การแก้ไข: แบบ 32 บิตตัวรวมธุรกรรมหรือตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับแอพลิเคชันของโปรแกรมประยุกต์ล้มเหลวใน Server 2010 รวมโฮสต์ 64 บิต

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2729431
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมี Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 หรือเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ Microsoft 2009installed บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิตของ Windows Server
  • คุณใช้ตัวรวมธุรกรรม (เว) หรืออะแดปเตอร์ BizTalk Microsoft สำหรับโฮสต์แอพลิเคชัน (BAHA) เพื่อรวมเข้ากับแอพลิเคชันโฮสต์ IBM
  • แอพลิเคชันเวหรือ BAHA กำลังทำงานเป็นกระบวนการแบบ 32 บิต
ในสถานการณ์นี้ คุณพบอาการต่อไปนี้:
  • 32 บิตเวหรือ BAHA โปรแกรมประยุกต์พบข้อยกเว้นแอพลิเคชัน
  • คุณไม่ได้รับข้อมูลการติดตามเวเมื่อมีการเปิดใช้งานตัวเลือกการสืบค้นกลับเว Windows-Initiated การประมวลผล (WIP)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเวไม่สร้างรีจิสทรีที่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้บนระบบ 64 บิตเมื่อไม่มีการติดตั้งคอมโพเนนต์เครื่องมือออกแบบเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cedar

ไม่ได้ติดตั้งคอมโพเนนต์เครื่องมือออกแบบยกเว้นว่า Microsoft Visual Studio ถูกติดตั้งบนระบบ ถ้าพารามิเตอร์ของรีจิสทรีเหล่านี้หายไป โปรแกรมประยุกต์ 32 บิตเวและ BAHA อาจพบข้อยกเว้นแอพลิเคชัน นอกจากนี้ ถ้ารายการรีจิสทรีเหล่านี้หายไป ติดตาม WIP เวไม่ได้เปิดใช้ได้อย่างถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงสะสม

เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ 2010

การแก้ไขที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 เมื่อต้องการขอรับการปรับปรุง 5 ที่สะสม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2728515 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับโฮสต์รวม Server 2010

เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ 2009

แก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ เมื่อต้องการขอรับ 7 ปรับปรุงสะสม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2975320 ปรับปรุงสะสม 7 สำหรับเซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ 2009
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่มีใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ตัวรวมธุรกรรมและตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับข้อมูลการกำหนดค่าสำหรับกระบวนการ 32 บิตบนระบบ 64 บิต:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cedar

แทน รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้จะใช้สำหรับกระบวนการเวและ BAHA ทั้งหมด:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cedar
ข้อสงวนสิทธิ์ข้อมูลของบุคคลที่สาม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2729431 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/19/2014 13:33:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Host Integration Server 2010, Microsoft Host Integration Server 2009

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2729431 KbMtth
คำติชม