ไคลเอ็นต์จดหมายที่ไม่ใช่ UTF-8 ทราบว่าไม่สามารถดูข้อความที่ส่งจาก Exchange 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:273615
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Internet Explorer 5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าไป ในการเข้าไปยัง Microsoft Outlook Web Access (OWA) และส่งข้อความ ผู้รับที่มีไคลเอ็นต์จดหมายที่ไม่ใช่ Unicode แปลรูปแบบ-8 (UTF-8) ไม่ทราบสามารถดูข้อความ
การหลีกเลี่ยงปัญหา
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เปิดคุณลักษณะการใช้ อักขระที่ภูมิภาคบน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, ชนิดServices.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. หยุดบริการ MSExchangeIS
 3. หยุดบริการ W3SVC
 4. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 5. ในการเปิดกล่อง ชนิดregedit.
 6. ค้นหาตำแหน่งของคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB
  \OWA\UseRegionalCharset
 7. บนเครื่องแก้ไขเมนู คลิกการปรับเปลี่ยน.
 8. ในการข้อมูลค่ากล่อง ชนิด1แล้ว คลิกจบการทำงาน.
 9. บนเครื่องรีจิสทรีเมนู คลิกจบการทำงาน.
 10. เริ่มบริการ MSExchangeIS
 11. เริ่มบริการ W3SVC
หมายเหตุถ้าคีย์รีจิสทรีไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถสร้าง ดังกล่าว เมื่อต้องการสร้างคีย์รีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA
 3. คลิกแก้ไขคลิกเพิ่ม ค่าจากนั้น ให้พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ในการค่ากล่อง และในการข้อมูล REG_DWORDกล่อง:

  ค่า:UseRegionalCharset
  ข้อมูล REG_DWORD:1
 4. คลิกตกลงแล้ว ออกจากรีจิสทรี ตัวแก้ไข
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Microsoft Exchange 2000 Server
XCCC

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 273615 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/11/2015 03:51:48 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbexchange2000presp1fix kbfix kbgraphxlinkcritical kbqfe kbmt KB273615 KbMtth
คำติชม