ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ิม
ข้อมูลและการแก้ไขในเอกสารนี้แสดงถึงมุมมองปัจจุบันของ Microsoft Corporation ต่อปัญหาเหล่านี้ ณวันเผยแพร่ โซลูชันนี้จะพร้อมใช้งาน ผ่าน Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่น Microsoft ไม่แนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการของบริษัทอื่นหรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้อาจอธิบายใด ๆ ยังอาจมีผู้ให้บริการของบริษัทอื่นหรือโซลูชันของบริษัทอื่นที่บทความนี้อธิบายอื่น ๆ เนื่องจาก Microsoft ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการตลาด ข้อมูลนี้ควรไม่สามารถแปลผลเพื่อให้มีความมุ่งมั่น โดย Microsoft Microsoft ไม่สามารถรับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลใด ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่นำเสนอ โดย Microsoft หรือผู้ให้บริการของบริษัทอื่นใด ๆ กล่าว

Microsoft ไม่รับประกัน และไม่ได้รวมทั้งหมดนำเสนอ รับประกัน และเงื่อนไขว่า express โดยนัย หรืออ้อม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการนำเสนอ การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง เงื่อนไขที่น่าพอใจ สินค้า และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ โซลูชัน ผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ วัสดุ หรือข้อมูลใด ๆ จะ Microsoft จะไม่รับผิดชอบใด ๆ โซลูชันของบริษัทอื่นที่ระบุในบทความนี้หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2749073 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/10/2012 04:19:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 N
  • Windows 8 Pro
  • kbmt KB2749073 KbMtth
คำติชม