ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการสร้างการติดตาม ODBC กับแหล่งข้อมูล ODBC Administrator

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:274551
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC ที่มีฟังก์ชันการสืบค้นกลับที่อนุญาตให้มีลำดับของการเรียกฟังก์ชันที่เกิดขึ้น โดยโปรแกรมประยุกต์ ODBC จะถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึก สืบค้นกลับดำเนินการ โดยการสืบค้นกลับ DLL ที่จับการเรียก ระหว่างแอพลิเคชันและการจัดการโปรแกรมควบคุม และ ระหว่างการจัดการโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมควบคุม บทความนี้อธิบายวิธีการเริ่ม และหยุดการสืบค้นกลับ ODBC
ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ขั้นตอนในการสร้างการติดตามของ ODBC สำหรับโปรแกรมประยุกต์ ODBC ที่กำลังทำงานภายใต้บัญชีระบบ

  1. เปิดเครื่องมือการดูแลแหล่งข้อมูล ODBC
   • บนคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows NT 4.0 นี้จะพร้อมใช้งานใน'แผงควบคุม'เป็นแหล่งข้อมูล (ODBC)ไอคอน
   • บนคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows 2000 นี้จะพร้อมใช้งานเป็นแหล่งข้อมูล (ODBC)ไอคอนใน'แผงควบคุม'ภายใต้เครื่องมือการดูแลระบบ.
  2. คลิกการDSN ของระบบแท็บ แล้วคลิกการสืบค้นกลับ.
  3. คลิกเริ่มการทำงานการติดตามเดี๋ยวนี้เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับ ขณะนี้ ปุ่มนี้จะอ่านหยุดการติดตามเดี๋ยวนี้.
  4. คุณสามารถระบุชื่อของแฟ้มบันทึกที่อยู่ในนั้นเส้นทางแฟ้มบันทึกกล่องข้อความพร้อมกับเส้นทางแบบเต็ม (ตัวอย่างเช่น C:\Odbclogs\Odbclog1.log)
  5. คลิกตกลง.
  บันทึกรายละเอียดนี้ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\ODBC.ini\ODBC
  ตารางต่อไปนี้แสดงรายการภายใต้คีย์นี้ ซึ่งควบคุมกระบวนการสืบค้นกลับ:

  ค่าคำอธิบาย:
  Traceในกรณีนี้ค่าสถานะคือ 1 แล้ว การสืบค้นกลับเป็น ON ถ้าค่าเป็น 0 แล้ว การสืบค้นกลับเป็น OFF
  TraceDllระบุการสืบค้นกลับ DLL ที่ทำการสืบค้นกลับ
  TraceFileแสดงเส้นทางแบบเต็มของแฟ้มที่เขียนเรียก ODBC


 • ขั้นตอนในการสร้างการติดตามของ ODBC สำหรับโปรแกรมประยุกต์ ODBC ที่กำลังทำงานภายใต้บัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน

  1. เปิดเครื่องมือการดูแลแหล่งข้อมูล ODBC
  2. คลิกที่ใดDSN ของผู้ใช้แท็บ หรือDSN ของแฟ้มแท็บ แล้วคลิกการสืบค้นกลับ.
  3. คลิกเริ่มการทำงานการติดตามเดี๋ยวนี้เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับ ขณะนี้ ปุ่มนี้อ่านหยุดการติดตามเดี๋ยวนี้.
  4. คุณสามารถระบุชื่อของแฟ้มบันทึกที่อยู่ในนั้นเส้นทางแฟ้มบันทึกกล่องข้อความพร้อมกับเส้นทางแบบเต็ม
  5. คลิกตกลง.
  บันทึกรายละเอียดนี้ในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.ini\ODBC
  ตารางต่อไปนี้แสดงรายการภายใต้คีย์นี้ ซึ่งควบคุมกระบวนการสืบค้นกลับ:

  ค่าคำอธิบาย:
  Traceในกรณีนี้ค่าสถานะคือ 1 แล้ว การสืบค้นกลับเป็น ON ถ้าค่าเป็น 0 แล้ว การสืบค้นกลับเป็น OFF
  TraceDllระบุการสืบค้นกลับ DLL ที่ทำการสืบค้นกลับ
  TraceFileแสดงเส้นทางแบบเต็มของแฟ้มที่เขียนเรียก ODBC
เมื่อต้องการหยุดการสืบค้นกลับ ตามอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนก่อนหน้าต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรแกรมประยุกต์ ยกเว้นขณะนี้คุณต้องคลิกหยุดการติดตามเดี๋ยวนี้ซึ่งจะอ่านแล้วเริ่มการทำงานการติดตามเดี๋ยวนี้.

หมายเหตุ

 • ถ้ามีการสืบค้นกลับไม่ปรากฏขึ้นในการ ทำงาน (นั่นคือ ไม่มีไฟล์การสืบค้นกลับถูกสร้างขึ้น หรือสร้างแฟ้มว่างเปล่า), คุณสามารถเปิดได้ ด้วยการแก้ไขรีจิสทรีโดยตรงได้ การตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเปิดการสืบค้นกลับบน ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรีจิสทรีที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ทั้งสอง ติดตามการตั้งค่าเป็น 1 และกำหนด TraceDll และ TraceFile เป็นค่าที่เหมาะสม การกระทำนี้บังคับให้การสืบค้นกลับที่ มีในโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด คำนึงถึงว่าพวกเขากำลังทำงานภายใต้บัญชีระบบหรือบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน
 • เสมอระบุเส้นทางแบบเต็มรูปแบบเช่น "C:\Sql.log" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) ในการเส้นทางแฟ้มบันทึกตัวเลือก
 • กระบวนการนำไปใช้ปุ่มจะเรียกใช้เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงนั้นเส้นทางแฟ้มบันทึก. คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งตกลงหรือคลิกนำไปใช้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล
 • Do not forget to turn tracing off when you are done with the troubleshooting. If you keep tracing set to on, it degrades your application performance.
 • If you are using Microsoft ActiveX Data Objects (ADO), you may not be able to get any ODBC tracing. This occurs because ADO is an OLEDB Consumer and it uses OLEDB instead of ODBC. You do have ODBC tracing with ADO, but only if you are using the Microsoft OLEDB Provider for ODBC Driver (MSDASQL) Provider.
ข้อมูลอ้างอิง
For additional information about ODBC Tracing, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
166458'One-time Only' Tracing Option Does Not Stop Automatically
268591ODBC Tracing to SQL.LOG Can Slow SQL or Consume All Space
139655Tracing SQL Generated by MS SQL Server ODBC Driver
168879Driver Manager Trace Facility Logs User Names and Password

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 274551 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 21:55:25 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB274551 KbMtth
คำติชม