ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
html>
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  การแก้ไข: ยกเว้นเกิดเมื่อคุณใช้ธุรกรรมที่ครอบคลุมหลายฐานข้อมูล ใน SQL Server 2008 R2 หรือ ใน SQL Server 2012

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2749913
  Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข
  อาการ
  พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเรียกใช้คำสั่งเริ่มต้นธุรกรรมที่ประกอบด้วยตัวเลือกที่ "กับเครื่อง" ใน Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ ใน Microsoft SQL Server 2012
  • ธุรกรรมที่ครอบคลุมหลายฐานข้อมูล (ตัวอย่าง ฐานข้อมูลประมาณ 100) บนอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 R2
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:
  วันที่ เวลา spid # ex_raise2: ไม่จัดการข้อยกเว้นยกขึ้น หลัก = 32 เล็กน้อย = 60 สถานะ = 1 ความรุนแรง = 16 พยายามสร้างการถ่ายโอนข้อมูลอาการ
  วันที่ เวลา spid #ใช้ 'dbghelp.dll' เวอร์ชั่น '4.0.5'
  วันที่ เวลา spid # ** ถ่ายโอนข้อมูลเธรด - spid = 0, EC = 0x0000000162A44B20
  วันที่ เวลา spid # *** กองถ่ายโอนข้อมูลถูกส่งไปยัง ไดรฟ์ : \Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.R2_RTM\MSSQL\LOG\SQLDump0022.txt
  วันที่ เวลา spid # * *******************************************************************************
  วันที่ เวลา spid # *
  วันที่ เวลา spid # * เริ่มต้นการถ่ายโอนข้อมูลกองซ้อน:
  วันที่ เวลา spid # * การประทับเวลา spid 24
  วันที่ เวลา spid # *
  วันที่ เวลา spid # * ex_raise2: ไม่จัดการข้อยกเว้นยกขึ้น หลัก = 32 เล็กน้อย = 60 สถานะ = 1 ความรุนแรง = 16

  หมายเหตุคุณอาจพบปัญหาแบบเดียวกันเมื่อคุณพยายามที่จะซิงโครไนส์สำเนาสำรอง โดยใช้ธุรกรรมที่ครอบคลุมฐานข้อมูลหลายใน Microsoft Visual Studio Team Foundation Server
  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการปันส่วนของการมีบัฟเฟอร์ภายในล้มเหลวเมื่อฐานข้อมูลหลายฐานเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเดียวกัน

  หมายเหตุ มีบันทึกข้อมูลของธุรกรรมในตารางmsdb.dbo.logmarkhistory ตารางนี้ประกอบด้วยหนึ่งแถวสำหรับแต่ละธุรกรรมที่กำหนดให้

  การแก้ไข

  ปรับปรุงข้อมูล

  ปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

  วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 2 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2790947 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
  หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

  อัพเดต 5 สำหรับ SQL Server 2012

  วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 5 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2777772 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2012
  หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้

  อัพเดต 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP2

  วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 4 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2777358 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
  หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP 2 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2730301 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

  SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

  วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 9 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2756574 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
  หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกลับอัพ Visual Studio Team Foundation Server ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำเครื่องหมาย ไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ