ชื่อเรื่องที่ประกอบด้วยเครื่องหมายจุดคู่จะถูกปัดเศษในสภาพแวดล้อมแบบผสม Exchange Server 2003 และ Exchange Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2724188
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถมีสภาพแวดล้อมแบบผสม Microsoft Exchange Server 2003 และ Microsoft Exchange Server 2010
  • คุณได้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มไปกล่องจดหมาย A บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003
  • คุณยังมีสิทธิ์การเข้าถึงแบบเต็มไปกล่องจดหมาย B บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ด้วย
  • คุณสามารถมีข้อความอีเมล์ที่ประกอบด้วยเครื่องหมายทวิภาคหลายในบรรทัดเรื่อง ตัวอย่างเช่น ชื่อเรื่องของข้อความอีเมลที่เป็น "A:B:C:D"
  • คุณคัดลอก หรือย้ายข้อความอีเมล์จากกล่องจดหมาย A ไปยังโฟลเดอร์ในกล่องจดหมาย B โดยใช้ Microsoft Outlook ในโหมดออนไลน์
  • คุณคัดลอกข้อความอีเมลจากโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่นในกล่องจดหมาย B.
ในสถานการณ์สมมตินี้ บรรทัดเรื่องของข้อความอีเมล์ในโฟลเดอร์ปลายทางจะถูกปัดเศษขึ้น ตัวอย่างเช่น เรื่องถูกตัดทอน "A:C:D"
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange renormalizes บรรทัดเรื่องมาตรฐานให้อย่างไม่ถูกต้องถ้ามีการตั้งค่าคุณสมบัติPR_SUBJECT_PREFIXของข้อความอีเมล
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่ต่อไปนี้:
2706690 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติPR_SUBJECT_PREFIXไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ