วิธีการกู้คืนจากความเสียหายในการเก็บข้อมูล

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:272570
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

สำหรับ Microsoft Exchange 2000 Server และ Microsoft Small Business Server 2000 รุ่นของบทความนี้ ดู313184.
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการกู้คืนจากความเสียหายการเก็บข้อมูลใน 5.5 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft โดยใช้วิธีการคืนค่าแบบออฟไลน์

หมายเหตุ:บทความนี้ไม่ได้อธิบายวิธีการกู้คืนความเสียหายสำหรับพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของ Exchange Server โปรดสังเกตว่า กระบวนการที่อธิบายไว้ในบทความนี้อาจไม่แก้ไขอินสแตนซ์ทั้งหมดของความเสียหายในการเก็บข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นใน Exchange Server 5.5 ได้รับส่วนใหญ่มักจากคอมโพเนนต์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่เก็บข้อมูล เกิดความเสียหายเกี่ยวข้องกับการใด ๆ .Exchange เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (.edb) แฟ้มที่อยู่ในโฟลเดอร์ Exchsrvr\Mdbdata บนเซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้โดยทั่วไป Priv.edb แฟ้มหรือแฟ้ม Pub.edb อาจเสียหายได้

เมื่อมีการเก็บข้อมูลเสียหาย คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ไม่มีเริ่มบริการ Microsoft Exchange Server เก็บข้อมูล
 • คุณไม่สามารถหยุดการเก็บข้อมูล
 • เก็บข้อมูลหยุดการตอบสนอง และระดับการใช้งาน CPU ยังคงอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์
 • ไคลเอ็นต์ไม่สามารถดึงข้อมูล หรือส่งข้อความอีเมล ปัญหานี้ยังคงอยู่แม้เมื่อคุณหยุด และเริ่มต้นเก็บข้อมูล
 • เมื่อคุณพยายามคืนค่าฐานข้อมูล Exchange Server จากการสำรองข้อมูลแบบออฟไลน์ และจากนั้น คุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของความสมบูรณ์ของการจัดเก็บข้อมูล (Isinteg), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 4294966746: JET_errDatabaseInconsistent
ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เซิร์ฟเวอร์เดียว ไซต์เดียวที่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อไซต์
 • การสำเนาออฟไลน์ของ Pub.edb และ Priv.edb ที่มีอยู่ทั้งหมด
 • ไม่มีใช้เซิร์ฟเวอร์การจัดการคีย์
 • เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Small Business Server 4.5 อย่างไรก็ตาม หลักการสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ Exchange Server 5.5 อื่น ๆ ส่วนใหญ่ที่มีตั้งค่าไว้ในการกำหนดค่า องค์กรเดียว ไซต์เดียว
หมายเหตุ:การตั้งค่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อคืนค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

แก้ไข

การแยกความเสียหายในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยคุณในการเก็บข้อมูลสาธารณะ และส่วนตัว การกู้คืนทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถกู้คืนไฟล์ข้อมูลจากแหล่งอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้เป็นฐานข้อมูลการ Exchange Server ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 กิกะไบต์ [GB]), ทำสำเนาของแฟ้ม Pub.edb และ Priv.edb For larger databases, if you do not have sufficient disk space to copy the files, use a tape backup system or another offline storage utility.

To troubleshoot the information store:
 1. Try to start the information store. Make a note of any error messages or any event ID messages that occur.
 2. Use the Eseutil.exe command-line tool to check the consistency of the information store databases. If a database is consistent, all the log files are committed to the store. If the database is not consistent, the database may not be corrupted. For example, the log files may not be committed to the database yet. To check the consistency of the public and private information store databases, type the following commands at the command prompt, and then press ENTER after each line:
  c:\exchsrvr\bin>eseutil /mh ..\mdbdata\priv.edb

  c:\exchsrvr\bin>eseutil /mh ..\mdbdata\pub.edb
  หมายเหตุ:This example assumes that you run the Eseutil.exe command-line tool from the ExchSrvr\Bin folder, and that the .edb files are located in the ExchSrvr\Mdbdata folder.

  To verify that the .edb file is consistent, check the output that appears in the "State" line in the output. To send the output of this command directly to a text file, modify the command line as follows:
  c:\exchsrvr\bin>eseutil /mh ..\mdbdata\priv.edb >mypriv.txt

  c:\exchsrvr\bin>eseutil /mh ..\mdbdata\pub.edb >mypub.txt
  To display the text directly on the screen, type| moreat the end of the command.

  If the Pub.edb and Priv.edb files in the ExchSrvr\Mdbdata folder are not located on the same drive as the ExchSrvr\Bin folder that you are running the command from, replace the "..\mdbdata\priv.edb" portion of the command with the full path of the Priv.edb and the Pub.edb files. If both the Pub.edb and Priv.edb files are consistent, go to step 6.

  If one of the databases is inconsistent, try to perform a soft recovery of the files to see if there are copies of the log files that are stored in the Mdbdata folder. If you do not have the log files, you cannot complete the soft recovery process. When you perform a soft recovery, uncommitted logs are committed to the information store database.

  To initiate a soft recovery, type the following commands at the command prompt. The first command initiates a soft recovery on the private information store. The second command initiates a soft recovery on the public information store:
  c:\exchsrvr\bin>eseutil /r /ispriv

  c:\exchsrvr\bin>eseutil /r /ispub
  This command permits you to recover the databases (if the databases are fully recoverable). To confirm this behavior, repeat this step, and then run theeseutil /mhcommand again. If the "State" line of the output is changed to "Consistent" for both the public and private information store, go to step 6.
 3. If either of the databases is inconsistent, and theeseutil /rcommand does not return the databases to a consistent state, use the Eseutil.exe tool to perform a hard repair.

  หมายเหตุ:When you use the following command, you may lose some Exchange Server data, including the messages that are contained in the log files that are not yet committed to the information store database. The following command is ahardor forcible state recovery command. Only use this command if the public or private information stores do not return to a consistent state after you perform step 2 earlier in this article.

  To perform a hard repair, follow these steps:
  • To return Priv.edb to a consistent state, type the following command at the command prompt, and then press ENTER:
   c:\exchsrvr\bin>eseutil /p /ispriv
  • To return Pub.edb to a consistent state, type the following command at the command prompt, and then press ENTER:
   c:\exchsrvr\bin>eseutil /p /ispub
  For more information about the ramifications of performing a "hard" repair of an Exchange database, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  259851Ramifications of running the eseutil /p or edbutil /d /r command in Exchange
 4. Delete all .log and .chk files in the ExchSrvr\Mdbdata folder on the server. Additionally, if the Temp.edb file exists in the ExchSrvr\Mdbdata folder, delete it.
 5. Start the Microsoft Exchange Information Store service to verify that the databases are working. When you confirm that the Exchange Information Store service starts successfully, stop the Exchange Information Store service.

  หมายเหตุ:If the Exchange Information Store service does not start, verify that the database is in a consistent state. To do so, see step 2 earlier in this article.
 6. Defragment the database that you just repaired. To do so:

  หมายเหตุ:You must have available hard disk space equal to 110 percent of the size of the database that you want to defragment.
  • To defragment Priv.edb, type the following command at the command prompt, and then press ENTER:
   c:\exchsrvr\bin>eseutil /d /ispriv
  • To defragment Pub.edb, type the following command at the command prompt, and then press ENTER:
   c:\exchsrvr\bin>eseutil /d /ispub
   หมายเหตุ:If the private and the public information store databases are large, this step may take some time.

   If you receive an error message that indicates that there is not sufficient hard disk space to run the command, copy the ExchSrvr\Bin folder to a drive with more space, and then run the command from that location.For additional information about how to resolve this error message, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
   192185วิธีการจัดเรียงข้อมูลโดยใช้อรรถประโยชน์ Eseutil (Eseutil.exe)
 7. ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Isinteg.exe เพื่อซ่อมแซม Pub.edb และ Priv.edb โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้รันการทดสอบในพื้นที่ทั้งหมดของแต่ละฐานข้อมูล และรายงานผลลัพธ์ นอกจากนี้พยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มันพบ
  • เมื่อต้องการแก้ไข Priv.edb พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
   การแก้ไข c:\exchsrvr\bin>isinteg - pri- - การทดสอบ alltests
  • เมื่อต้องการแก้ไข Pub.edb พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
   การแก้ไข c:\exchsrvr\bin>isinteg - pub- - การทดสอบ alltests
  คุณได้รับรายงานสรุปที่บ่งชี้จำนวนที่ใช้ในการทดสอบที่ถูกเรียกใช้งาน หมายเลขคำเตือน หมายเลขข้อผิดพลาดที่พบ จำนวนที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่คุณพยายาม และเวลาใช้สำหรับการให้โปรแกรมทำงาน ถ้าไม่มีคำเตือน ข้อผิดพลาด หรือแก้ไข เรียกใช้คำสั่งอีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าจะมีอยู่ไม่มีคำเตือน ข้อผิดพลาด หรือแก้ไข

  หมายเหตุ:ในบางสถานการณ์ คำเตือน ข้อผิดพลาด หรือเดียวกันแก้ไขรายงานทุกครั้งที่คุณเรียกใช้โปรแกรม ถ้าคุณได้รับคำเตือนที่เดียวกัน ข้อผิดพลาด หรือแก้ไขสามครั้งในแถว ไปที่ขั้นตอนถัดไป ข้อผิดพลาดอาจเกิดจากสิ่งที่แนบมากับอีเมลที่เสียหายหรือคล้ายกัน ไม่มีข้อผิดพลาดในการเล่นซ้ำไม่ให้คุณเริ่มการทำงานเก็บข้อมูล ถ้าคุณสามารถเริ่มทำงานเก็บข้อมูล ถ้าเสถียร และ ถ้าข้อผิดพลาดและข้อความแจ้งเตือนต่อไปที่จะรายงานหลังจากที่คุณได้รัน Isinteg.exe หลาย ๆ ครั้ง การใช้เครื่องมือ Exmerge.exe เพื่อซ่อมแซมการเก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Exmerge.exe ให้ดูที่ส่วน "การใช้ใน Exmerge.exe Tool" ในบทความนี้
 8. กำลังพยายามเริ่มการทำงานของฐานข้อมูลการเก็บข้อมูล ถ้ามีการเก็บข้อมูลเริ่มต้น ไปที่ขั้นตอนที่ 9 ถ้าไม่มีการทำงานเก็บข้อมูล และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด-1011 คุณต้องคืนค่า Pub.edb และ Priv.edb ไปยังสถานะที่เก็บข้อมูลสามารถรู้จักเหล่านั้น เมื่อต้องการทำเช่นนั้น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  c:\exchsrvr\bin>isinteg - โปรแกรมปรับปรุง
  หมายเหตุ:บริการไดเรกตอรี Exchange ของ Microsoft ต้องใช้งานเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนี้ คำสั่งนี้ทำงานสำหรับการชนและฐานข้อมูลส่วนตัว

  คำสั่งนี้ทำงานสำหรับการชนและฐานข้อมูลส่วนตัว คุณไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณทำการคืนค่าแบบออนไลน์ของข้อมูลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด-1011 เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานเก็บข้อมูล ทำตามขั้นตอนนี้
 9. เริ่มต้นเก็บข้อมูล
 10. การทำงานเก็บข้อมูลการบริการ/ไดเรกทอรี (DS / IS) Adjuster ความสอดคล้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น ให้ดู "การใช้เก็บข้อมูลการบริการ/ไดเรกทอรี (DS / IS) ส่วน Adjuster ความสอดคล้องในบทความนี้ DS การ / IS Adjuster ความสอดคล้องถูกใช้ในสถานการณ์การกู้คืนความเสียหายคุณไม่สามารถคืนค่าโฟลเดอร์ที่กู้คืนคอมพิวเตอร์ หรือตำแหน่งเก็บข้อมูล (Priv.edb หรือแฟ้ม Pub.edb) จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกู้คืนด้วยชื่อที่แตกต่างจากที่เซิร์ฟเวอร์เดิม If you did not lose the directory service or you did not reinstall Exchange Server to a clean folder, then you do not have to run this tool.

  หมายเหตุ:If you use this tool and you have multiple sites in your Exchange Server organization or multiple servers in your Exchange Server site, public folders may be rehomed unexpectedly.
For additional information about the DS/IS Consistency Adjuster, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
182979Function and effects of running the DS/IS Consistency Adjuster

To Use the DS/IS Consistency Adjuster

To run the Exchange Server Consistency Adjuster:
 1. Start the Exchange Server Administrator program.
 2. ขยายconfigurationขยายเซิร์ฟเวอร์แล้ว คลิกServername.
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการขั้นสูงแท็บ
 4. คลิกConsistency Adjuster, click to select all the check boxes underการดำเนินงานแล้ว คลิกตกลง.
The DS/IS Consistency Adjuster runs on both the public and private information stores.

If you perform this recovery operation on another server, or if you removed and reinstalled Exchange Server on this server and do not have a working copy of the directory store (Dir.edb), there are two methods for recovering user mailboxes. For both these methods, you must re-create any distribution lists and memberships to those distribution lists that were lost.

วิธีที่ 1

If you can access user accounts, start the Exchange Server Administrator program, and then clickExtract Windows NT Account Listในการเครื่องมือเมนู Make sure that you extract the user list from the domain and not from the local computer. This procedure permits you to create a file that contains a list of all the Windows NT users.

After you create the file, on theเครื่องมือmenu, clickDirectory Import. When you import this list, all the recipient mailboxes are restored. You may want to run the DS/IS Consistency Adjuster again after you perform this step.

วิธีที่สอง

If you do not have access to the Windows NT user accounts for these recipients, you must manually re-create all the Windows NT user accounts with the same user names. After you do so, start the Exchange Server Administrator program, and then clickExtract Windows NT Account Listในการเครื่องมือเมนู Make sure that you extract the user list from the domain, and not from the local computer. This procedure enables you to create a file that contains a list of all the Windows NT users.

After the file is created, on theเครื่องมือmenu, clickDirectory Import. When you import this list, all the recipients’ mailboxes are restored.

After you complete either of these methods, if the mailbox has not been restored, you may have created a user account that has a name that is different from the previous Exchange Server recipient.

At this point, you can expect the server to function and the users to be able to retrieve e-mail.

To Use the Exmerge.exe Tool

If the information store starts, but there are other issues that you have to troubleshoot, use the Exmerge.exe tool to export all the user's mailboxes to .pst files. After you do so, merge the .pst files to user mailboxes in a new Priv.edb file. If you use offline storage for mail (.ost files), you have to move the .ost files to a .pst file before you start this procedure to prevent you from losing any .ost data. Note that the Exmerge.exe tool only permits you to move user mailboxes. You cannot use Exmerge.exe to move specific Exchange Server configuration properties such as connector settings, Microsoft Outlook settings, or client-side rules. You cannot use Exmerge.exe to move distribution lists, memberships in those distribution lists, or public folders. If you tried this procedure, you must re-create or reconfigure the distribution lists manually. This procedure also destroys your single instance store for messages up to that point. As a result, the Exchange Server databases run the risk of growing substantially.

For additional information about the Exmerge.exe tool, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
174197Microsoft Exchange Mailbox Merge program (Exmerge.exe) information
To download the Exmerge.exe tool, visit the following Microsoft Web site:หมายเหตุ:This version of Exmerge.exe was publicly used to deal with the "Love Bug" virus. That is why the download package is named Iloveyouhlpi.zip.

After you download and extract the Exmerge.exe utility, delete the Exmerge.ini file that is located in the folder where you extracted the files. This procedure prevents errors from occurring while you are running the Exmerge.exe utility.
 1. Make sure that users are not currently running an e-mail client program and accessing e-mail messages on the server.
 2. Run Exmerge.exe using step 1 of the two-step merge process, and then enter all users.
 3. When the Exmerge.exe operation is complete, stop the Exchange Server Information Store service.
 4. เปลี่ยนชื่อ Pub.edb และ Priv.edb แฟ้มในโฟลเดอร์ ExchSrvr\Mdbdata บนเซิร์ฟเวอร์ ลบแฟ้มอื่น ๆ ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ลบ Pub.edb และ Priv.edb แฟ้มที่คุณเปลี่ยนชื่อจนกว่าหลังจากที่คุณไม่แน่ใจว่าการผสานเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 5. เริ่มต้นเก็บข้อมูล Exchange Server บริการ
 6. ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เริ่มต้น Outlook และส่งข้อความอีเมลของผู้ใช้ทั้งหมดในสมุดที่อยู่ส่วนกลางของ Exchange Server

  หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ ขั้นตอนที่ 2 ของ Exmerge.exe มีสองขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลผสานไม่แสดงว่า มีกล่องจดหมายใด ๆ พร้อมใช้งานการกู้คืน
 7. เรียกใช้ Exmerge.exe โดยใช้ขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการผสานมีสองขั้นตอน และจากนั้น ป้อนผู้ใช้ทั้งหมด เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ กำลังย้ายข้อความอีเมล์ที่ถูกจัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้ในแฟ้ม.pst ไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server
ตอนนี้คุณมีแฟ้ม Priv.edb ใหม่ที่ประกอบด้วยสำเนา fresh ของข้อความจดหมายทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าข้อมูล Exchange Server เก็บ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
231299เก็บข้อมูลที่ส่งกลับข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการ 335544375
162354DS_E_COMMUNICATIONS_PROBLEM ISINTEG - โปรแกรมปรับปรุงการทำงานอยู่
172813การแก้ไขปัญหาการใช้งาน CPU สูง โดย Store.exe
242364เก็บข้อมูลไม่ได้เริ่มทำงานหลังจากการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์กับ 4294966277
219419ข้อมูลที่เก็บหยุดโดยไม่คาดคิด และไม่สามารถซ่อมแซมได้
259688วิธีการใช้อรรถประโยชน์ Exmerge เพื่อดึงข้อมูลจากที่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่เสียหาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนความเสียหายของ Exchange ให้ดูที่เอกสารทางเทคนิคการกู้คืนความเสียหาย 5.5 การแลกเปลี่ยน โดยแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Isinteg.exe และ Eseutil.exe ให้ดูที่เอกสาร Eseutil.rtf และ Isinteg.rtf ที่อยู่ในโฟลเดอร์ ExchSrvr\Server\Support\Utils ของซีดีของเซิร์ฟเวอร์ Exchange
XADM IS, smallbiz, SBS GAB .edb pub.edb priv.edb .ost .log isinteg.exe และ eseutil.exe

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 272570 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 21:37:26 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbdownload kberrmsg kbhowto kbmt KB272570 KbMtth
คำติชม