การแก้ไข: ไม่สามารถเพิ่มบทความสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในฐานข้อมูลเรอร์พาร์ตเนอร์ชิพ ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2737161
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 Service Pack 3 แก้ไขนำออกใช้
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณกำหนดค่าฐานข้อมูลเรอร์บนอินสแตนซ์ที่สองของ Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2
  • คุณตั้งค่าคอนฟิกสิ่งพิมพ์ของทรานแซคชันการจำลองแบบบนฐานข้อมูลที่มีฐานข้อมูลแบบอ่าน-เขียนหลักบนเซิร์ฟเวอร์หลักในฐานข้อมูลเรอร์พาร์ตเนอร์ชิพ การเริ่มต้นการจำลองแบบจะเสร็จสิ้น และจากนั้น จะซิงโครไนส์กับสมาชิกที่
  • ฐานข้อมูลจำลองแบบไม่ผ่านจากเซิร์ฟเวอร์หลักไปยังเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์

    หมายเหตุ เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เซิร์ฟเวอร์มิเรอร์อดีตสลับบทบาท และฐานข้อมูลมาออนไลน์ในโหมดการอ่าน-เขียนเป็นหลักฐานข้อมูลใหม่
  • คุณสามารถเพิ่มบทความเพื่อเผยแพร่บนอินสแตนซ์หลักใหม่ การเริ่มต้นการจำลองแบบจะเสร็จสิ้น และจากนั้น จะซิงโครไนส์กับสมาชิกที่
  • คุณสามารถเพิ่มบทความอื่นลงในงานพิมพ์
ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

ไม่มีสร้าง snapshot ได้เนื่องจากไม่มีการบอกรับเป็นสมาชิกการเตรียมใช้งานที่จำเป็นต้องใช้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

ข่าวสารเกี่ยวกับ 14058 ระดับ 16 สถานะ 1, sp_MSrepl_addsubscription_article กระบวนงาน บรรทัด 331

ไม่สามารถสร้างการบอกรับเป็นสมาชิกได้เนื่องจากการสมัครใช้งานอยู่แล้วที่มีอยู่ในฐานข้อมูลบอกรับเป็นสมาชิก อนุญาตให้มีการบอกรับเป็นสมาชิกเพียงเพื่อประกาศเดียวกันในแต่ละฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก ลบการบอกรับเป็นสมาชิก และเพิ่มใหม่อีกถ้าจำเป็น ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ข้อมูลเมตาของการจำลองแบบอาจจะไม่ถูกต้อง ดู Books Online สำหรับรายละเอียดในการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้ทำผ่านกับอินสแตนซ์หลักเดิม และจากนั้น คุณเพิ่มบทความเดียวกัน
การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 3 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2754552 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้เปิดตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 9 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2756574 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้เปิดตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008 Service Pack 3

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2738350 แพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 Service Pack 3 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้เปิดตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 สร้าง SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการจำลองแบบและฐานข้อมูลเรอร์ ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลเรอร์ ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ตรวจสอบว่าการsys.serversคอลัมน์server_idและsyssubscriptions.ssrvidคอลัมน์ตรงกันบนอินสแตนซ์ของฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ก่อนที่คุณเพิ่มบทความ

บันทึกย่อ
  • ถ้าไม่ตรงกับคอลัมน์ที่สอง คุณควรเพิ่มบทความเพื่องานพิมพ์จากอินสแตนซ์ที่คอลัมน์ตรงกับ คุณอาจต้องการจัดตารางเวลาเสียก่อนล้มเหลวผ่านฐานข้อมูลกับอินสแตนซ์ของคู่ค้า
  • ถ้าไม่มีsrvidหลายค่าในตารางsyssubscriptionsเอาบทความที่มีค่าที่แตกต่างกันsrvidล้มเหลวผ่านฐานข้อมูลกับอินสแตนซ์ของหุ้นส่วน และเพิ่มบทความอีกครั้ง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2737161 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/15/2012 20:03:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2737161 KbMtth
คำติชม