สินค้าที่จะถูกคัดลอกไปกล่องขาเข้าจะถูกประสานข้อมูลไปยังกล่องจดหมายของเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการตั้งค่าตำแหน่งการส่งไปยังแฟ้ม.pst

การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Office 2003 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2723685
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007 หรือ Microsoft Outlook 2010:
 • Outlook มีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย บน Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007 หรือ บน Microsoft Exchange Server 2010
 • Outlook ยังได้รับการกำหนดค่า การใช้โหมด Cached Exchange และ การจัดส่งข้อความอีเมลใหม่ไปยังโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) หรือแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst)
 • คุณย้าย หรือคัดลอกข้อความอีเมลหรือรายการ Outlook อื่น ๆ ไปยังโฟลเดอร์กล่องขาเข้าของคุณสำเนา
 • เก็บสำเนาของรายการที่เก็บไว้ในแคชภายในแบบออฟไลน์ Outlook (.ost) แฟ้มข้อมูล
ในสถานการณ์สมมตินี้ รายการจะไม่ออกไปยังกล่องจดหมายใน Exchange Server ดังนั้น คุณไม่สามารถเข้าถึงสินค้า โดยใช้ Outlook Web Access หรือ Outlook Web โปรแกรมประยุกต์ (OWA), Microsoft Exchange ActiveSync หรือ โดยใช้วิธีอื่น

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายของ Exchange โดยใช้โหมดออนไลน์ นอกจากนี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณย้าย หรือคัดลอกรายการ Outlook ไปยังโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจากกล่องขาเข้า
สาเหตุ
ทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการที่คุณคัดลอก หรือย้ายไปยังโฟลเดอร์กล่องขาเข้าของคุณสำเนา จะซิงโครไนส์กับกล่องจดหมาย Exchange ตั้งค่ากล่องจดหมาย Exchange เป็นตำแหน่งการส่งค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับรุ่นของ Outlook
Outlook 2010
 1. เริ่ม Outlook 2010
 2. บน ribbon บนนั้น แฟ้ม แท็บ คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้ว คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ อีกครั้ง
 3. คลิก แฟ้มข้อมูล ต่อไปนี้
 4. เลือกแฟ้มข้อมูลแบบออฟไลน์ (.ost) ของ Exchange ของคุณ แฟ้มแสดงที่อยู่ของ Microsoft Exchange SMTP ของคุณ
 5. ในการ แฟ้มข้อมูล แถบเครื่องมือ คลิก ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น.
 6. คลิก อีเมล ต่อไปนี้
 7. เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ บัญชีจะถูกแสดงเป็นชนิด Microsoft Exchange.
 8. ในการ อีเมล แท็บ คลิก เปลี่ยนแปลงโฟลเดอร์ ปุ่ม
 9. เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange บัญชีแสดงที่อยู่ของ Microsoft Exchange SMTP ของคุณ
 10. คลิก ตกลงแล้ว คลิก ปิด.
 11. เริ่ม Outlook 2010
Outlook 2007
 1. เริ่มโปรแกรม Outlook
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้.
 3. คลิก แฟ้มข้อมูล ต่อไปนี้
 4. เลือกบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณ บัญชีถูกแสดงเป็นชนิด Microsoft Exchange หรือ อัตราแลกเปลี่ยน.
 5. ในการ อีเมล แถบเครื่องมือ คลิก ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว คลิก ปิด.
 6. เริ่ม Outlook 2007
Outlook 2003
 1. Start Outlook 2003
 2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก อีเมล บัญชีผู้ใช้
 3. เลือก ดู หรือเปลี่ยนบัญชีอีเมล์ที่มีอยู่แล้ว คลิก ถัดไป.
 4. ในการ ส่งอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้ รายการแบบหล่นลง เลือกกล่องจดหมาย Exchange ของคุณ
 5. คลิก เสร็จสิ้น.
 6. เริ่ม Outlook 2003

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2723685 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/22/2012 15:51:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

 • kbmt KB2723685 KbMtth
คำติชม