ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
sing"> Volume Licensing
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  คุณลักษณะการจัดการระยะไกลไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่คุณใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ SCW ใน Windows Server 2012

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2737271
  อาการ
  สมมติว่า คุณใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัย (SCW) เมื่อต้องใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยใน Windows Server 2012 ในสถานการณ์นี้ การจัดการระยะไกลที่ขึ้นอยู่กับบริการการจัดการระยะไกลของ Windows (จัดการ WS) ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก SCW ปิดใช้งาน WS-การจัดการบริการเป็นค่าเริ่มต้น
  การแก้ไข
  เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้บริการการจัดการระยะไกลของ Windows (จัดการ WS) ก่อนที่จะใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ SCW

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ