ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: Event ID 322 แม้ว่าการดำเนินงานจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2723474
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) และ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) และ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) แก้ไขนำออกใช้
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีฐานข้อมูลที่มีชื่อที่มีความยาวเกือบถึงขีดจำกัดความยาวของชื่อในอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2

    หมายเหตุ ความยาวของชื่อฐานข้อมูล SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 มีขีดจำกัดของอักขระ 123
  • คุณทำการดำเนินการบางอย่างบนฐานข้อมูล การดำเนินการเหล่านี้อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างจะถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของ Windows
ในสถานการณ์สมมตินี้ event ID 322 พร้อมกับข้อความต่อไปนี้ถูกบันทึกโดยไม่คาดคิด ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของ Windows และ ใน ล็อกข้อผิดพลาดของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว:
ส่วนข้อมูลของเหตุการณ์ 8957 จาก MSSQL $ MS2008 ไม่ถูกต้อง

คุณคาดว่าเฉพาะเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เพื่อเข้าสู่ระบบในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ Windows และไม่เหตุการณ์ ID 322 หรือข้อผิดพลาด

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกใช้คำสั่ง DBCC CHECKDB บนฐานข้อมูล เหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้ควรถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของ Windows:

(DBCC CHECKDBDatabaseName) ดำเนินการโดย ชื่อผู้ใช้ ข้อผิดพลาด 0 พบและซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ 0 เวลาที่ใช้: 0 ชั่วโมง 0 นาที 0 วินาที Snapshot ของฐานข้อมูลภายในมีแบ่งจุด LSN = 00000018:0000003a:0001 และ LSN แรก = 00000018:00000039:0001

อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาด ID 322 เหตุการณ์ถูกบันทึก ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของ Windows และบันทึกข้อผิดพลาดของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากค่าไม่ถูกต้องถูกตั้งค่าสำหรับค่าคงที่ใช้ในการคำนวณความยาวของข้อมูลเหตุการณ์
การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2 Service Pack ที่ 2

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2740411 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ใน 8 ปรับปรุงที่สะสมถูกครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2723743 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 SP1

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 SP3

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 6 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 SP3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2715953 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SP3 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL ก่อนหน้านี้ แก้ไขออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 สร้าง SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่ SQL Server 2008 SP3 ถูกนำออกใช้

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 11 สำหรับ SQL Server 2008 SP2

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 11 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 สำหรับ SQL Server 2008 SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2715951 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 11 สำหรับ SQL Server 2008 SP2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 สำหรับ SQL Server 2008 SP2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2402659 สร้าง SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ