ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

XADM: อย่างไรไปยังโฟลเดอร์ของระบบใน Exchange 2000 Server มีการตั้งค่าใหม่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:275171
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ของไซต์บน Microsoft Exchange 2000 Server การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ของไซต์ คุณต้องใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Guidgen.exe โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จะพร้อมใช้งานในการในโฟลเดอร์ Support\Utils\I386 บนซีดี Server 2000 Exchange ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS), หรือดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์ Guidgen.exe จากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ GUIDGen.EXE

หมายเหตุ:ถึงแม้ว่าแฟ้ม GUIDgen.EXE สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับ Microsoft Exchange Server 2003 มันทำงานกับ Exchange 2000 อยู่

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Guidgen.exe สร้าง GUID ที่ถูกใช้เพื่อสร้างโฟลเดอร์ไซต์แบบสุ่ม เนื่องจากโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ไซต์เดิมจะสูญหายไป
ข้อมูลเพิ่มเติม
คำเตือนถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณไม่ถูกต้องแก้ไขแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, หรือทั้ง Windows และ Exchange อีกครั้ง Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง คุณต้องเสี่ยงที่จะปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้

การตั้งค่าโฟลเดอร์ไซต์ใน Exchange 2000:
 1. เรียกใช้ Guidgen.exe
 2. ภายใต้จัดรูปแบบของ guidเลือกจัดรูปแบบของรีจิสทรี.
 3. สร้าง GUID ที่ใหม่ การคัดลอกค่านั้น และวางผลลัพธ์ที่เป็นตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad
 4. ออกจาก Guidgen.exe
 5. เอาวงเล็บและยัติภังค์จาก GUID ที่สร้างขึ้นใหม่
 6. นำสำหรับทุกอักขระที่สอง หน้านั้น ด้วย 0 x (ศูนย์) และทำตาม ด้วยช่องว่าง ตัวอย่างเช่น สต:
  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  กลายเป็น:
  0xD9 0x72 0x1F 0x69 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xF6 0xC0 0xD2 0xE5 0x5F 0x11
 7. เปิดการแก้ไข ADSI จากเครื่องมือการสนับสนุนของ Windows 2000 และค้นหา:
  CN = [ของคุณจัดการกลุ่ม], CN =กลุ่มระดับผู้ดูแล CN = [ของคุณ Org], CN = Microsoft Exchange, CN =บริการ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = [ของคุณ Domain], DC = com
  หมายเหตุ:เมื่อต้องการค้นหารายการนี้ คลิกสองครั้งเพื่อขยายคอนเทนเนอร์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  1. ตั้งค่าคอนฟิกคอนเทนเนอร์ [Computer.Domain.Com]
  2. CN =การตั้งค่าคอนฟิก =(Your DC) DC, DC = com
  3. CN =บริการ
  4. CN = Microsoft Exchange
  5. cn =(Your Organization)
  6. CN =กลุ่ม Adminstrative
  7. CN = (ของคุณจัดการกลุ่ม)
 8. เปิดคุณสมบัติของ CN = (ของคุณในการดูแล Group)
 9. ในการแอตทริบิวต์แท็บภายใต้เลือกคุณสมบัติที่เป็นมุมมองคลิกSiteFolderGuid.
 10. วาง 0 x GUID ในการจัดรูปแบบนี้แก้ไขแอตทริบิวต์เขตข้อมูล:
 11. คลิกตั้งค่า.
 12. คลิกตกลง.
 13. ออกจากการแก้ไข ADSI
 14. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวควบคุมโดเมนที่แก้ไข ADSI ถูกเชื่อมต่อกับเมื่อคุณเพิ่ม GUID คุณอาจต้องรอให้จำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ หรือบังคับการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 15. เริ่มต้นบริการ Exchange
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์ระบบของไซต์ (ใน Exchange 2000 เท็บเซิร์ฟเวอร์แรกในไซต์), ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
284200XADM: ว่าง/ไม่ว่างของ schedule +โฟลเดอร์ของระบบหายไป
เมื่อต้องการ republish ข้อมูลว่าง และไม่ว่าง ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ส่งการร้องขอการประชุม:
  1. ส่งการร้องขอการประชุมกับผู้ใช้ทั้งหมดในไซต์
  2. ผู้ใช้ทุกคนต้องยอมรับการประชุมเพื่อ repopulate ข้อมูลว่าง และไม่ว่าง ถ้าผู้ใช้ที่ปฏิเสธการร้องขอ หรือคลิกทาบทามจะไม่มี repopulate ข้อมูลว่าง และไม่ว่าง
 • ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Updatefb.exe:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  294282XADM: วิธีการที่ใช้ Updatefb.exe republish absent ข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
152959วิธีการเอาออกเซิร์ฟเวอร์ Exchange แรกในไซต์
822444How to reset system folders in Exchange Server 2003
guidgen exe

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ