2733946 การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับใน.NET Framework 2.0 SP2 บน Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2733946
สรุป
บทความนี้อธิบายการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วน 2733946 สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แสดงการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงานใน SP2 .NET Framework 2.0

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

การตัดสินค้าจากคลังที่ได้รับการแก้ไข

ฉบับที่ 1

โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) หรือ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) อาจล้มเหลวภายใต้หนัก และเกิดข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:
ชนิดข้อยกเว้น: System.InvalidOperationException
ข้อความ: แทรก Hashtable ล้มเหลว ปัจจัยการโหลดที่สูงเกินไป

หมายเหตุ ข้อยกเว้นเกิดขึ้นใกล้กับด้านบนของกองซ้อนโทรต่อไปนี้:
  • System.Runtime.Serialization.SerializationEventsCache.GetSerializationEventsForType

ปัญหาที่ 2

เมื่อบางคอมโพเนนต์พยายามที่เก็บรวบรวมแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับการจัดการข้อมูล ควบคุมภายในวิธีการEnumMemDumpAllThreadsStackพบข้อจำกัดการวนซ้ำถ้าโครงสร้างที่เก็บรายการของเธรดเกิดความเสียหาย การวนซ้ำภายในคอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูล (DAC) ทำให้การใช้งาน CPU กับ spike 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อมีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล การแก้ไขนี้ช่วยหลีกเลี่ยงเงื่อนไขนี้ nonresponse โดยการจัดการหน่วยความจำของกระบวนการเป้าหมายเสียหาย
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีใน.NET Framework 2.0 SP2 ติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
  • Windows Vista Service Pack (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าแฟ้มที่ได้รับผลกระทบใด ๆ ที่กำลังถูกใช้เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เราขอแนะนำให้ คุณปิดโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework ทั้งหมดก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72809-201111:31ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17209-201111:31ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75609-201111:31ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.57334,550,65626-ก.ค.-201212:01x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34209-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74809-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74809-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14809-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32009-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28809-201111:34ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.5733990,28826-ก.ค.-201212:01x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.57335,927,49626-ก.ค.-201212:01x 86
Sos.dll2.0.50727.5733389,67226-ก.ค.-201212:01x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72815 2011 พฤศจิกายน15:06ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17215 2011 พฤศจิกายน15:06ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75615 2011 พฤศจิกายน15:07ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.57334,567,04026-ก.ค.-201210:59x 64
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34215 2011 พฤศจิกายน15:08ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79415 2011 พฤศจิกายน15:08ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28415 2011 พฤศจิกายน15:08ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38415 2011 พฤศจิกายน15:08ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29415 2011 พฤศจิกายน15:08ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74815 2011 พฤศจิกายน15:08ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74815 2011 พฤศจิกายน15:08ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14815 2011 พฤศจิกายน15:08ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32015 2011 พฤศจิกายน15:08ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28815 2011 พฤศจิกายน15:09ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.57331,756,75226-ก.ค.-201210:59x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.57339,991,21626-ก.ค.-201210:59x 64
Sos.dll2.0.50727.5733485,92826-ก.ค.-201210:59x 64
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72809-201111:31ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17209-201111:31ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75609-201111:31ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.57334,550,65626-ก.ค.-201212:01x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34209-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79409 - Sep-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74809-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74809-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14809-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32009-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28809-201111:34ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.5733990,28826-ก.ค.-201212:01x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.57335,927,49626-ก.ค.-201212:01x 86
Sos.dll2.0.50727.5733389,67226-ก.ค.-201212:01x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72815-มีนาคม-201105:43ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17215-มีนาคม-201105:43ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75615-มีนาคม-201105:46ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.57334,009,98426-ก.ค.-201211:58IA-64
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34215-มีนาคม-201105:51ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79415-มีนาคม-201105:51ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28415-มีนาคม-201105:51ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38415-มีนาคม-201105:51ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29415-มีนาคม-201105:51ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74815-มีนาคม-201105:52ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74815-มีนาคม-201105:52ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14815-มีนาคม-201105:52ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32015-มีนาคม-201105:52ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28815-มีนาคม-201105:55ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.57333,083,34426-ก.ค.-201211:58IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.573320,350,02426-ก.ค.-201211:59IA-64
Sos.dll2.0.50727.5733873,53626-ก.ค.-201211:59IA-64
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72809-201111:31ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17209-201111:31ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75609-201111:31ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.57334,550,65626-ก.ค.-201212:01x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34209-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79409 - Sep-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29409-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74809-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74809-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14809-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32009-201111:33ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28809-201111:34ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.5733990,28826-ก.ค.-201212:01x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.57335,927,49626-ก.ค.-201212:01x 86
Sos.dll2.0.50727.5733389,67226-ก.ค.-201212:01x 86
หมายเหตุ เนื่องจาก มีการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2733946 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/15/2012 19:03:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

  • kbqfe kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbmt KB2733946 KbMtth
คำติชม