การแก้ไข: ข้อผิดพลาดข้อความ "ไม่พบ ISAM ที่" หลังจากติดตั้งรับการแปล Visual Basic 6.0 Service Pack 4 และรุ่น Service Pack 5

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:273458
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ใน Visual Basic 6.0 ด้วย Visual Studio 6.0 Service Pack 4 (SP4) หรือ Visual Studio 6.0 Service Pack 5 (SP5) การติดตั้ง ถ้าคุณได้ทำการคอมไพล์ และรันโปรแกรมภาษาท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยอินทรินสิกข้อมูลควบคุมด้วยการปลอดปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นฐานข้อมูล Microsoft Access 2000 :
ไม่พบ ISAM ที่
ปัญหาเกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบรวม (IDE)

ปัญหานี้ใช้กับรุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของ Microsoft Windows และ Visual Basic เท่านั้น มีหลายสาเหตุอื่น ๆ สำหรับข้อผิดพลาดนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
209805คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พบ ISAM ที่" หรือแฟ้มบางชนิดจะหายไปเมื่อคุณนำเข้าแฟ้ม ส่งออกแฟ้ม หรือเชื่อมโยงแฟ้มใน Access 2000
257819วิธีการใช้ ADO กับข้อมูล Excel จาก Visual Basic หรือ VBA
สาเหตุ
Visual Studio 6.0 SP4 และ SP5 6.0 Studio เสมือนไม่ส่ง Dll ที่ประกอบด้วยทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับ Microsoft Access 2000 (ตัวอย่างเช่น vb6it.dll สำหรับภาษาอิตาลี) ด้วย consequence โปรแกรมภาษาท้องถิ่นที่คอมไพล์แล้วโหลด Dll เหล่านี้รุ่น Visual Studio Service Pack 3 (SP3) และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในส่วน "อาการ"

ทำงานของโปรแกรมได้อย่างถูกต้องใน IDE เนื่องจาก IDE (VB6.exe) ใช้เป็นภาษาท้องถิ่น VB6IDE.dll ซึ่งถูกรวมอยู่ในการ SP4 6.0 Studio เสมือนและ SP5 6.0 Studio ที่มองเห็น
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

จุดบกพร่องนี้ได้ถูกแก้ไขใน service pack ล่าสุดของ Microsoft Visual Studio 6.0 การดาวน์โหลด service pack ล่าสุดสำหรับ Visual Studio 6.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
vb6it VB6 VB6IDE

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 273458 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 21:42:33 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbvs600sp6fix kbbug kbfix kbmt KB273458 KbMtth
คำติชม