การเชื่อมโยง "เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์" ไม่พร้อมใช้งานใน Windows 8 หรือใน Windows Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2750773
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ใน Windows 8 หรือ Windows Server 2012 คุณไม่พบการเชื่อมโยง "เปลี่ยนแปลงหมายเลขผลิตภัณฑ์" ในรายการระบบใน'แผงควบคุม'

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการแปลงรหัสผลิตภัณฑ์ในการติดตั้งเริ่มต้นไปเป็นรหัสเปิดใช้งานคีย์หลายโปรแกรม (MAK) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 8 อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถค้นหาองค์ประกอบใน UI ที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์นั้นได้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมโยง "เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์" ไม่แสดงขึ้นมาหาก Windows 8 หรือ Windows 2012 ไม่ถูกเปิดใช้งาน
การแก้ไข
หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเปิดใช้งาน Windows ครั้งแรก ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

 1. ปัดเข้าด้านในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปทางมุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา
 2. ในกล่องค้นหา พิมพ์ Slui 3.
  search_slui
 3. เคาะ หรือคลิกไอคอนSlui 3
 4. พิมพ์รหัสผลิตภัณฑ์ของคุณในหน้าต่างเปิดใช้งาน Windows และจากนั้นคลิก เปิดใช้งาน
  เปิดใช้งานหน้าต่าง

วิธีที่ 2

 1. ปัดเข้าด้านในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปทางมุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วคลิก ค้นหา
 2. ชนิด พรอมต์คำสั่ง ในกล่องค้นหา
  คำสั่งการค้นหา
 3. คลิกขวาที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกอนุญาต
  พร้อมท์คำสั่ง
 4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  slmgr.vbs /ipk <Your product="" key=""></Your>
หมายเหตุ คุณยังสามารถใช้ Volume Activation Management Tool (VAMT) 3.0 เพื่อเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้จากระยะไกลหรือในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Windows 7 การเชื่อมโยง "เปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์" จะแสดงขึ้นมาเมื่อไม่มีการเปิดใช้งาน Windows

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ