ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

สำเนาของรายการเก็บถาวรยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ที่สามารถกู้คืนรายการของกล่องจดหมายหลักในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2749075
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้นโยบายการเก็บข้อมูลไปยังกล่องจดหมายหลักในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 นโยบายการย้ายข้อความไปกล่องจดหมายเก็บถาวร
  • คุณควรทำตามนโยบายการเก็บข้อมูลบนกล่องจดหมายด้วยตนเอง หรือนโยบายการเก็บข้อมูลการประมวลผลกล่องจดหมาย ข้อความที่มีอายุการเก็บข้อมูลการเข้าถึงถูกย้ายไปยังกล่องจดหมายเก็บถาวร
ในสถานการณ์สมมตินี้ สำเนาของรายการที่เก็บถาวรเหลือในการลบโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ที่กู้คืนรายการในกล่องจดหมายหลักจนกว่าจะถึงช่วงเวลา

หมายเหตุ เมื่อต้องดูโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ที่กู้คืนรายการที่ลบในกล่องจดหมายหลัก ใช้เครื่องมือการกู้คืนรายการที่ถูกลบใน Microsoft Outlook และโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้มีจัดการโฟลเดอร์ช่วยคัดสินค้าเมื่อต้องการลบโฟลเดอร์ย่อยในกล่องจดหมายหลักสินค้าจะถูกย้ายไปยังกล่องจดหมายเก็บถาวรโดยอัตโนมัติ
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2719800 คำอธิบายของ Update Rollup 5 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack ที่ 2

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถกู้คืนโฟลเดอร์ ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก retentions และนโยบายการเก็บข้อมูล ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโฟลเดอร์ช่วย ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdletเริ่มต้น-ManagedFolderAssistantไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MFCMAPI ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ