ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่ปรากฏไอคอน Network and dial-up connection เมื่อคุณใช้คำสั่ง เพื่อกำหนดระดับ impersonation level เป็น anonymous

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:273461
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากการใช้ Dcomcnfg.exe เพื่อตั้งค่านี้ระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นการตั้งค่าไม่ระบุชื่อรายการที่ถูกก่อนหน้านี้กำหนดไว้ภาย ใต้เครือข่ายและการเรียกเลขหมาย- อัพเชื่อมต่อ จะไม่ปรากฏขึ้น

นอกจากนี้ ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่ทางลัดบนเดสก์ท็อปที่ชี้ไปที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เครือข่ายและการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์วัตถุ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "การเชื่อมต่อเครือภายในเครื่องไม่สามารถพบ
สาเหตุ
ใช้ Windows Explorerระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นการตั้งค่าการเข้าถึงวัตถุเครือข่ายและการเรียกผ่านสายโทรศัพท์การเชื่อมต่อ การเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อไม่มีการเข้าถึงที่เพียงพอสำหรับ Windows Explorer เพื่อแสดงรายละเอียดของวัตถุเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
254631ไอคอน network and dial-up connections อาจสูญหายไป
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ใช้ Dcomcnfg.exe การตั้งค่าใหม่ระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นการตั้งค่า:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dcomcnfgแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการคุณสมบัติการเริ่มต้นแท็บ คลิกการตั้งค่าใด ๆ อื่นที่ไม่ใช่ไม่ระบุชื่อในการระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นกล่อง การตั้งค่าเริ่มต้นคือระบุ.
หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เครือข่ายและการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์วัตถุทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงได้อีกครั้ง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
วิธี Dcomcnfg.exe ออนไลน์ context-sensitive ใช้สำหรับการตั้งค่าระดับการเลียนแบบค่าเริ่มต้นไม่ถูกต้อง โปรแกรมเน้นที่การตั้งค่าของผู้รับมอบสิทธิ์ไม่สนับสนุนใน Windows 2000 และเท่าที่ไม่ระบุชื่อไม่สนับสนุน

อย่างไรก็ตาม บทความที่จะอยู่ที่ http://msdn.microsoft.com/library/psdk/com/cme_e2z_2jco.htm ระบุจริงตำแหน่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งค่าของผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนใน Windows 2000 และไม่ระบุชื่อไม่ใช่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 273461 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 21:42:56 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbprb kbmt KB273461 KbMtth
คำติชม