีค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ คุณระงับการเปลี่ยนแปลงสถานะการเชื่อมโยงทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์นี้ (ค่าเริ่มต้นให้เป็น 0)
 4. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 5. คุณต้องการเริ่มต้นบริการโพรโทคอลการส่งผ่านจดหมายแบบธรรมดา (Smtpsvc) และสายงานการผลิตโปรแกรมบริการ (Resvc) สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผล
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ การแจ้งเตือนล่าสุดได้มากที่สุดที่น่าจะเป็น ตัวเชื่อมต่ออัพ เนื่องจากการเชื่อมต่อลงสถานะถูกเก็บไว้สำหรับเพียงหนึ่งนาทีก่อนการเชื่อมต่อลงสถานะการย้อนกลับ AQ เมื่อมีการเชื่อมต่อขึ้นแพ็คเก็ตมาถึงที่วางแผนหลัก หมายเลขกลุ่มเวอร์ชันสายงานการผลิตจะไม่ incremented เนื่องจากการเรียก (ตามที่มีมากที่สุดอาจเกิดขึ้นในกรณี) ตัวเชื่อมต่อที่เรียบร้อยแล้วว่าจะอัพ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีเหล่านี้หลีกเลี่ยงคำนวณ ResetRoute AQ needless และ costly

ค่าเริ่มต้นของการหมดเวลาหน่วงเวลา (เมื่อมีรายการรีจิสทรีนี้ไม่ได้เปิดใช้งาน) คือ 300 วินาที หรือ 5 นาที ปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรีนี้ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ เท่านั้น นี่คือสำเร็จ ด้วยการกำหนดค่าความล่าช้าของรีจิสทรีตามความจำเป็น (ตัวอย่างเช่น การ [10 นาที] วินาที 600), และเริ่มใหม่บริการโพรโทคอลการส่งผ่านจดหมายแบบธรรมดา (Smtpsvc) และบริการของสายงานการผลิตโปรแกรม (Resvc) มีค่าเป็นไปได้สองที่คุณสามารถเพิ่มการต่อของแฟ้มเหล่านั้นถูกตั้งค่า หรือสร้างขึ้น โดยค่าเริ่มต้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
888231exchange 2003 ไม่สามารถควบคุมการปรับปรุงสถานะการเชื่อมโยงที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงรุ่นของผู้ใช้
832281ลิงค์สถานะการตัดสินค้าจากคลังและปัญหาเกี่ยวกับสายงานการผลิต ใน Exchange 2000 Server และ ใน Exchange Server 2003
fixit fix it routing master link state table lst lsa rgc force SMTP Connector linkstate up status

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 271996 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/02/2013 10:45:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbmsifixme kbfixme kbfix kbprb kbmt KB271996 KbMtth
คำติชม