ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

osoft TechNet ดังต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj128431.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh852274

Windows PowerShell cmdlets

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง sMSA จากคอมพิวเตอร์ต้นทาง ห้ามใช้ cmdletเอาแบบ ADComputerServiceAccount Cmdlet ที่ลบบัญชีผู้ใช้บริการได้รับการจัดการจากบริการระบบโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และจะทำให้เกิดการตกบนคอมพิวเตอร์ต้นทาง แต่ ใช้ cmdlet ต่อไปนี้เป็นการชั่วคราวถอนการ sMSA ติดตั้งจากคอมพิวเตอร์ต้นทาง:
ถอนการติดตั้ง AdServiceAccount

เมื่อต้องถอนการ sMSA จากคอมพิวเตอร์ต้นทางเป็นการชั่วคราว ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ต้นทางที่จะลอกแบบ เรียกใช้ cmdlet Windows PowerShell ต่อไปนี้:
  ถอนการติดตั้ง AdServiceAccount-รหัสประจำตัว <name of="" the="" managed="" service="" account=""></name>
 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง และจากนั้น คัดลอกคอมพิวเตอร์ต้นทางสำหรับ cloning
 3. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้นทาง และเพิ่ม MSA กลับมาได้ โดยการใช้ cmdlet ต่อไปนี้:
  ติดตั้ง-AdServiceAccount-รหัสประจำตัว <name of="" the="" managed="" service="" account=""></name>

  หมายเหตุ ถ้าคุณพยายามที่ลอกแบบตัวควบคุมโดเมนอยู่แล้ว และบล็อก เรียกใช้ cmdlet การถอนการติดตั้งแบบ AdServiceAccountบนโคลนในขณะที่เรียกใช้โหมดการซ่อมแซมบริการของไดเรกทอรี (DSRM) แล้ว เอาตัวเลือก safe boot DSRM และลองอีกครั้งการ cloning เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Bcdedit.exe /deletevalue

  safebootShutdown.exe /r /t 0

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2747974 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/13/2012 16:58:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • kbmt KB2747974 KbMtth
คำติชม