คุณไม่สามารถเปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกันใน Outlook สำหรับ Mac

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2743766
อาการ
เมื่อคุณมีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันหลาย คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งโฟลเดอร์ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันใน Microsoft Outlook 2016 สำหรับ Mac หรือ Outlook สำหรับ Mac 2011
สาเหตุ
ใน Outlook 2016 สำหรับ Mac และ Outlook สำหรับ Mac 2011 คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันที่ไม่ใช่ปฏิทินย่อยของการเริ่มต้นของผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ปฏิทิน

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ใช้ร่วมกันโฟลเดอร์ปฏิทินต่อไปนี้กับคุณ:
  • ปฏิทิน
  • ปฏิทินรอง
  • ปฏิทินที่สาม

สแนปช็อตปฏิทินที่สาม


ในตัวอย่างนี้ โฟลเดอร์ "ปฏิทินที่สอง" เป็นปฏิทินเริ่มต้นของผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน "ปฎิทิน" โฟลเดอร์ย่อย ดังนั้น คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ "ปฏิทินที่สอง" ใน Outlook สำหรับ Mac. อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์ "ปฏิทินที่สาม" ไม่ใช่ปฏิทินย่อยภายใต้โฟลเดอร์ "ปฎิทิน" ค่าเริ่มต้น ดังนั้น คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์นี้ใน Outlook สำหรับ Mac.
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ มีเจ้าของปฏิทินที่สร้างปฏิทินที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ "ปฎิทิน" Start

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2743766 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/10/2015 06:36:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook for Mac for Office 365, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • kbmt KB2743766 KbMtth
คำติชม