ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
e button" ms.title="Toggle menu" title="สลับเมนู" type="button" data-bi-name="Toggle Menu" tabindex="55">
Cart

ข้อผิดพลาด "0xC004F015" เมื่อคุณพยายามติดตั้ง KMS 8 ตัว Windows โฮสต์คีย์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2752119
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งบริการการจัดการคีย์ (KMS) โฮสต์คีย์สำหรับการเปิดใช้งาน Windows 8 บน Windows Server 2008 R2 KMS โฮสต์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0xC004F015: บริการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ตัวรายงานว่า ใบอนุญาตไม่ได้ติดตั้ง
SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นได้แม้ว่าคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2691586 การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 KMS โฮสต์เพื่อสนับสนุน Windows 8 และ Windows Server 2012
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคีย์โฮสต์ Windows 8 KMS เท่านั้นสามารถติดตั้งบนโฮสต์ KMS ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows 8
  • Windows 7 ที่มี 2691586 ที่ติดตั้งการปรับปรุง
  • Windows Vista ที่มี 2691586 ที่ติดตั้งการปรับปรุง
ทุกแป้นโฮสต์ KMS เชื่อมโยงกับกลุ่มของ Windows รุ่นนี้ นอกจากนี้ คีย์โฮสต์ KMS ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์ของ Windows ไม่สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows Server และในทางกลับกัน คุณสามารถติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows 7 KMS โฮสต์คีย์บนโฮสต์ KMS 2003 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับปรุงที่ทำให้โฮสต์ KMS 2003 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows เพื่อสนับสนุนคีย์โฮสต์ Windows 8 หรือ KMS 2012 ของ Windows Server
การแก้ไข
ถ้าคุณไม่ต้องการตั้งค่าการโฮสต์ Windows 8 KMS ติดตั้งคีย์โฮสต์ KMS 2012 ของ Windows Server คีย์โฮสต์ KMS 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows สามารถเปิดใช้งาน Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 และ Windows Server 2012

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ