ข้อมูลเสียหายเมื่อโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตเก็บพยายามที่คัดลอกข้อมูลไป RAM ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2732471
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ต Storport เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่สนับสนุนคุณลักษณะการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง (DMA) และต้องมีบัฟเฟอร์ i/o ของแมปสำหรับอ่าน และเขียนการดำเนินงาน
 • โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตข้อมูล I/O ที่จัดสรร และจากนั้น โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่คัดลอกข้อมูล I/O ในหน่วยความจำ
 • โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่ใช้ข้อมูลคัดลอกแทนที่เป็นพื้นที่ DMA เพื่อดำเนินการ I/O
ในสถานการณ์นี้ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำเสียหาย

ตัวอย่างเช่น เมื่อโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่ใช้ฟังก์ชันmemcpyเมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลไปบัฟเฟอร์ i/o ของแมป ข้อมูลที่คัดลอกของโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตเสียหาย

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์จะใช้ระบบปฏิบัติการ 32 บิตที่ไม่มีอยู่จริงที่อยู่ส่วนขยาย (PAE) เปิดใช้งาน และที่มีตัวควบคุม DMA 32 บิตติดตั้ง
 • คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิตที่มีลักษณะการทำงานการตรวจสอบ DMA เปิดใช้งานในเครื่องมือ Verifier โปรแกรมควบคุม

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตเมื่อต้องดำเนินการ I/O โดยการใช้อุปกรณ์หลักบัส DMA ที่คาดว่าจะเป็นของฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer (HAL) เมื่อโปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่เก็บข้อมูล และใช้บัฟเฟอร์เพื่อให้การดำเนินการ I/O ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ที่อยู่ของบัฟเฟอร์ปลายทางไม่ได้ที่อยู่ของบัฟเฟอร์ที่ HAL ที่คาดว่าจะเป็น ดังนั้น เมื่อ HAL ใช้เพจที่มีอยู่จริงชั่วคราวในลักษณะการทำงานของ DMA เพจที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับหน้าเสมือนที่อธิบายไว้ในรายการ-gather กระจาย

หมายเหตุHAL ใช้การกำหนดบัฟเฟอร์คู่เมื่ออยู่ที่อยู่ที่บัสอะแดปเตอร์การจึงไม่สามารถเข้าถึงเพจที่มีอยู่จริง นอกจากนี้ HAL ใช้เพจที่ถูกปันส่วนให้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้สามารถอ่านจาก หรือเขียนไปยังการดำเนินการ I/O ที่อะแดปเตอร์
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้รับไปยังที่อยู่ที่ปัญหาที่ลายเซ็นดิจิทัลกับแฟ้มผลิต และเซ็นชื่อ โดย Microsoft จะหมดอายุก่อนกำหนด อธิบายไว้ใน ความปลอดภัยของ Microsoft 2749655 คำแนะนำ.

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 สนับสนุนค่าSTOR_MAP_ALL_BUFFERS_INCLUDING_READ_WRITEในฟิลด์สมาชิกMapBuffersของโครงสร้าง StorPort HW_INITIALIZATION_DATA

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่สามารถจัดสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ไมล์สโตน (RTMSPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์ไมล์สโตนสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMสาขาบริการ
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1สาขาบริการ
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • เซอร์วิสของ GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จำหน่ายกันอย่างกว้างขวางกับการตัดสินค้าที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญยิ่ง สาขาบริการของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Storport.sys6.1.7600.17126146,80014-201218:43x 86
Storport.sys6.1.7600.21326149,36014-201218:43x 86
Storport.sys6.1.7601.17956148,87219-201204:16x 86
Storport.sys6.1.7601.22114149,36019-201204:22x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Storport.sys6.1.7600.17126187,76014-201219:35x 64
Storport.sys6.1.7600.21326188,78414-201219:37x 64
Storport.sys6.1.7601.17956190,34419-201205:04x 64
Storport.sys6.1.7601.22114190,85619-201206:01x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Storport.sys6.1.7600.17126433,52014-201218:31IA-64
Storport.sys6.1.7600.21326430,44814-201218:48IA-64
Storport.sys6.1.7601.17956428,91219-201203:44IA-64
Storport.sys6.1.7601.22114430,47219-201204:27IA-64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างHW_INITIALIZATION_DATA (Storport) ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีรับประกัน โดยนัย หรือ อื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มปรับปรุง-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,719
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,773
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_00d5a42e14961b069c9e9f539b28a064_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_23879a9179dc035d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_3917bc405db8bedd153324174d09b02c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17126_none_190ddd056cc4a879.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_39b14efa2b6795cb35f8effcf4679339_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17956_none_8c3a51678ed6fa58.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_dc65971a0332c8ce3ed87ff905a1d529_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21326_none_17d355f16dcace15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17126_none_27946a0a91510c48.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,132
วัน (UTC)14-2012
เวลา (UTC)19:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21326_none_281e08bbaa6ea939.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,725
วัน (UTC)14-2012
เวลา (UTC)19:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17956_none_295a81108e8f95ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,725
วัน (UTC)19-2012
เวลา (UTC)04:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_2a0d3519a78ec686.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,725
วัน (UTC)19-2012
เวลา (UTC)04:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มAmd64_78cb237bac638445096d758f17ab9839_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17126_none_42034a4d46d532ab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b472eaed264329038c4bda7fd3d64cd3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17956_none_9af5776f8a8f07df.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_bb185978bde8cbeef56e1898068ab400_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21326_none_bb1357f19317a14a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c3d912f109e2f378fe79f3387b69d1c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_d3962885051389e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17126_none_83b3058e49ae7d7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,134
วัน (UTC)14-2012
เวลา (UTC)20:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21326_none_843ca43f62cc1a6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,727
วัน (UTC)14-2012
เวลา (UTC)20:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17956_none_85791c9446ed0722.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,727
วัน (UTC)19-2012
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_862bd09d5fec37bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,727
วัน (UTC)19-2012
เวลา (UTC)06:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มปรับปรุง-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,153
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,215
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มIa64_adc69c65939efb8a1219fdd46b03ff98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17956_none_8846ee9f4fac0ef7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_bf417d4949553ac1c2a24f6f2b528df9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_863eb5239c0fb53e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_c030417ab2bb03fd2ea2748db2c47b86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21326_none_4c44e24e44125a10.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_f6231baaedc5f740de5b74b3a74507b7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17126_none_18419d88295dacc5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17126_none_27960e00914f1544.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,133
วัน (UTC)14-2012
เวลา (UTC)20:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21326_none_281facb1aa6cb235.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,726
วัน (UTC)14-2012
เวลา (UTC)20:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17956_none_295c25068e8d9ee8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,726
วัน (UTC)19-2012
เวลา (UTC)05:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22114_none_2a0ed90fa78ccf82.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,726
วัน (UTC)19-2012
เวลา (UTC)05:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มปรับปรุง-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,909
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,947
วัน (UTC)20-2012
เวลา (UTC)03:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2732471 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/10/2012 16:37:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2732471 KbMtth
คำติชม