"1946 คำเตือน" ข้อความเมื่อคุณติดตั้งแพคเกจ Windows Installer ใน Windows 7

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2745126
อาการ
เมื่อคุณติดตั้งแพคเกจ Microsoft Windows Installer (.msi) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนที่มีลักษณะต่อไปนี้:
คำเตือน 1946 คุณสมบัติ 'System.AppUserModel.NoPin' ทางลัด 'ชื่อทางลัด.lnk' ไม่สามารถตั้งค่าได้
อย่างไรก็ตาม กระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งในคุณสมบัติทางลัดต่อไปนี้ถูกตั้งค่าในตาราง MsiShortCutProperty ของแพคเกจ.msi
  • System.AppUserModel.NoPinToStartOnInstall
  • System.AppUserModel.IsDualMode
  • System.ItemNameSortOverride
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Installer ไม่สามารถตั้งค่าคุณสมบัติทางลัดที่ระบุไว้ในตาราง MsiShortcutProperty

คุณสมบัติต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้ใน Windows 8 คุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีอยู่ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้
  • System.AppUserModel.NoPinToStartOnInstall
  • System.AppUserModel.IsDualMode
  • System.ItemNameSortOverride
ดังนั้น Windows Installer แสดงการโต้ตอบคำเตือนเมื่อพยายามใช้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นทางลัดใน Windows 7
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ คุณสามารถละเว้นข้อความแจ้งเตือนนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักพัฒนา
เมื่อคุณสร้างแพคเกจเป็น.msi รันทั้ง ใน Windows 8 และ ใน Windows 7 ไม่ได้ระบุคุณสมบัติของทางลัด โดยใช้ชื่อของพวกเขา แทน ระบุคุณสมบัติ โดยใช้ GUID ของพวกเขา คุณสมบัติสามารถถูกตั้งค่าในคอลัมน์ PropertyKey ของตาราง MsiShortcutProperty ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วย GUID ของคุณสมบัติแต่ละรายการ
GUIDชื่อคุณสมบัติ
{9F4C2855-9F79-4B39-A8D0-E1D42DE1D5F3 }, 12 System.AppUserModel.NoPin
{9F4C2855-9F79-4B39-A8D0-E1D42DE1D5F3 }, 11 System.AppUserModel.IsDualMode
{B725F130-47EF-101A-A5F1-02608C9EEBAC }, 23 System.ItemNameSortOverride
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบันทึกและการติดตั้ง MSI แวะไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ MsiShortcutPropertyTable ไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางลัด ไปที่เว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
ชนะ 8 MSI 5.0

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2745126 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/01/2015 05:41:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

  • kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2745126 KbMtth
คำติชม