ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดการพลังงานบนอะแดปเตอร์เครือข่าย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2740020
สรุป
เพิ่มประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นกับ Windows 7 สำหรับการจัดการการตั้งค่าพลังงานสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายอย่างมากลดจำนวน spurious กลับ อนุญาตให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีสำหรับรอบระยะเวลาความยาวของเวลาที่ว่าง ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าการจัดการพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของคุณผ่านทางคุณสมบัติของอุปกรณ์ การตั้งค่ารีจิสทรีมาตรฐาน

เมื่อปรับใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณอาจต้องการปิดใช้งานการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานอะแดปเตอร์พลังงานจัดการตั้งค่าเครือข่ายในคอมพิวเตอร์บางเครื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ควบคุมการตั้งค่าอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานวิธีการจัดการกับการ์ดเครือข่ายเมื่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป และสามารถนำมาใช้ไดรเวอร์ misrepresents วิธีการจัดการกับโหมดสลีอเมริกา Windows จะไม่ปิดการ์ดเครือข่ายเนื่องจากไม่มีผลงาน เมื่อการตั้งค่านี้คือ checked(enabled), Windows ทำให้การ์ดเครือข่ายเข้าสู่โหมดสลี และเมื่อคุณดำเนินต่อ จะวางลงไปD0 เมื่อการตั้งค่านี้ไม่ใช่ checked(disabled), Windows หยุดอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ และเริ่มทำงานใหม่จอ การตั้งค่านี้จะมีประโยชน์หากไดรเวอร์การ์ดเครือข่ายว่า สนับสนุนไป ถึงสถานะโหมดประหยัดพลังงานที่แตกต่างกัน และกลับสู่D0แต่แรกไม่สนับสนุนฟังก์ชันนี้

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการจัดการพลังงานสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย เมื่อต้องการปิดใช้งานการตั้งค่านี้ในตัวจัดการอุปกรณ์ ขยายอะแดปเตอร์เครือข่ายคลิกขวาที่อะแดปเตอร์ คลิกคุณสมบัติคลิกแท็บการจัดการพลังงานทางแล้ว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน

ใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณมีสองกล่องกาเครื่องหมายเพิ่มเติมบนแท็บการจัดการพลังงานสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายที่กำหนดว่า อุปกรณ์นี้สามารถปลุกคอมพิวเตอร์:

 • อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกคอมพิวเตอร์
 • อนุญาตแพคเก็ตวิเศษปลุกคอมพิวเตอร์เท่านั้น
หมายเหตุ: สำหรับตั้งค่าดังกล่าวจะทำงาน ด้านบนคุณยังอาจต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า BIOS เพื่อเปิดใช้งาน WOL ได้ การตั้งค่า BIOS เฉพาะที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ตาม บางติดตั้ง Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณอาจต้องการใช้รีจิสทรี เพื่อปิดใช้งานการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานเครือข่ายอะแดปเตอร์พลังงานจัดการตั้งค่า หรือ การตั้งค่าคอนฟิกตัวเลือกปลุกที่อธิบายไว้ข้างต้น

วิธีการใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อปิดใช้งานการจัดการพลังงานของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ต้องการให้เราปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานเครือข่ายอะแดปเตอร์พลังงานจัดการการตั้งค่าของคุณ ไป "ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย" หากคุณต้องการปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานการจัดการพลังงานของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่ตั้งด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย

เมื่อต้องการปิดใช้งาน หรือเครือข่ายที่เปิดใช้งาน การตั้งค่าการจัดการพลังงานของการ์ดเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มดาวน์โหลด ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้หรือเปิดและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
 • คุณจำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานในรายการ DeviceNumber ระหว่างการติดตั้งโซลูชันนี้แก้ไขได้ง่าย ขึ้น
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน fix ง่ายไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
ปิดใช้งานการตั้งค่าการจัดการพลังงานอะแดปเตอร์เครือข่ายเปิดใช้งานการตั้งค่าการจัดการพลังงานอะแดปเตอร์เครือข่าย

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อปิดใช้งานการตั้งค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้แล้ว:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318 } \DeviceNumber
  หมายเหตุDeviceNumber มีหมายเลขของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย ถ้ามีการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายเดียวบนคอมพิวเตอร์ การ DeviceNumber คือ 0001
 3. คลิกPnPCapabilities
 4. ในการแก้ไข เมนู คลิกปรับเปลี่ยน
 5. ในกล่องValue dataพิมพ์ 24 ชั่วโมงแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น ค่า 0 บ่งชี้ว่า การจัดการพลังงานของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่เปิดใช้งานหรือไม่ ค่าเท่ากับ 24 จะป้องกันไม่ให้ Windows 7 ปิดอะแดปเตอร์เครือข่าย หรือให้อะแดปเตอร์เครือข่ายที่คอมพิวเตอร์กลับจากโหมดสแตนด์บาย
 6. บนเมนูแฟ้มคลิกจบการทำงาน

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข คุณได้เสร็จสิ้นส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีตัวเลือก 3 สำหรับคุณสมบัติการจัดการพลังงานของการ์ดเครือข่าย:
 • ตัวเลือกที่ 1: อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน
 • ตัวเลือกที่ 2: การอนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกคอมพิวเตอร์
 • ตัวเลือกที่ 3: อนุญาตแพคเก็ตวิเศษปลุกคอมพิวเตอร์เท่านั้น
เป็นชุดที่เป็นไปได้ต่าง ๆ ที่มีอยู่พร้อมกับค่า DWORD (เป็นทศนิยมและฐานสิบหก):
 • เลือกตัวเลือกที่ 1 และตัวเลือกที่ 2, 3 ตัวเลือกถูกยกเลิก: นี่คือค่าเริ่มต้น และจึงเป็น ค่าเป็น 0
 • มีเลือกทั้งหมดตัวเลือกที่ 1, 2 เลือก และตัวเลือก 3: ค่ากลายเป็น 0x100 (256)
 • มีการตรวจสอบเฉพาะตัวเลือกที่ 1: ค่ากลายเป็น 0x110 (272)
 • ตัวเลือกที่ 1 ถูกยกเลิก (โปรดสังเกตว่า ตัวเลือก 2 และตัวเลือก 3 จะสามารถ greyed ออกดัง): ค่ากลายเป็น 0x118 (280)
ความขัดแย้งเกิดขึ้นสำหรับค่า DWORD สำหรับขั้นตอนสุดท้ายที่ตัวเลือก 1 มีเฉพาะการตรวจสอบ ถ้าทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างถูกต้องตามที่บอกด้านล่างนี้:

 • ถ้าคุณทำเครื่องหมายในกล่องทั้งหมด จากนั้นค่าคือ 256 (0x100)
 • ถ้าคุณยกเลิกกาเครื่องหมายกล่อง 1 ซึ่งจะสีเทาออกอื่นสอง ค่า กลายเป็น 280 (0x118)
 • ถ้าคุณทำเครื่องหมายในกล่องทั้งหมดยกเว้น หนึ่งที่ 3 ค่า PNPCapabilites กลายเป็น 0
 • ถ้ามีการทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ค่ากลายเป็น 24 (0x18)
ขณะนี้ ค่าจะแตกต่างกันสำหรับเหมือนกับการตั้งค่าได้เนื่องจากวิธีการดังกล่าวได้บรรลุผล

สำหรับวัตถุประสงค์การปรับใช้ การเก็บค่าตัวเลือกการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานหนึ่งจำเป็นต้องใช้ค่า 24 (0x18) เหตุผลที่กำลัง โดยค่าเริ่มต้นตัวเลือกที่ 1 และ 2 จะถูกตรวจสอบ ซึ่งจะเหมือนกับค่า DWORD 0 ของคีย์นี้ (แม้ว่าจะไม่มีคีย์ในรีจิสทรี โดยค่าเริ่มต้น) ดังนั้น สร้างคีย์นี้ มีค่า 24 (0x18) ในสคริปต์การปรับใช้/การสร้าง กระบวนการจะใส่รายการนี้ในรีจิสทรีซึ่งในทางกลับควรยกเลิกเลือกกล่องแรกในระหว่างเริ่มต้นระบบของเซิร์ฟเวอร์

ในลักษณะเดียวกัน ถ้าคุณต้องการให้อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานการตรวจสอบ และตัวเลือก 2 ตัว และ 3 ล้าง ค่าจำเป็นจะเป็น 10 (0x16)

หมายเหตุ: นี่คือ โดยการออกแบบทั้งหมด
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานการจัดการพลังงานสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายเมื่อคุณปรับใช้ Windows XP คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
837058 วิธีการปิดใช้งานการจัดการพลังงานสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายเมื่อคุณปรับใช้ Windows XP
ปิดใช้งานจัดการโหมดสลีแก้ไข fixit fixme

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2740020 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/25/2015 23:20:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfixme kbmsifixme kbmt KB2740020 KbMtth
คำติชม