ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "พอร์ตที่ระบุไม่รู้จัก" เมื่อคุณใช้ GPP เพื่อปรับใช้เครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2748246
อาการ
เมื่อคุณใช้การกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่ม (GPP) เพื่อปรับใช้เครื่องพิมพ์ไปยังไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), การปรับใช้ ล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
พอร์ตที่ระบุไม่เป็นที่รู้จัก (0x80070704 หรือ 0x704)


หมายเหตุ คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ที่คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น มีบันทึกล็อกเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: พิมพ์นโยบายกลุ่ม
รหัสเหตุการณ์: 4098
ประเภทงาน: (2)
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ: แบบคลาสสิก
ผู้ใช้: ระบบ
คำอธิบาย: ผู้ใช้ กับ xxxx รายการการกำหนดลักษณะในการ กับ xxxx ไม่ได้ใช้วัตถุนโยบายกลุ่มเนื่องจากนั้นล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด '0x80070704 พอร์ตที่ระบุไม่รู้จัก'


การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณจะต้องใช้ Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1 หรือ Windows Server 2008 SP2 ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932 ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชันผลิตภัณฑ์เหตุการณ์สำคัญสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 ข้อมูล" แฟ้ม MUM รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะลงชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7601.22100751,10427-Aug-201217:53x 64
Win32spl.dll6.1.7601.22100751,10427-Aug-201217:53x 64
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49x 86
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7601.221001,513,47227-Aug-201216:47IA-64
Win32spl.dll6.1.7601.22100492,54427-Aug-201216:49x 86
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ " Windows Vista/Windows Server 2008 " บนหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  เวอร์ชันผลิตภัณฑ์เหตุการณ์สำคัญสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2.23xxxWindows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 " ส่วน แฟ้ม MUM รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะลงชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Printcom.dll6.0.6002.2337037,37605-เมษายน-201402:58x 86
Win32spl.dll6.0.6002.23370443,39205-เมษายน-201402:59x 86
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Printcom.dll6.0.6002.2337044,54405-เมษายน-201403:56x 64
Win32spl.dll6.0.6002.23370685,56805-เมษายน-201403:57x 64
Printcom.dll6.0.6002.2337037,37605-เมษายน-201402:58x 86
Win32spl.dll6.0.6002.23370443,39205-เมษายน-201402:59x 86
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Printcom.dll6.0.6002.2337098,81605-เมษายน-201402:38IA-64
Win32spl.dll6.0.6002.233701,358,33605-เมษายน-201402:39IA-64
Printcom.dll6.0.6002.2337037,37605-เมษายน-201402:58x 86
Win32spl.dll6.0.6002.23370443,39205-เมษายน-201402:59x 86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ชื่อแฟ้มX86_c33c250f85c4594712f503e36525a404_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_d545a9bdbfd56ee1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
ชื่อแฟ้มX86_f07c8cf8302d7da4f467e17f5767295f_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_7fa29c80a6a62949.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3c0aefede8456358.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,424
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:18
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_2d7b6c33732c0c27.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม6,369
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:22
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ชื่อแฟ้มAmd64_0f501136515e1ca674e915d5a1747e4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_a6cc68f72776ca4f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_efffb0def6d6f61875beaec76edb289e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_3ab06d43fdba0425.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_fb14bd376b1d134e8a31dbf6dad10f15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3bcb97555b2413c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม722
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_98298b71a0a2d48e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,428
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)18:22
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_899a07b72b897d5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม6,373
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)18:28
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_a27e35c3d5039689.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:06
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22100_none_93eeb2095fea3f58.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม6,371
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:06
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มIa64_7dbf523c929279cf259e53d5d044dd39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_5294f833e63f2b86.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)28-Aug-2012
เวลา (UTC)06:16
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_3c0c93e3e8436c54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)18:08
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22100_none_a27e35c3d5039689.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม10,426
วัน (UTC)27-Aug-2012
เวลา (UTC)17:06

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มX86_2513d7766cea1457606e40356eec4380_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_29accce4f5c7c4f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)07-เมษายน-2014
เวลา (UTC)12:25
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_3b978cae8766c7db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม48,324
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)03:38
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มAmd64_08cf294d7248b8403e4b9eedac703e60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_baf168767cc05685.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม1,086
วัน (UTC)07-เมษายน-2014
เวลา (UTC)12:25
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_97b628323fc43911.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม48,362
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)04:44
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_a20ad2847424fb0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม49,128
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)03:33
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
คุณสมบัติแฟ้มค่า
ชื่อแฟ้มIa64_0ce5b743df4b1033fb7073778a1e85b6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_6ab481f8d73b79d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม1,084
วัน (UTC)07-เมษายน-2014
เวลา (UTC)12:25
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_3b9930a48764d0d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม48,343
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)03:25
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-p ...ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23370_none_a20ad2847424fb0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้ได้
ขนาดของแฟ้ม49,128
วัน (UTC)05-เมษายน-2014
เวลา (UTC)03:33
แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้ได้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2748246 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/16/2014 19:10:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2748246 KbMtth
คำติชม