ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

"เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงาน" โดเมนคอนโทรลเลอร์ตั้งค่าคอนฟิกพลาดเมื่อคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2738697
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ 2012 เซิร์ฟเวอร์ Windows จากเวิร์กกรุ๊ปเป็นตัวควบคุมโดเมน โดยใช้ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น ให้คุณคลิกปุ่มเลือกบนหน้าการตั้งค่าคอนฟิกการปรับใช้ ในสถานการณ์นี้ ของคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

พบข้อผิดพลาดที่ติดต่อ contoso โดเมน
เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงาน

หมายเหตุ คุณมีการเชื่อมต่อ LDAP, RPC และ DNS และสามารถติดต่อโดเมนคอนโทรลเลอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยไม่มีการตัดสินค้าจากคลังสำหรับการดำเนินการอื่น

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการรับรองความถูกต้องของ NTLM ถูกปิดใช้งาน ในโดเมน หรือ บนตัวควบคุมโดเมน
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ เซิร์ฟเวอร์เข้ากับโดเมน และตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เป็น ตัวควบคุมโดเมนแล้ว หลังจากที่คุณรวมเซิร์ฟเวอร์ไปยังโดเมน บริการระบบโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (AD DS) ตัวช่วยสร้างในโปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ใช้การรับรองความถูกต้อง Kerberos แทนการรับรองความถูกต้องของ NTLM เพื่อเรียกดูฟอเรสต์ AD DS
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง NTLM ในโดเมนใน Windows Server 2008 R2 และรุ่นที่ใหม่กว่า ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ